Turun yliopisto
Turun yliopisto
Turku, Finland

Turun yliopisto

Tutkimuksen ja koulutuksen ohella yliopiston tärkeä tehtävä on tutkimuksen kautta syntyneen uuden tiedon ja osaamisen jakaminen erilaisten palveluiden ja yhteistyöhankkeiden muodossa. Tarjoamme sidosryhmillemme erilaisia - sekä räätälöityjä että valmiiksi paketoituja -koulutus- ja tutkimuspalveluja, yhteistyö- ja kehittämishankkeita. Järjestämme tapahtumia ja tilaisuuksia sekä uutisoimme ja kerromme aktiivisesti tieteen uusista saavutuksista. Palveluiden ja myös muun toiminnan kehittämisessä  haluamme aitoa vuorovaikutusta  ja palautetta sidosryhmiltämme. Erityisesti koulutuksen työelämävastaavuuden kehittämisessä ja innovaatioiden kaupallistamisessa pyrimme tekemään tiivistä yhteistyötä alumneiden sekä alueen yrityksien ja organisaatioiden kanssa. Yhteinen tavoitteemme on  koko yhteiskunnan ja erityisesti lounaisen Suomen kehittäminen.

Työnantajan sijainti

TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT (22)

Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 22
Erikoistutkija
Erikoistutkijan tehtävä ajalle 1.11.2017-31.8.2018 Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos hakee algebran ja teoreettisen tietojenkäsittelyopin alan erikoistutkijaa (postdoc) määräaikaiseen tehtävään kymmenen kuukauden ajaksi. Ensisijaisesti haetaan...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 09
Yliopistotutkija
Turun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa opettajankoulutuslaitoksessa Raumalla on haettavana määräaikainen yliopistotutkijan (kasvatustiede) tehtävä ajaksi 1.8.2017–31.7.2021 Opettajankoulutuslaitoksen perustehtävä erityisesti Raumalla on tutkimukseen...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 04
Tietojärjestelmätieteen yliopisto-opettaja
Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.  Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitoksella on...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Finland | Viimeinen hakupäivä: Aug 08
Poliittisen historian professori
Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana Poliittisen historian professorin määräaikainen tehtävä Turun yliopiston filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella on haettavana poliittisen historian professorin...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Finland | Viimeinen hakupäivä: Jun 04
Projektitutkija
Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos Turun Biotekniikan keskus etsii projektitutkijaa ajalle 1.8.2017–31.1.2018. Sijoituspaikkana on Proteomiikkapalveluyksikkö, joka tarjoaa massaspektrometrisiin menetelmiin perustuvia proteiinien...