Academic Positions Suomi

Aalto-yliopisto, Suomi

Professori operaatiotutkimuksen alalle

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella on avoinna

Tenure track -professuuri

assistant tai associate professor tasoiseen tehtävään operaatiotutkimuksen alalle.

Laitoksen päätutkimusalat ovat

  • systeemi- ja operaatiotutkimus
  • analyysi
  • diskreetti matematiikka
  • numeerinen analyysi ja mekaniikka
  • stokastiikka ja tilastotiede

Aalto-yliopisto pyrkii vahvistamaan rooliaan systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalla Suomessa.Hakemuksia toivotaan kaikilta operaatiotutkimuksen aloilta, kuten esimerkiksi optimointi/matemaattinen ohjelmointi (teoria, numeeriset algoritmit ja sovellukset) ja simulointi.

Edellytykset hakijoille

Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään koko uransa ajan harjoittavan ja ohjaavan tieteellistä tutkimustyötä, antavan siihen perustuvaa opetusta, osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan, seuraavan tieteen kehitystä sekä osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Kaikilta hakijoilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa.

Arviointi perustuu hakijan osaamiseen ja ansioihin tutkimuksessa, opetuksessa, akateemisessa johtamisessa sekä toimimisessa tiedeyhteisössä. Aalto-yliopisto varaa oikeuden täydentää hakijoiden arviointia ulkopuolisin tieteenalakohtaisin asiantuntijalausunnoin hakuprosessin aikana.

Palkkaus

Aalto-yliopisto tarjoaa kilpailukykyistä palkkaa. Yksityiskohdista sovitaan tarkemmin rekrytointiprosessin kuluessa.

Lisätietoa antavat

Lisätietoja tehtävästä antavat professori Juha Kinnunen, puh 050 430 5757 (juha.k.kinnunen(at)aalto.fi), rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR-koordinaattori Anu Virtanen puh 050 563 4419 (anu.k.virtanen(at)aalto.fi). Professori Ahti Salo (puh 050 383 0636, ahti.salo(at)aalto.fi, http://sal.aalto.fi/fi/henkilokunta/ahti.salo/ ) antaa lisätietoa laitoksen systeemi- ja operaatiotutkimuksesta.

Hakuohjeet

Hakemukseen tulee liittää (yksi pdf dokumentti, nimettynä “Sukunimi_Etunimi_YYYY-MM-DD.pdf”):

1) hakemuskirje

2) CV (sisältäen yhteystiedot)

3) Yhteenveto tutkimusmeriiteistä ja tärkeimmistä saavutuksista

4) Lista julkaisuista (merkittävimmät julkaisut korostettuina, enintään 10 kpl:tta)

5) Kuvaus menneestä ja tulevasta tutkimuksesta

6) Mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot

Kaikki hakuasiakirjat tulee toimittaa englannin kielellä. Hakuasiakirjoja ei palauteta.

Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakemus liitteineen (pdf-muodossa) toimitetaan sähköisesti 19.02.2017 mennessä alla nähtävän linkin kautta.

 

Lyhytlistalle valittuja hakijoita pyydetään myöhemmin valmistamaan opetusportfolio Aalto-yliopiston ohjeistuksen mukaisesti. Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n ja opetusportfolion laatimiseen löytyvät www.aalto.fi/fi/tenure_track/hakijalle.

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Espoossa, 23.12.2016

Aalto-yliopisto, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

****************

Aalto-yliopiston professorien urapolku Tenure track

Aallon professorien urapolulle rekrytoidaan ansioituneita tai erinomaista tieteellistä potentiaalia osoittavia henkilöitä. Aalto-yliopiston professorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla. Vasta vuodesta 2010 käytössä ollut professorien urapolku on jo houkutellut laajasti kansainvälisiä hakijoita. Aalto-yliopistolla on ollut mahdollisuus valita joukkoonsa sekä alojensa huippuja että nuoria tutkijakykyjä viemään Aalto-yliopistoa kohti kunnianhimoista tavoitettaan. Lisätietoa Aalto-yliopiston professorien urapolusta www.aalto.fi/fi/tenuretrack.

 
******************

Aalto University

Haluamme olla rohkea suunnannäyttäjä, joka osallistuu sekä suomalaisen yhteiskunnan että kansainvälisen akateemisen yhteisön ennakkoluulottomaan ja luovaan kehittämiseen.

Tarkempia tietoja hausta

Julkaisupäivämäärä:
2016-12-26
Viimeinen hakupäivä
2017-02-19

Hae tehtävää

Muistathan mainita Academic Positionsin hakiessasi tehtävää – kiitos!

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta