Your job alert was successfully created.
helsinki-uni-logo

DE­KA­NUS, HU­MA­NIS­TIS­KA FA­KUL­TE­TEN

1 kuukausi sitten | Viimeinen hakupäivä: Aug 15
Tallenna suosikiksi
University of Helsinki
DE­KA­NUS, HU­MA­NIS­TIS­KA FA­KUL­TE­TEN
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 1 kuukausi sitten
Viimeinen hakupäivä elokuuta 15
Sijainti: Helsinki, Suomi
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

DE­KA­NUS, HU­MA­NIS­TIS­KA FA­KUL­TE­TEN

Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Universitetet är Finlands mångsidigaste institution för vetenskap, bildning och intellektuell förnyelse, en föregångare och en framtidsbyggare.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet söker en

DEKANUS

Dekanus leder fakultetens verksamhet och bistår rektorn i ledningen av universitetet. Anställningen börjar 1.10.2018 eller enligt avtal.

Fakultetsrådet utser en dekanus för högst fem år i sänder.

Dekanus leder fakultetens verksamhet och ansvarar för att fakulteten och dess uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Dekanus ansvarar för beredningen och verkställigheten av fakultetsrådets beslut, samt för fakultetens personalärenden, ekonomi och egendom.

Dekanus ansvarar för fakultetens allmänna verksamhet och fattar beslut i fakultetens interna ärenden, om inte ett ärende enligt en författning eller bestämmelse hör till någon annans befogenhet eller dekanus har överfört ärendet till prodekanus som ska fatta beslut och ansvara för ärendet.

Den som väljs till dekanus ska ha avlagt doktorsexamen och ha den förmåga och yrkesskicklighet som behövs för att sköta dekanus uppgifter och i praktiken visad god ledarförmåga. En dekanus ska känna till universitetsvärlden och ha erfarenhet av ledarskap inom ett vetenskapsområde som hör till fakulteten.

Arbetet förutsätter ett strategiskt synsätt när det gäller utvecklingen av fakulteten och universitetet, kunskaper i ekonomi samt förmåga att samarbeta med universitetets ledning och de andra dekanerna, prefekterna och direktörerna i universitetets uppdrag. Dessutom värdesätts forsknings- och utbildningspolitiska åsikter och visioner, erfarenhet av undervisning och aktivt deltagande i vetenskapssamhällets internationella verksamhet. Arbetet förutsätter kunskaper i finska, svenska och engelska.

Fakultetsrådet tillsätter en beredningsgrupp med uppgift att bereda tillsättningen. Grupperna som företräder professorerna, personalen och studenterna i fakultetsrådet utser varsin medlem till beredningsgruppen. Rektorn utser 1–2 medlemmar med erfarenhet av akademiskt ledarskap till gruppen.

Information om ansökningsprocessen ges av utvecklingschefen Päivi Karimäki-Suvanto, tfn 02941 22349, paivi.karimaki-suvanto@helsinki.fi, och personalchefen Hannamari Helander, tfn 02941 22878, hannamari.helander@helsinki.fi.

Till ansökan bifogas en kort utvecklingsplan för fakulteten. Ansökan med bilagor lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Interna sökande som är anställda vid universitetet lämnar in sin ansökan i SAP HR-portalen. I frågor som gäller rekryteringssystemet ber vi er vänligen kontakta e-postadress rekrytointi@helsinki.fi.

An­sök­nings­ti­den går ut

15.08.2018 23:59 EEST

Lue lisää

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

33 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy elokuuta 09
Osa-aikainen kliinisen kemian kliininen opettaja
Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy elokuuta 01
Epidemiologi/ravintoepidemiologi tutkijatohtorin tai tohtorikoulutettavan tehtävään
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta....
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy elokuuta 07
UNI­VER­SI­TETS­LEK­TOR, FI­LO­SO­FI
Helsingfors universitets humanistiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största urval av vetenskapsdiscipliner och ämnen. Fakulteten är också en framstående...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy heinäkuuta 18
Eläinlääkäri pieneläinsairaalaan
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on ainoa Suomessa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Eläinlääketieteen kuusivuotinen peruskoulutus koostuu eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta....

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

DE­KA­NUS, MA­TE­MA­TISK-NA­TUR­VE­TEN­SKAP­LI­GA FA­KUL­TE­TEN
University of Helsinki
Julkaistu 1 kuukausi sitten
DEAN, FAC­ULTY OF ARTS
University of Helsinki
Julkaistu 1 kuukausi sitten
DEAN, FAC­ULTY OF SCI­ENCE
University of Helsinki
Julkaistu 1 kuukausi sitten