Åbo Akademi

Äldre universitetslektor eller universitetslektor I energiteknik

2023-04-10
Tallenna suosikiksi

Åbo Akademi är ett internationellt forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik utvecklar lösningar och processer för ett hållbart samhälle. Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl i Finland som utomlands. Vår verksamhet finns i Åbo och Vasa.

Åbo Akademi (ÅA) ledigförklarar en anställning som äldre universitetslektor eller universitetslektor i energiteknik vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT). Placeringsorten är Vasa. Anställningen gäller tillsvidare och inleds 15.8.2023, eller enligt överenskommelse.

Åbo Akademi har mer än 100 års erfarenhet av forskning och utbildning inom naturvetenskaper och teknik. Fakulteten för naturvetenskap och teknik i Vasa bedriver forskning och utbildning inom informationsteknologi och energiteknik, vars verksamhet kontinuerligt expanderar. Inom forskningen eftersträvas 10 doktorander och inom utbildningen är målet att öka antalet magisterexamina från 10 till 40 per år fram till 2026. Utbildningen i Vasa sker i tät samverkan med utbildningen i Åbo, vilket innefattar ett kollegium av över 300 lärare och forskare. Enheten i Vasa ingår i ett samarbetsnätverk med tre högskolor som erbjuder utbildning inom teknik. I över tio år har enheten varit en viktig del av energiteknologiklustret EnergyVaasa. Ekosystemet för forskning och utbildning består därmed av mer än 100 medarbetare, 160 företag och 12 000 anställda inom energitekniksektorn.

Energiteknikens forskning ligger inom hållbar energiförsörjning och effektivare, klimatneutrala energisystemlösningar. Några aktuella områden för forskningssamarbete i Vasaregionen är motor- och gasteknik, energilagring, batterivärdekedjan samt energisystemens digitalisering.

ARBETSBESKRIVNING 

Till den äldre universitetslektors arbetsuppgifter hör att undervisa, handleda och granska lärdomsprov på samtliga utbildningsnivåer. Till arbetsuppgifterna hör ytterligare att utöva självständig vetenskaplig forskning och att delta i den kontinuerliga utvecklingen och utvärderingen av utbildningsområdet. Av arbetstiden ska 2/3 användas för undervisning, handledning och övriga uppgifter. 1/3 av arbetstiden reserveras för forskning.

Till universitetslektorns arbetsuppgifter hör undervisning och forskning. Universitetslektorer handleder och granskar lärdomsprov på alla utbildningsnivåer. Universitetslektorers forskningstid är högst 1/3 av arbetstiden.

Den som anställs som äldre universitetslektor/universitetslektor ansvarar för koordineringen av verksamheten med Åbo och fungerar som kontaktperson till andra ÅA-ämnen i Vasa. Arbetsuppgifterna inkluderar administrativa uppdrag.

BEHÖRIGHETSKRAV

Av en äldre universitetslektor krävs doktorsexamen och forskningsmeriter motsvarande vetenskapliga meriter för docent samt undervisningsförmåga.

Av en universitetslektor krävs doktorsexamen i undervisningsämnet eller i närstående ämne samt undervisningsförmåga. 

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande meriter:

  • Pedagogisk kompetens. Vid bedömning av undervisningsförmågan beaktas bl.a. sökandes pedagogiska grundsyn, pedagogisk utbildning, för uppdraget relevant undervisnings- och handledningserfarenhet, kursutvärderingar och utvärdering av sökandes undervisning samt deltagande i utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete.
  • Vetenskaplig kompetens, vilket kan innefatta forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området.
  • Samverkan, som inkluderar god samarbetsförmåga och erfarenhet av administrativa uppdrag.
  • Praktisk förtrogenhet med ämnesområdet.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

SPRÅKKUNSKAPER

Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. Av en utlänning eller en icke infödd finsk medborgare förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan skötas med framgång, samt förmåga att förstå finska. Utöver kunskaper i svenska och finska är muntliga och skriftliga kunskaper i engelska nödvändiga för uppdraget. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Sökande som saknar intyg över sina kunskaper i svenska kan få sina kunskaper prövade och vid behov avlägga språkprov inför Åbo Akademis språknämnd. Läs mera om visandet av språkkunskaper vid Åbo Akademi: https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/information-om-sprakkunskapskrav-for-sokande-till-undervisningsbefattningar/

LÖN OCH ARBETSTID

Lönen för en äldre universitetslektor följer kravnivå 6-7 och för en universitetslektor 5-6 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Se lönetabeller på:  https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2022/04/Lonetabeller-010622.pdf

Den årliga arbetstiden för forsknings- och undervisningspersonal är 1612 h. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas via Åbo Akademis elektroniska ansökningsformulär (www.abo.fi/rekrytering). För teknisk information om inlämnandet av en ansökan vänligen se: Instruktion för elektronisk arbetsansökan | Åbo Akademi (abo.fi).

Ansökan ska lämnas in senast 10.4.2023, kl. 12:00 (finsk tid) tillsammans med följande bilagor:

  1. En meritförteckning enligt modell av Forskningsetiska delegationen, TENK (https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare). Till meritförteckningen bifogas en fullständig publikationsförteckning (se https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/anvisningar-for-sokande-till-undervisnings-och-forskningsuppdrag/)
  2. En pedagogisk portfölj (se anvisning: http://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf)
  3. En separat lista med länkar till max. fem publikationer som den sökande kan åberopa för att styrka sin kompetens
  4. En forskningsplan som inkluderar den sökandes syn på uppdraget, visioner för framtiden samt ledarskap (max. 4 sidor)

Sökande kan efter att ansökningstiden upphört ombes komplettera sin ansökan med kopior av betyg, intyg och kontaktuppgifter till referenspersoner som beredningsgruppen vid behov kan kontakta.

INFORMATION

Vasa är en internationell, naturnära universitetsstad. Det mellanstora Vasa har en storstads fördelar, men på gångavstånd. Det är nära till campus, centrum, naturen och havet.

Vid FNT i Vasa är idag en professor, en biträdande professor (nivå 2), en äldre universitetslektor samt ett antal post doc-forskare och doktorander verksamma. Utöver den lediganslagna befattningen pågår även rekrytering av en professor eller biträdande professor (tenure track) i informationsteknologi, därtill kan FNT:s kontinuerligt växande verksamhet i Vasa medföra ytterligare rekryteringsbehov framöver.

Frågor kring befattningen kan riktas till professor Margareta Björklund-Sänkiaho (margareta.bjorklund-sankiaho[a]abo.fi) eller om ansökningsprocessen till HR-specialist Anna Lübchow (anna.lubchow[a]abo.fi).

Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter inom det aktuella området att söka befattningen. Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Äldre universitetslektor eller universitetslektor I energiteknik
Työnantaja
Sijainti
Tuokiokirkontori 3 Turku, Suomi
Julkaistu
2023-03-15
Viimeinen hakupäivä
2023-04-10 23:59:59
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

Åbo Akademi tarjoaa opiskelu- ja tutkimusympäristön noin 7000 opiskelijalle kolmella campus-alueella. Åbo Akademissa on kolme tiedekunta-alaa, jotk...

Käy työnantajan sivulla

Kiinnostavia artikkeleita

...
Making a Difference with Green Energy Research at DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min arvioitu lukuaika
...
What Nitrogen Can Tell Us about Climate Change Free University of Bozen - Bolzano 4 min arvioitu lukuaika
...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min arvioitu lukuaika
...
Printing the Solar Cells of the Future King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita