University of Helsinki
Logopedian apulaisprofessori professori
University of Helsinki
The University of Helsinki is the most versatile institution for science, education, and intellectual renewal in Finland, a pioneering builder of the future.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaisupäivämäärä: 20 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä May 28
Sijainti: Helsinki, Finland
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Logopedian apulaisprofessori professori

Lääketieteellinen tiedekunta tekee korkeatasoista tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetusta ja jatkokoulutusta. Tiedekunnan toiminta keskittyy Meilahden kampusalueelle, jossa on erinomaiset mahdollisuudet tiiviille yhteistyölle sekä yliopistosairaalan että sektoritutkimuslaitosten (Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kanssa. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle sekä vakiinnuttaa ja vahvistaa asemansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopistollinen keskussairaala HYKS ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) muodostavat yhdessä Academic Medical Center Helsingin (AMCH). AMCH on menestynyt erittäin hyvin kansainvälisissä arvioissa; olemme Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukossa.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee

APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävän ala on logopedia.

Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (tenure track-vakinastamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtäväänvalittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Apulaisprofessori / professori vastaa logopedian perus- ja jatkokoulutuksesta. Lisäksi professori osallistuu käytännön pienryhmäopetukseen ja luento-opetukseen.

Professuurin tehtäviin kuuluu myös harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, ja siihen perustuen seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi tehtäviin sisältyy psykologian ja logopedian osaston vastuulla olevia muita tehtäviä.

Koska logopedian apulaisprofessori / professori opettaa ja ohjaa opinnäytetöitä puheterapeuttikoulutuksessa, jossa työn kohteena on kieli ja sen kuntoutus, hänellä tulee olla täydellinen suomen kielen taito.

Hakijalle katsotaan ansioksi laillistetun puheterapeutin pätevyys.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimus-henkilöstön vaativuustason mukaisesti. Apulaisprofessorin vaativuustaso on 7 ja professorin 8-10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoa tehtävästä ja sen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, palkkauksesta sekä hakuasiakirjojen laatimisohjeista tiedekunnan sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toihi...

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://rekry.helsinki.fi/start ,Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Hakuaika päättyy 28. toukokuuta 2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa psykologian ja logopedian osaston esimies, dosentti Jussi Saarinen, jussi.saarinen(at)helsinki.fi, puh. 02 941 29403 tai Medicumin johtaja, professori Tom Böhling, tom.bohling(at)helsinki.fi, puh. 050 427 1900

Hae viimeistään 28.05.2017

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT (38)

University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 15
Julkisoikeuden professori
Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 000...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 30
Koulunkäyntiavustaja
Helsingin normaalilyseo on Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluva opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, jossa toimivat peruskoulun yläluokat ja lukio. Koulussa on noin 550 oppilasta ja opiskelijaa. Opetus- ja muuta henkilöstöä on noin 60....
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 28
Poliittisen historian yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 08
Dekaani, laaketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopisto on Suomen monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja edelläkävijä. Yliopistossa on teologinen tiedekunta, oikeustieteellinen...

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

Logopedian professorin tehtävä
University of Oulu
Julkaisupäivämäärä 13 päivää sitten
Professorship in Logopedics
University of Oulu
Julkaisupäivämäärä 13 päivää sitten
Assistant professor / professor of Logopedics
University of Helsinki
Julkaisupäivämäärä 27 päivää sitten