University of Oulu
Kliininen opettaja, määräaikainen tehtävä, neurologia
University of Oulu
The University of Oulu is an international science university which creates innovation for the future, well-being, and knowledge through multidisciplinary research and education.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaisupäivämäärä: 21 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä May 31
Sijainti: Oulu, Finland
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Kliininen opettaja, määräaikainen tehtävä, neurologia

KLIINISEN OPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

Kliinisen opettajan tehtävä, neurologia, viiden vuoden määräajaksi, vaativuustaso 6-7

Tehtävään kuuluvat vastuut

Tehtävän ala on neurologia. Kliininen opettaja on velvollinen 1624 tunnin kokonaistyöaikana ja vuosittain sovittavan työsuunnitelman mukaan tekemään aktiivisesti korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä ja osallistumaan tutkijankoulutuksen järjestämiseen sekä antamaan luentotasoista ja muuta opetusta neurologiassa ja neurotieteissä sekä osallistumaan yliopiston toimintaan liittyviin muihin tehtäviin. Lisäksi kliiniseltä opettajalta odotetaan aloitteellisuutta, hyvää vuorovaikutusosaamista sekä kykyä johtaa tutkimusryhmää tai kykyä toimia osana tutkimusryhmää sekä taitoa toimia kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.

Neurologian tutkimuksen painoalueita ovat neurodegeneratiiviset taudit, neurogenetiikka, epilepsia ja aivoverenkiertohäiriöt. Valittavan henkilön odotetaan kykenevän osoittamaan tutkimuksensa kuuluvaksi johonkin näistä painopistealueista.

Tehtävään liittyy sairaanhoitopiirin sivuvirka.

Tehtävä täytetään enintään viisivuotiskaudeksi alkaen 1.9.2017.

Työsuhteen palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 6-7. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakijoiden pätevyys

Kliininen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Tehtävä edellyttää kykyä johtaa tutkimusryhmää tai toimia osana tutkimusryhmää ja kykyä hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta. Hakijalta edellytetään käytännön perehtyneisyyttä tehtävän alaan.

Yleiset kelpoisuusvaatimukset on määritelty Oulun yliopiston johtosäännössä 23.11.2015 sekä rekrytointiohjeessa 9.8.2016.

Hakemukseen liitetään:

 1. Lyhyt ansioluettelo (curriculum vitae)
 2. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

 • kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

E Patentit ja keksintöilmoitukset

 • myönnetty patentti, keksintöilmoitus
 1. Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään opetusportfolion, tai vastaavan selvityksen muodossa. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi tämän selosteen lopussa olevaa jäsennysrakennetta.
 2. Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista sekä lyhyt tutkimus- ja toimintasuunnitelma.

Opetusnäyte ja haastattelu

Ansioituneimmat hakijat voidaan kutsua antamaan opetusnäyte haettavan tehtävän alalta erikseen päätettävästä aiheesta ja heille voidaan myös järjestää tilaisuus, jossa he voivat suullisesti esitellä näkemystään alan opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä.

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

 1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
 2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen
 3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö
 4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen
 5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetus-näytteet)
 6. Opetustyön kehittämisen visio

Hakemukset liitteineen tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 31.5.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Kari Majamaa (kari.majamaa(at)oulu.fi) tai 040-5099596.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT (11)

University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 05
Yliopisto-opettaja (arkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu)
Arkkitehtuurin tiedekunnassa on haettavana yliopisto-opettajan osa-aikainen työsuhde (50%). Tehtävä täytetään 1.8.2017 lukien viiden vuoden määräajaksi.  Arkkitehtuurin tiedekunta on alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut yksikkö, joka...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 05
Professori, varhainen oppiminen ja opettaminen
The University of Oulu is an international scientific community, with 16 000 students and approximately 3 000 employees. The strenghts of the University are wide multidisciplinary study/research interests and modern research and study environment and good cooperation with...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 05
Yliopistolehtori, historia, määräaikainen tehtävä
Historian yliopistonlehtoraatti, erityisalana arktinen ja pohjoinen, erityisesti Suomen historia, on sijoitettu Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan. Arktisuus ja pohjoisuus ymmärretään tässä yhteydessä laajasti sitomatta niitä mihinkään yksittäiseen...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 05
Logopedian professorin tehtävä
Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta julistaa haettavaksi logopedian professorin tehtävän 1.1.2018 alkaen  Tehtävän ala ja sijoituspaikka Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, joka hyödyntää koulutuksessa ja tutkimuksessa laajaa monitieteisyyttä,...