helsinki-uni-logo

UNI­VER­SI­TETS­LEK­TOR, ODON­TO­LO­GI

14 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: May 23
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Helsinki
UNI­VER­SI­TETS­LEK­TOR, ODON­TO­LO­GI
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 14 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä toukokuuta 23
Sijainti: Helsinki, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

UNI­VER­SI­TETS­LEK­TOR, ODON­TO­LO­GI

Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin, odontologi, psykologi och logopedi samt för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver forskning är den en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar också i diskussionen om etiska frågor. Fakulteten har som mål att nå samma nivå som världens främsta medicinska fakulteter inom forskningen och befästa och stärka sin ställning som en spetsenhet inom medicinsk undervisning.

Helsingfors universitets medicinska fakultet bildar tillsammans med Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HNS/HUCS) och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) Academic Medical Center Helsinki (AMCH). AMCH har haft stor framgång i internationella utvärderingar och hör till de tio främsta medicinska campusen i Europa och de femtio bästa i världen.

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet söker en

UNIVERSITETSLEKTOR

för en tillsvidareanställning från och med den 1 augusti 2018. Anställningen omfattar olika områden av odontologi och är undervisningsinriktad. Undervisningsspråken är finska och svenska.

Universitetslektorn deltar i undervisning inom utbildningsprogrammet i odontologi, speciellt i gruppundervisning och i simuleringsarbete, företrädesvis med svenskspråkiga studenter.

Av den som anställs som universitetslektor krävs lämplig specialisttandläkarexamen/rätt att utöva yrket som specialisttandläkare inom en lämplig specialitet och, i enlighet med Helsingfors universitets instruktion, lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för examensarbeten.
Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, samt pedagogiska meriter och pedagogisk utbildning.

Eftersom anställningen är undervisningsinriktad, fästs särskild vikt vid undervisningserfarenhet, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromaterial, andra meriter inom verksamhet som lärare och vid behov ett undervisningsprov. I anställningen som universitetslektor ingår en bitjänst som specialisttandläkare inom HNS.

Enligt universitetsförordningen krävs att den som utses till universitetslektor behärskar det språk som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs att den som anställs har minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Lönen grundar sig på kravnivå 5–7 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. I anställningen tillämpas en prövotid som är 6 månader.

Till ansökan fogas meritförteckning, publikationsförteckning, blanketten ”Kartläggning av undervisningsmeriter” och andra handlingar som kan påverka tillsättningen. Ytterligare anvisningar och blanketten för kartläggning av undervisningsmeriter.

https://www.helsinki.fi/sv/medicinska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-os

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR. Sista ansökningsdag är 23.5.2018.

Ytterligare information ges av direktören för Clinicum, professor Klaus Olkkola, klaus.olkkola(at)helsinki.fi och av professor Leo Tjäderhane, leo.tjaderhane(at)helsinki.fi

För ytterligare information om ansökningssystemet, kontakta gärna recruitment(at)helsinki.fi

An­sök­nings­ti­den går ut

23.05.2018 23:59 EEST

Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

20 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy kesäkuuta 14
PRO­FES­SOR / BI­TRÄ­DAN­DE PRO­FES­SOR I AN­DELSLAGS­RÄTT
Helsingfors universitet www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Universitetet har 36 000...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy toukokuuta 28
Yliopistonlehtori, sosiaali- ja terveystutkimus ja johtaminen
Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen ja hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä englanninkielisestä...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy kesäkuuta 04
Latinan kielen apulaisprofessori/professori (tenure track)
Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy kesäkuuta 04
Rahoitusoikeuden apulaisprofessori (tenure track)
Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/fi kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 000...