Åbo Akademi

Professor eller biträdande professor (nivå 2) i informationsteknologi

2023-04-05
Tallenna suosikiksi

Åbo Akademi är ett internationellt forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik utvecklar lösningar och processer för ett hållbart samhälle. Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl i Finland som utomlands. Verksamheten finns i Åbo och Vasa.

Åbo Akademi ledigförklarar en anställning som professor eller biträdande professor (nivå 2) i informationsteknologi vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) i Vasa. Anställningen inleds 1.10.2023 eller enligt överenskommelse.

Rekryteringen sker enligt Åbo Akademis tenure track-förfarande. En professor anställs i tillsvidare anställningsförhållande. En anställning inom karriärsystemet tenure track innebär att den person som rekryteras tidsbundet för fyra år som biträdande professor (nivå 2) har möjlighet till tillsvidareanställning och avancemang till professor efter framgångsrik evaluering.

Åbo Akademi har mer än 100 års erfarenhet av forskning och utbildning inom naturvetenskaper och teknik. Fakulteten för naturvetenskap och teknik i Vasa bedriver forskning och utbildning inom informationsteknologi och energiteknik, vars verksamhet kontinuerligt expanderar. Inom forskningen eftersträvas 10 doktorander och inom utbildningen är målet att öka antalet magisterexamina från 10 till 40 per år fram till 2026. Utbildningen i Vasa sker i tät samverkan med utbildningen i Åbo, vilket inbegriper ett kollegium av över 300 lärare och forskare. Enheten i Vasa ingår i ett samarbetsnätverk med tre högskolor som erbjuder utbildning inom teknik. I över tio år har enheten varit en viktig del av energiteknologiklustret EnergyVasa. Ekosystemet för forskning och utbildning består därmed av mer än 100 medarbetare, 160 företag och 12 000 anställda inom energitekniksektorn.

ARBETSBESKRIVNING OCH KVALIFIKATIONER
Till en professors uppgifter hör att bedriva och leda vetenskaplig forskning, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område, i enlighet med Universitetslagen (558/2009).

Befattningen är placerad vid campus Vasa med ansvar för magisterprogrammen i informationsteknologi. Magisterprogrammen har som tyngdpunkt industriellt internet. Programmen ges i samverkan med ämnet energiteknik vid FNT i Vasa, vilket också ger möjlighet till att specialisera sig för tillämpningar inom energiindustri.

Till ansvarsområdet för professorn hör undervisning och forskning i informationsteknologi med betoning på digitalisering av industrin och samhället i stort för att skapa hållbara lösningar. Forskningsområdet siktar bl.a. på att utveckla innovativa digitala lösningar för att möjliggöra hållbara energisystem i samarbete med energitekniken i Vasa. Ett utvecklingsområde för befattningen är digitala lösningar för hälso- och välfärdsområdet.

Professorn ska bidra till utvecklingen av högre utbildning och forskning inom informationsteknologi, anskaffa forskningsmedel och delta i nationellt och internationellt samarbete inom ämnesområdet, samt bidra till forskningsmiljön.

  • Av en professor krävs, förutom doktorsexamen, gedigen vetenskaplig kompetens samt förmåga att ge kvalitativ på forskning baserad undervisning och handledning, förmåga att leda forskningsprojekt och anskaffa forskningsmedel, internationell forskningserfarenhet samt samarbets- och ledarskapsförmåga.
  • Av en biträdande professor (nivå 2) krävs doktorsexamen, gedigen forskningserfarenhet, potential att leda forskargrupper och anskaffa forskningsfinansiering samt erfarenhet av internationell forskning. Ytterligare krävs undervisningsförmåga.

Mera information om befattningen och dess behörighetskrav, bedömningskriterier, krav gällande språkkunskaper samt anställningsförfarandet, hittas i befattningens redogörelse.

SPRÅKKUNSKAPER
Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

För lärarbefattningar krävs av inhemska sökande utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska.

Utländska och icke-infödda sökande befrias från kraven på kunskaper i svenska respektive finska, dock är kunskaper i svenska är meriterande.  Då förvaltnings- och undervisningsspråket vid universitetet primärt är svenska förväntas den som anställs under sin anställningstid tillägna sig sådana kunskaper i svenska som möjliggör framgångsrikt deltagande i undervisning på svenska och i administrativa uppdrag i framtiden. Åbo Akademi stöder aktivt med språkinlärningen.

Sökande som saknar intyg över sina kunskaper i svenska kan få sina kunskaper prövade och vid behov avlägga språkprov inför Åbo Akademis språknämnd. Läs mera om visandet av språkkunskaper vid Åbo Akademi.

Muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är nödvändiga för framgångsrik skötsel av uppgifterna.

LÖN OCH ARBETSTID
Lönen för en professor följer kravnivå 8-11, en biträdande professor (nivå 2) följer kravnivå 6-7 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel.

Den årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal är 1612 h. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

ANSÖKAN
Ansökan inlämnas via Åbo Akademis elektroniska ansökningsformulär senast 5.4.2023, kl. 12:00 (finsk tid). Se Instruktion för elektronisk arbetsansökan | Åbo Akademi (abo.fi).

Till ansökan ska bifogas följande bilagor på engelska:

  1. En meritförteckning enligt modell av Forskningsetiska delegationen, TENK. Till meritförteckningen bifogas en fullständig publikationsförteckning (se anvisningar).
  2. En pedagogisk portfölj (se anvisning).
  3. En separat lista med länkar till max. tio publikationer som den sökande kan åberopa för att styrka sin kompetens.
  4. En forskningsplan som inkluderar den sökandes syn på uppdraget, egna industrikompetenser, visioner för framtiden samt ledarskap (max. 4 sidor).

Sökande kan efter att ansökningstiden upphört ombes komplettera sin ansökan med kopior av betyg, intyg och kontaktuppgifter till referenspersoner som beredningsgruppen vid behov kan kontakta.

INFORMATION
Vasa är en internationell, naturnära universitetsstad. Det mellanstora Vasa har en storstads fördelar, men på gångavstånd. Det är nära till campus, centrum, naturen och havet.

Vid FNT i Vasa är idag en professor, en biträdande professor (nivå 2), en äldre universitetslektor samt ett antal post doc-forskare och doktorander verksamma. Utöver den lediganslagna befattningen kan FNT:s kontinuerligt växande verksamhet i Vasa medföra ytterligare rekryteringsbehov framöver.

Frågor kring befattningen kan riktas till professor Ivan Porres Paltor (ivan.porres[a]abo.fi) eller om ansökningsprocessen till HR-specialist Sabina Ringvall (sabina.ringvall[a]abo.fi).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Professor eller biträdande professor (nivå 2) i informationsteknologi
Työnantaja
Sijainti
Tuokiokirkontori 3 Turku, Suomi
Julkaistu
2023-02-28
Viimeinen hakupäivä
2023-04-05 23:59:59
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

Åbo Akademi tarjoaa opiskelu- ja tutkimusympäristön noin 7000 opiskelijalle kolmella campus-alueella. Åbo Akademissa on kolme tiedekunta-alaa, jotk...

Käy työnantajan sivulla

Kiinnostavia artikkeleita

...
Making a Difference with Green Energy Research at DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min arvioitu lukuaika
...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min arvioitu lukuaika
...
Printing the Solar Cells of the Future King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita