University of Jyväskylä
Apulaisprofessori (tenure track), kasvatustiede
University of Jyväskylä
The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaisupäivämäärä: 1 kuukausi sitten
Viimeinen hakupäivä Mar 31
Sijainti: Jyväskylä, Finland
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesit tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA
Apulaisprofessori (tenure track), kasvatustiede

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on
apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä, kasvatustiede, 1.8.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.


Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Opettajankoulutuslaitoksessa haettavana oleva apulaisprofessorin tehtävä liittyy läheisesti yliopiston strategiseen painoalaan Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt. Tehtävän vastuualue kohdentuu opettajankoulutuksen, koulujen kehittämisen ja koulutusjärjestelmien tutkimukseen. Tehtävässä painottuu alan tutkimus ja koulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen. Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluvat myös täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen, tutkimushankkeiden käynnistäminen ja johtaminen sekä korkeatasoinen julkaisutoiminta. Tehtävään kuuluva opetus painottuu syventäviin ja jatko-opintoihin.

Apulaisprofessorin tehtävään etsitään uransa aktiivisessa kehitysvaiheessa olevaa, erinomaiset tutkimusmeriitit omaavaa tutkijaa, joka on monipuolisesti perehtynyt kasvatustieteen tieteenalaan, erityisesti koulutuksen ja sen toimintakultturien kehittämiseen yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. Suunnitelma on luettavissa yliopiston verkkosivuilla osoitteessa https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku).  Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Opettajankoulutuslaitoksen johtaja Tiina Silander, tiina.silander@jyu.fi, puh. +358 400 620830.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää englanninkielisinä (julkaisuja ei käännetä):

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta (A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit; B. Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset; C. Tieteelliset kirjat (monografiat); D. Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut; E. Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön; F. Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta; G. Opinnäytteet; H. Patentit ja keksintöilmoitukset; I. Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

3) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

4) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

5) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

6) Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (jos julkaisuja ei voi toimittaa sähköisen hakujärjestelmän kautta, ne on järjestettävä valmiiksi neljään samanlaiseen pakettiin asiantuntijoille lähettämistä varten ja toimitettava ja toimitettava Jyväskylän yliopiston kirjaamoon, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto)

7) Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2017 sähköisellä hakulomakkeella.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesit tämän työpaikan
TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 07
Yliopistonopettaja, sosiaalityö
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija.…
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 14
Apulaisprofessori (tenure track), englannin kieli
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija.…
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Finland | Viimeinen hakupäivä: May 14
Apulaisprofessori (tenure track), valtio-oppi
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija.…
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Finland | Viimeinen hakupäivä: Apr 09
8-9 tutkijatohtoria, matematiikka
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija.…
SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ
Apulaisprofessori (tenure track) tai professori, kasvatustiede
University of Jyväskylä
Julkaisupäivämäärä 1 kuukausi sitten
Two University instructor positions in English language for a fixed-term period
University of Tampere
Julkaisupäivämäärä 18 tuntia sitten
Associate Professor (tenure track), English language
University of Jyväskylä
Julkaisupäivämäärä 18 tuntia sitten
Two University Teachers of English including project coordination
University of Turku
Julkaisupäivämäärä 6 päivää sitten
Associate Professor (tenure track) or Professor in Education
University of Jyväskylä
Julkaisupäivämäärä 1 kuukausi sitten