Academic Positions Suomi

Helsingin yliopisto, Suomi

Yliopistonlehtori, elintarvikekemia

Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella, ja sen tehtävänä on edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ihmisen hyvinvointia tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Tiedekunnan keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalat ovat elintarvike-, maatalous-, metsä-, ja ympäristötieteet sekä niihin liittyvät taloustieteet. Tiedekunnassa opiskelee 3 200 tutkinto-opiskelijaa ja työskentelee 500 alansa asiantuntijaa.

Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan suurin laitos. Laitoksen tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas tieteellinen tutkimus edustamillaan aloilla sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus Suomessa.
Laitoksessa työskentelee koko- tai osa-aikaisesti 200 henkeä, joista 60 yliopiston rahoituksella ja loput täydentävällä rahoituksella. Laitoksessa opiskelee noin 500 perustutkinto- ja 100 jatkotutkinto-opiskelijaa. Laitoksen opetus ja tutkimus perustuvat korkeatasoiseen laboratorio- ja kenttätutkimukseen.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos vastaa 1.8.2017 alkaen elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelmasta sekä ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmasta ja osallistuu molekyylibiotieteiden, maataloustieteiden, ja ympäristötieteiden kandiohjelmien sekä mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan, maataloustieteiden, ja ympäristömuutoksen ja
globaalin kestävyyden maisteriohjelmien toteutukseen.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos hakee

ELINTARVIKEKEMIAN YLIOPISTONLEHTORIA

1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Elintarvikekemian yliopistonlehtorin tehtävänä on alan tutkimus ja opetus. Yliopistonlehtori antaa kandidaatti- ja maisteritason luento- ja laboratorio-opetusta, ohjaa opinnäytetöitä sekä kehittää elintarvikekemian opetusta yhdessä muiden elintarviketieteiden opettajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden opintoneuvontaa ja muita elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelmien toteutukseen liittyviä tehtäviä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista tutkimusta vähintään yhdellä laitoksen tutkimuksen painoaloista (http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/tutkimus) samoin kuin kokemusta opetus- ja/tai asiantuntijatehtävistä
tehtävän alalla.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä.
Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa. Lisäksi otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englanninkielen taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseensa seuraavat asiakirjat: ansioluettelo (CV), todistus kielitaidosta, julkaisuluettelo (ks. ohje http://www.helsinki.fi/mmtdk/hallinto/tehtavien_haku/opetus_tutkimustehtavat.html) ja lyhyt selvitys seuraavista ansioistaan:
- tutkimus ja tieteellinen toiminta
- osallistuminen hallintotehtäviin
- selvitys muusta toiminnasta, jonka hakija haluaa saattaa tiedekunnan tietoon, opetusansioiden kuvaus (ks. ohje http://www.helsinki.fi/mmtdk/hallinto/tehtavien_haku/opetusansiot_kuvaus.pdf) tai edellä mainitut asiakirjat sisältävä yliopistoportfolio (ks. ohje http://www.helsinki.fi/rekrytointi/yliopistoportfolio.html).

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 5.2.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Vieno Piironen (vieno.piironen@helsinki.fi, puh. 02941 58222) ja palkkauksesta tietoja antaa laitoksen johtaja, professori Maija Tenkanen (maija.tenkanen@helsinki.fi, puh. 02941 58410).

University of Helsinki

Helsingin yliopisto on Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä.

Tarkempia tietoja hausta

Julkaisupäivämäärä:
2016-12-26
Viimeinen hakupäivä
2017-02-05

Hae tehtävää

Muistathan mainita Academic Positionsin hakiessasi tehtävää – kiitos!

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Hae lisää työpaikkoja

Tieteenalat:
Tehtävien tyypit
Uusi haku