Natural Resources Institute Finland (Luke)

Forskare/Specialforskare, Fiskinventeringar och utveckling av fiske

Unspecified
Tallenna suosikiksi

Tietoja työnantajasta

We offer our customers research and development services based on our outstanding biological and technological expertise.

Käy työnantajan sivulla

Naturresursinstitutet (Luke) är en forskningsorganisation som arbetar för att främja bioekonomi och hållbart utnyttjande av naturresurser. Vi tillhandahåller lösningar och tjänster till våra kunder baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Våra forskningsresultat och tjänster genererar mervärde och hållbarhet samt vetenskapliga bevis för att stödja beslutsfattandet. Vi bedriver forskning om skogsbruk, jordbruk, mat, vilt och fiske. Vi utför också lagstadgade tjänster.
Det som för Luke-människor samman är nyfikenhet och ett öppet sinne samt en stark vilja att vara med och påverka världen i en positiv riktning. Tillsammans bygger vi en positiv arbetskultur där vi respekterar varandras arbete högt. I Luke är arbetsuppgifterna mångsidiga och de anställda kan påverka innehållet i sitt arbete. Vi har en mobil arbetskultur som ger dig möjlighet att arbeta där det passar dig bäst. Luke erbjuder en tvärvetenskaplig internationell forskningsmiljö med unik forskningsinfrastruktur, experimentplatser och välutrustade laboratorier.
 

Arbetsuppgifter

Naturresursinstitutet (Luke) söker en forskare/specialforskare till Naturresursenheten, i första hand till Uleåborgs och i andra hand till Jyväskylä eller Joensuu verksamhetsställe. Uppgifterna omfattar mångsidigt forsknings- och expertarbete i samband med fiskinventeringar och beståndsberäkning, till en början särskilt vid inventeringar av siklöja och sik i Bottenviken, som en del av EU:s program för datainsamling om fiskenäringen. Uppgifterna omfattar även åtgärder för utveckling av fiske inom ramen för partnerskapsprogrammet för forskning och fiskare (TUKALA), för att säkerställa kontinuiteten och hållbarheten i det kommersiella fisket. I samarbete med branschen eftersträvas en större samproduktion om beståndsuppgifter bland annat för beståndsberäkning. Utöver det ovan nämnda omfattar arbetsuppgifterna planering och genomförande av forskningsprojekt, publicering av forskningsresultat i referentgranskade serier och ansökan om forskningsfinansiering, särskilt i anknytning till fiskbestånd som är föremål för kommersiellt fiske, samt deltagande i internationellt samarbete bland annat i arbetsgrupper i det internationella havsforskningsrådet (ICES).

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

För att uppgiften ska kunna skötas med framgång ska sökanden ha doktorsexamen i naturvetenskap samt praktiskt påvisad förmåga att analysera material med hjälp av metoder för tillämpad statistik och utarbeta vetenskapliga publikationer. Även allmänna kunskaper av fiskar och arter är viktiga i uppgiften, likaså en gedigen förståelse av vattenekosystemets funktion och växelverkan mellan olika arter. Flytande muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är nödvändiga för att kunna sköta uppgiften.
Meriterande är tidigare erfarenhet av modeller för bedömning av fiskbestånd samt bevis för anskaffning av forskningsfinansiering och projektledning. Viktiga med tanke på intressentsamarbete är nätverk med forskare inom området på Östersjönivå och kännedom om Finlands kommersiella fiske. Praktiska kunskaper i svenska (muntlig, skriftlig), erfarenhet av båtliv och körkort underlättar skötseln av arbetsuppgifterna. Meriterande är dessutom placering på Uleåborgs verksamhetsställe.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde:   1.5.2022eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   15.3.2022 16:00

Referensnummer:   30-123-2022

Välkommen att söka genom att:

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Luonnonvarakeskuksen kirjaamo
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki

Bifoga din CV och ett personligt brev till din ansökan.

Lön

 Tjänsten placerar sig på kravnivå 8-10 i Naturresursinstitutets lönesystem, där den uppgiftsbaserade lönedelen är 3 245,69 - 4 059,97 euro i månaden. Dessutom betalas en på den individuella arbetsprestationen baserad lönedel som är högst 50 procent av den uppgiftsbaserade lönedelen. Denna lönedelen för en nyanställd är vanligtvis mellan 15% och 20% beroende på kompetens och erfarenhet. Sökanden kan även ange önskad lön.

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1
 

Kontakt

Kontaktpersoner

Timo MyllyläGruppchef+358 29 532 7088timo.myllyla@luke.fi

Lari VenerantaForskare+358 029 532 7203 (muikku- ja siikaseurannat)lari.veneranta@luke.fi

Tapio KeskinenForskare+358 29 532 7664 (TUKALA-hanke)tapio.keskinen@luke.fi

Placering

Naturresursinstitutet
Paavo Havaksen tie 3
90570 Oulu

eller

Luonnonvarakeskus
Survontie 9 A
40500 Jyväskylä

eller

Naturresursinstitutet
Yliopistokatu 6 b
80100 Joensuu

Övrigt

Läs mer: Naturresursinstitutet

En provperiod är 6 månader.

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Forskare/Specialforskare, Fiskinventeringar och utveckling av fiske
Sijainti
Latokartanonkaari 9 Helsinki, Suomi
Julkaistu
2022-03-02
Viimeinen hakupäivä
Unspecified
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

We offer our customers research and development services based on our outstanding biological and technological expertise.

Käy työnantajan sivulla

Kiinnostavia artikkeleita