2-4 tohtorikoulutettavaa, kasvatustieteet/psykologia
3 kuukautta sitten | Viimeinen hakupäivä: Aug 20
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
TÄMÄN TYÖTEHTÄVÄN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT
University of Jyväskylä
2-4 tohtorikoulutettavaa, kasvatustieteet/psykologia
University of Jyväskylä
The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 3 kuukautta sitten
Viimeinen hakupäivä elokuuta 20
Sijainti: Jyväskylä, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

2-4 tohtorikoulutettavaa, kasvatustieteet/psykologia

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa
2-4 tohtorikoulutettavan tehtävää, kasvatustieteet/psykologia 1.10.2017 alkaen enintään neljän vuoden määräajaksi

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Tohtorikoulutettavia haetaan tiedekunnan kumpaankin tohtoriohjelmaan, kasvatustieteiden tohtoriohjelmaan 1-2 tohtorikoulutettavaa ja psykologian tohtoriohjelmaan 1-2 tohtorikoulutettavaa. Tohtorikoulutettavien tehtävät painottuvat omaan väitöskirjatutkimukseen. Heille voidaan osoittaa vähäisessä määrin myös laitoksen opetustehtäviä ja muita alaan liittyviä tehtäviä.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon suoritusoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.
   
Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1-4 (1808,42 €/kk - 2475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtäviä täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja 1.8.2017 alkaen: Varadekaani Anna-Maija Poikkeus, anna-maija.poikkeus@jyu.fi tai psykologian laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi, jari-erik.nurmi@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Kansilehti: 
Hakijan nimi:
Haettu rahoitusaika:
Tohtoriopintojen aloitus (kk/v):
Arvioitu valmistuminen (kk/v):
Väitöskirjan nimi:
Väitöskirjan muoto (monografia/artikkeliväitöskirja):
Tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalue:
Ohjaajat (pääohjaaja ensin):
Ohjausryhmän ulkopuolinen seurantaryhmän jäsen:
Aikaisemmin saatu rahoitus, rahoitusaika ja rahoituslähde:
Tällä hetkellä ratkaisemattomat rahoitushakemukset: 

2) Julkaisuluettelo (sisältäen myös kongresseissa pidetyt poster- ja paper -esitykset) noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

3) Tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua + lähteet), joka noudattelee muutoin jatko-opinto-oikeuden hakuvaiheen tutkimussuunnitelmaohjeita, mutta sisältää painotetusti seuraavat: 
3.1) Selvityksen tutkimuksen edistymisestä (tutkimuksen vaihe, mahdolliset valmisteilla olevat, arviointiin lähetetyt tai julkaistut artikkelit sekä analyysien vaihe), 
3.2) Työsuunnitelma rahoituskaudelle (liikkuvuussuunnitelma ja julkaisusuunnitelma)

4) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

Hakemus tulee jättää viimeistään 20.8.2017 sähköisellä hakulomakkeella.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

18 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 12
Yliopistonopettaja, ruotsin kieli
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 09
Projektitutkija
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy lokakuuta 27
Yliopistonlehtori, laskentatoimi
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy lokakuuta 27
1-6 tohtorikoulutettavaa
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä....