University of Helsinki
Kaksi yliopistonlehtoria, kemia ja biotuotannon kemia
University of Helsinki
The University of Helsinki is the most versatile institution for science, education, and intellectual renewal in Finland, a pioneering builder of the future.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaisupäivämäärä: 19 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä May 02
Sijainti: Helsinki, Finland
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesit tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Kaksi yliopistonlehtoria, kemia ja biotuotannon kemia

Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta sijaitsee Kumpulan kampuksella. Kemian laitos harjoittaa kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa kaikkien akateemisten tasojen opetusta laajasti kemian erikoisaloilla sekä vastaa kemian aineenopettajankoulutuksesta. Laitoksen tutkimusryhmät sijoittuvat ohjelmiin materiaalikemia, synteesi ja analyysi sekä molekyylitiede. Laitoksessa työskentelee 15 professoria ja yhteensä yli 200 työntekijää. Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/kemia/fi/

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella, ja sen tehtävänä on edistää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ihmisen hyvinvointia tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan suurin laitos. Laitoksen tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas tieteellinen tutkimus edustamillaan aloilla sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus. Laitoksessa työskentelee 12 professoria ja yli 200 työntekijää. Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian laitos sekä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos hakevat yhdessä

KAHTA YLIOPISTONLEHTORIA

1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävät täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Tehtävien alat ja sijoituspaikat ovat:
1. Kemia (kemian laitos)
2. Biotuotannon kemia (elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos)

Yliopistonlehtorien päätetehtävät ovat tutkimus, tutkimukseen perustuva opetus ja opinnäytetöiden ohjaus. Pyydämme hakijoita kuvaamaan, kuinka heidän tutkimuksensa luonnollisesti linkittyy kyseisen laitoksen tutkimukseen (http://www.helsinki.fi/kemia/fi/tutkimus.html; http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/tutkimus/index.html).

Valittavat yliopistonlehtorit osallistuvat kemian luento- ja laboratorio-opetukseen kummallakin kampuksella. Opetus painottuu kandiohjelmiin. Erityisesti tehtäviin kuuluu tiedekuntien yhdessä järjestämä kemian opetus, jota hyödyntävät useat Viikin ja Kumpulan kampusten koulutusohjelmat sekä avoin yliopisto. Opetus toteutetaan osittain verkko-opetuksena. Tehtäviin kuuluvan kemian suomenkielisen opetuksen vuoksi hakijoilla tulee olla hyvä suomen kielen taito.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tehtävän alaan liittyvät tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa verkko-opetusmateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyte. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus opetuksen kehittämishankkeissa ja tiedeyhteisön toiminnassa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Tehtävien palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Kokonaispalkka on noin 3 800 – 4 500 euroa kuukaudessa.

Hakemukseen on liitettävä
1) matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hyväksymän ohjeen mukainen yliopistoportfolio (ks. http://www.helsinki.fi/ml/henkilosto/portfolio.html), jonka tulee sisältää selvitys opinnäytetöiden ohjauksesta sekä selvitys, miten hakija aikoo kehittää alaa ja opetusta;
2) luettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa -linkistä. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa.

Hakuaika päättyy 2. toukokuuta 2017.

Lisätietoja antavat professori Heikki Tenhu, kemian laitos (heikki.tenhu(at)helsinki.fi, puh. 0405219690) ja professori Maija Tenkanen, elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos (maija.tenkanen(at)helsinki.fi, puh. 0504150181).

Hae viimeistään 02.05.2017

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesit tämän työpaikan

TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 02
Yliopistonlehtori, kuvataiteen didaktiikka
Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme johtava, kansainvälisesti arvostettu ja erinomaisesti menestynyt kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus tähtäävät siihen, että…
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 02
Yliopistonlehtori, ympäristötieteiden didaktiikka
Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme johtava, kansainvälisesti arvostettu ja erinomaisesti menestynyt kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus tähtäävät siihen, että…
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 02
Tutkimusrahoituksen asiantuntija tutkimuspalveluihin
Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista. Henkilöstömme kokonaismäärä on 7 500 ja meillä opiskelee 36 500 tutkinto-opiskelijaa. Yliopistopalvelut auttavat kansainvälistä yhteisöämme keskittymään yliopiston ydintehtäviin: tutkimukseen,…
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 02
Kaksi yliopistonlehtoria, varhaiskasvatus
Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme johtava, kansainvälisesti arvostettu ja erinomaisesti menestynyt kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus tähtäävät siihen, että…