Natural Resources Institute Finland (Luke)

Tutkija/ Erikoistutkija, Kalaseurannat ja kalastuksen kehittäminen

Unspecified
Tallenna suosikiksi

Tietoja työnantajasta

We offer our customers research and development services based on our outstanding biological and technological expertise.

Käy työnantajan sivulla

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka työskentelee luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Tarjoamme tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja ja palveluita asiakkaillemme. Tutkimustulokset ja palvelut tuottavat lisäarvoa, kestävyyttä ja kilpailukykyä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle elinkeinotoiminnalle ja tukevat yhteiskunnan päätöksentekoa. Toimimme laajoissa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja tavoitteenamme on tulla yhdeksi Euroopan merkittävimmistä biotalouden osaajista. Lukella on myös viranomaistehtäviä.
Lukelaisia yhdistää ystävällisyys, uteliaisuus ja halu vaikuttaa maailmaan myönteisesti. Tältä pohjalta rakennamme yhdessä hyväntuulista ja kunnioittavaa kulttuuria, jossa jokaisen työtä arvostetaan. Meillä pääset tekemään mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä ja haastamaan itseäsi ammatillisesti. Voit vaikuttaa työtehtäviisi ja saat vapautta suunnitella työsi ottaen huomioon projektin tavoitteet. Joustavuus ja vastuu kulkevat meillä käsi kädessä, ja rohkaisemmekin työntekoon Suomessa sieltä, mistä se parhaiten sujuu työtehtävien niin mahdollistaessa. Luke tarjoaa monitieteisen kansainvälisen tutkimusympäristön, johon kuuluvat ainutlaatuiset tutkimusinfrastruktuurit, koetoiminta-asemat sekä hyvin varustetut laboratoriot.
 

Tehtävän kuvaus

Luonnonvarakeskus (Luke) hakee tutkijaa/ erikoistutkijaa Luonnonvarat- yksikköön, ensisijaisesti Oulun ja toissijaisesti Jyväskylän tai Joensuun toimipaikkaan. Tehtävä sisältää kalaseurantoihin ja kannanarviointiin liittyvää monipuolista tutkimus- ja asiantuntijatyötä, aluksi erityisesti Perämeren muikku- ja siikaseurantojen parissa, osana kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmaa. Tehtävään sisältyy myös kalastuksen kehittämistoimintaa, jota tehdään tutkimuksen ja kalastajien kumppanuusohjelmassa (TUKALA-hanke), kaupallisen kalastuksen jatkuvuuden ja kestävyyden turvaamiseksi. Toimialan kanssa pyritään myös aiempaa laajempaan kalastotietojen yhteistuotantoon mm. kannanarviointia varten. Edellä kuvatun lisäksi tehtävään sisältyy tutkimusprojektien suunnittelu ja toteuttaminen, tutkimustulosten julkaiseminen vertaisarvioiduissa sarjoissa, ja tutkimusrahoituksen haku erityisesti kaupallisen kalastuksen kohteena oleviin kalakantoihin liittyen, sekä osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön mm. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) työryhmissä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa luonnontieteiden alalta sekä käytännössä osoitettua kykyä analysoida aineistoja soveltavan tilastotieteen menetelmillä ja tuottaa tieteellisiä julkaisuja. Myös yleinen kalatietous ja lajistotuntemus on tärkeää tehtävän hoidossa, samoin vahva ymmärrys vesiekosysteemin toiminnasta ja vuorovaikutussuhteista eri lajien välillä. Sujuva suomen ja englannin kielien kirjallinen ja suullinen taito on tehtävän hoidossa välttämätön.
Eduksi lasketaan aiempi kokemus kalakantojen arvioinnissa käytettävistä malleista sekä näytöt tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja hankkeiden vetämisessä. Sidosryhmäyhteistyön kannalta ovat tärkeitä verkostot alan tutkijoihin Itämeren tasolla ja Suomen kaupallisen kalastuksen tuntemus. Ruotsin kielen käytännön taidot (suullinen, kirjallinen), veneilykokemus ja ajokortti edesauttavat työtehtävien hoitoa. Laskemme eduksi myös sijoittumisen Oulun toimipaikkaan.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.5.2022tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   15.3.2022 16:00

ID:   30-123-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Luonnonvarakeskuksen kirjaamo
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki

Liitäthän hakemukseesi CV:n ja hakemuskirjeen.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Tehtävä sijoittuu Luonnonvarakeskuksen palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 8-10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3 245,69 - 4 059,97 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka voi olla enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosa on osaamisesta ja kokemuksesta riippuen tyypillisesti 15 - 20 %. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1
 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Timo MyllyläRyhmäpäällikkö+358 29 532 7088timo.myllyla@luke.fi

Lari VenerantaTutkija+358 029 532 7203 (muikku- ja siikaseurannat)lari.veneranta@luke.fi

Tapio KeskinenTutkija+358 29 532 7664 (TUKALA-hanke)tapio.keskinen@luke.fi

Työpaikan tiedot

Luonnonvarakeskus
Paavo Havaksen tie 3
90570 Oulu

tai

Luonnonvarakeskus
Survontie 9 A
40500 Jyväskylä

tai

Luonnonvarakeskus
Yliopistokatu 6 b
80100 Joensuu

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Luonnonvarakeskus

Koeaika on 6 kuukautta.

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Tutkija/ Erikoistutkija, Kalaseurannat ja kalastuksen kehittäminen
Sijainti
Latokartanonkaari 9 Helsinki, Suomi
Julkaistu
2022-03-02
Viimeinen hakupäivä
Unspecified
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

We offer our customers research and development services based on our outstanding biological and technological expertise.

Käy työnantajan sivulla

Kiinnostavia artikkeleita