Åbo Akademi

Äldre universitetslektor i energiteknik

2023-10-16 (Europe/Helsinki)
Save job

Åbo Akademi (ÅA) ledigförklarar en anställning som äldre universitetslektor i energiteknik vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT). Placeringsorten är Vasa. Anställningen gäller tillsvidare och inleds 1.1.2024, eller enligt överenskommelse.

Åbo Akademi har mer än 100 års erfarenhet av forskning och utbildning inom naturvetenskaper och teknik. FNT i Vasa bedriver forskning och utbildning inom informationsteknologi och energiteknik, vars verksamhet kontinuerligt expanderar. Vår målsättning är att de närmaste åren utöka examineringen både på doktorand- och magisternivå. Utbildningen i Vasa sker i tät samverkan med utbildningen i Åbo, vilket innefattar ett kollegium av över 300 lärare och forskare. Enheten i Vasa ingår i ett samarbetsnätverk med tre högskolor som erbjuder utbildning inom teknik. I över tio år har enheten varit en viktig del av energiteknologiklustret EnergyVaasa. Ekosystemet för forskning och utbildning består därmed av mer än 100 medarbetare, 160 företag och 12 000 anställda inom energitekniksektorn.

Energiteknikens forskning ligger inom hållbar energiförsörjning och effektivare, klimatneutrala energisystemlösningar. Några aktuella områden för forskningssamarbete i Vasaregionen är motor- och gasteknik, energilagring, batterivärdekedjan samt energisystemens digitalisering.

ARBETSBESKRIVNING 

Till den äldre universitetslektors arbetsuppgifter hör att undervisa, handleda och granska lärdomsprov på samtliga utbildningsnivåer. Till arbetsuppgifterna hör ytterligare att utöva självständig vetenskaplig forskning och att delta i den kontinuerliga utvecklingen och utvärderingen av utbildningsområdet. Av arbetstiden ska 2/3 användas för undervisning, 1/3 reserveras för forskning.

Undervisningen berör kurser inom magisterprogrammet i kemi och processteknik. Den som anställs som äldre universitetslektor ansvarar för koordineringen av verksamheten med Åbo och fungerar som kontaktperson till andra ÅA-ämnen i Vasa. Arbetsuppgifterna inkluderar administrativa uppdrag. 

BEHÖRIGHETSKRAV

Av en äldre universitetslektor krävs doktorsexamen och forskningsmeriter motsvarande vetenskapliga meriter för docent samt undervisningsförmåga.

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande meriter:

  • Pedagogisk kompetens. Vid bedömning av undervisningsförmågan beaktas bl.a. sökandes pedagogiska grundsyn, pedagogisk utbildning, för uppdraget relevant undervisnings- och handledningserfarenhet, kursutvärderingar och utvärdering av sökandes undervisning samt deltagande i utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete.
  • Vetenskaplig kompetens, vilket kan innefatta forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området.
  • Samverkan, som inkluderar god samarbetsförmåga och erfarenhet av administrativa uppdrag.
  • Praktisk förtrogenhet med ämnesområdet.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

SPRÅKKUNSKAPER

Utmärkta kunskaper i engelska är ett krav. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010). 

För ifrågavarande befattning befrias utländska sökande och icke-infödda finska medborgare från kraven på kunskaper i svenska och finska. Eftersom förvaltnings- och undervisningsspråket vid Åbo Akademi primärt är svenska förväntas den som anställs tillägna sig sådana kunskaper i svenska som möjliggör framgångsrikt deltagande i undervisning på svenska och i administrativa uppdrag. Fakulteten erbjuder den anställda stöd för att uppnå de språkkunskaper som krävs.

LÖN OCH ARBETSTID

Lönen för en äldre universitetslektor följer kravnivå 6-7 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Se lönetabeller på:
 https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2022/04/Lonetabeller-010622.pdf
 
Den årliga arbetstiden för forsknings- och undervisningspersonal är 1612 h.

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas via Åbo Akademis elektroniska ansökningsformulär (www.abo.fi/rekrytering). För teknisk information om inlämnandet av en ansökan vänligen se: Instruktion för elektronisk arbetsansökan | Åbo Akademi (abo.fi).
 
 Ansökan ska lämnas in senast 16.10.2023, kl. 15:00 (finsk tid) tillsammans med följande bilagor:

  1. En meritförteckning enligt modell av Forskningsetiska delegationen TENK (https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare). Till meritförteckningen bifogas en fullständig publikationsförteckning (se https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/anvisningar-for-sokande-till-undervisnings-och-forskningsuppdrag/)
  2. En pedagogisk portfölj (se anvisning: http://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf)
  3. En separat lista med länkar till max. fem publikationer som den sökande kan åberopa för att styrka sin kompetens
  4. En forskningsplan som inkluderar den sökandes syn på uppdraget, visioner för framtiden samt ledarskap (max. 4 sidor)

Sökande kan efter att ansökningstiden upphört ombes komplettera sin ansökan med kopior av betyg, intyg och kontaktuppgifter till referenspersoner som beredningsgruppen vid behov kan kontakta.

FÖRMÅNER

Välkommen med i vår dynamiska och innovativa internationella gemenskap! Som anställd vid Åbo Akademi får du tillgång till olika förmåner. Dessa inkluderar företagshälsovård, moderna undervisningslokaler, personalutbildning och kontinuerligt lärande, inklusive möjligheten att studera både pedagogik och språk samt en trygg och välkomnande campusmiljö.

Finland erbjuder en fin och lugn miljö med många utmärkta offentliga tjänster, inklusive prisvärd dagvård och skolutbildning, som konsekvent rankas bland de bästa i världen. För familjer erbjuder Vasa stad förskoleundervisning på engelska (https://www.vaasa.fi/en/living/early-childhood-education-and-schools/early-childhood-education/early-childhood-education-in-foreign-language/).

Företagshälsovård och försäkringar 

Vi stöder personalens välbefinnande genom att erbjuda heltäckande förebyggande företagshälsovård och allmän sjukvård. Därtill omfattas personalen av Åbo Akademis arbetsolycksfallsförsäkring.

Motionsförmåner

Universitetet erbjuder personalen förmånliga motionstjänster som inkluderar bl.a.  gym- och gruppträningspass, verksamheten arrangeras av ÅAU Sports Vasa (https://blogs2.abo.fi/aausportsvasaenglish/). För anställda i Vasa finns även möjlighet till subventionerade motionssedlar.

Semesterpremie

Semesterpremie betalas ut i samband med julilönen. Semesterpremiens storlek bestäms enligt kollektivavtalet för universitet och ökar i förhållande till anställningstiden.

INFORMATION

Frågor kring befattningen kan riktas till professor Margareta Björklund-Sänkiaho (margareta.bjorklund-sankiaho[a]abo.fi) eller om ansökningsprocessen till HR-specialist Anna Lübchow (anna.lubchow[a]abo.fi).
 
 Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter inom det aktuella området att söka befattningen. Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Äldre universitetslektor i energiteknik
Työnantaja
Sijainti
Tuokiokirkontori 3 Turku, Suomi
Julkaistu
2023-09-05
Viimeinen hakupäivä
2023-10-16 15:00 (Europe/Helsinki)
2023-10-16 14:00 (CET)
Työpaikan tyyppi
Save job

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

Åbo Akademi tarjoaa opiskelu- ja tutkimusympäristön noin 7000 opiskelijalle kolmella campus-alueella. Åbo Akademissa on kolme tiedekunta-alaa, jotk...

Käy työnantajan sivulla

Kiinnostavia artikkeleita

...
Making a Difference with Green Energy Research at DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min arvioitu lukuaika
...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min arvioitu lukuaika
...
Printing the Solar Cells of the Future King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min arvioitu lukuaika
...
How to Make Clean Energy Available to Everyone, Everywhere Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita