Apulaisprofessori/professori, matemaattinen logiikka (tenure track)
2 kuukautta sitten | Viimeinen hakupäivä: Aug 31
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
TÄMÄN TYÖTEHTÄVÄN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT
University of Helsinki
Apulaisprofessori/professori, matemaattinen logiikka (tenure track)
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 2 kuukautta sitten
Viimeinen hakupäivä elokuuta 31
Sijainti: Helsinki, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Apulaisprofessori/professori, matemaattinen logiikka (tenure track)

Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 35 000 tutkinto-opiskelijaa.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluva matematiikan ja tilastotieteen laitos on alallaan Suomen johtava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Sillä on useilla matematiikan ja tilastotieteen aloilla vahva asema tutkimuksen eturintamassa myös kansainvälisellä tasolla. Laitoksen henkilöstömäärä on noin 110 ja professoreita laitoksella on 13.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan ja tilastotieteen laitos hakee
MATEMATIIKAN PROFESSORIA / APULAISPROFESSORIA

Tehtävän ala on matemaattinen logiikka. Tehtävä voidaan täyttää pysyvään työsuhteeseen professorina tai apulaisprofessorin määräaikaisena tehtävänä (tenure track-vakinaistamispolku, joka muodostuu kahdesta 3 – 5 vuoden mittaisesta portaasta) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Professorin tehtävänä on yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professori/apulaisprofessori johtaa ja kehittää matemaattisen logiikan opetusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää opetus- ja tutkimuskokemusta vähintään yhdellä laitoksen matemaattisen logiikan tutkimuksen aloista (riippuvuuslogiikka, yleistetyt kvanttorit, äärettömät kielet, malliteoria, joukko-opillinen malliteoria, joukko-oppi).

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle. 

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät.

Professorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8–10. Aloittavan uuden professorin lähtöpalkka on tyypillisesti noin 5 700 euroa/kk. Apulaisprofessori sijoittuu vaativuustasolle 7 alkupalkan ollessa vakinaistamispolun ensimmäisellä tasolla noin 4 700 euroa/kk ja toisella noin 5200 euroa/kk.

Hakemukseen on liitettävä
1) tiedekunnan hyväksymän ohjeen mukainen yliopistoportfolio (ks. https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/ti...), jonka tulee sisältää
a) selvitys opinnäytetöiden ohjauksesta sekä selvitys, miten hakija aikoo kehittää alaa ja opetusta
b) luettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakijoita pyydetään lisäksi varautumaan siihen, että he toimittavat hakuajan päätyttyä tiedekunnan pyynnöstä enintään kymmenen valitsemaansa julkaisuja lähetettäväksi asiantuntijoille. Julkaisut toimitetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköisessä järjestelmässä ”Hae paikkaa”-linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevia hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa SAP-HR-portaalissa. 

Hakuaika päättyy 31. elokuuta 2017.

Lisätietoja antaa matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja, professori Mats Gyllenberg, mats.gyllenberg(at)helsinki.fi, 02941 51480.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

30 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy lokakuuta 31
Professori/apulaisprofessori, radiokemia (tenure track)
Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 35 000...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy lokakuuta 31
Professori/apulaisprofessori, epäorgaaninen materiaalikemia (tenure track)
Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 35 000...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy syyskuuta 24
Väestötieteen yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy lokakuuta 13
Apulaisprofessori/professori, geokemia (tenure track)
Helsingin yliopisto on monitieteinen tutkimusyliopisto, joka kuuluu maailman parhaiden ja kymmenen parhaan eurooppalaisen yliopiston joukkoon. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa.  Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos on alallaan Suomen...