Your job alert was successfully created.
jyvaskyla-logo

Apulaisprofessori (tenure track) kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historia

1 vuosi sitten
Tallenna suosikiksi
University of Jyväskylä
Apulaisprofessori (tenure track) kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historia
University of Jyväskylä
The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 1 vuosi sitten
Viimeinen hakupäivä Tehtävä täytetään mahdollisimman pian
Sijainti: Jyväskylä, Suomi
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Apulaisprofessori (tenure track) kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historia

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on historian ja etnologian laitoksessa

apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historia, 1.8.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi. 

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu historian ja etnologian laitokselle, historian oppiaineeseen. Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksessa tehdään korkealaatuista tutkimusta ja koulutetaan historian ja etnologian asiantuntijoita käsittelemään ja tuottamaan tietoa kulttuurisista ilmiöistä eri aikoina. Historian ja etnologian laitoksen tutkimusta profiloi yhteiskunnallisten kriisien ja muutosten pitkän aikavälin vertaileva tutkimus.   

Apulaisprofessorin tehtävän ala on historia, tarkemmin määriteltynä kriisit ja yhteiskunnan muutos. Tehtävä kohdistuu suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin historiantutkimukseen. 

Hakijan odotetaan vahvistavan Jyväskylän yliopiston profiloitumista ja nousevaa alaa ”monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutoksen tutkimus” (Jyväskylän yliopiston strategian toimenpideohjelma 2017-2020) sekä historian ja etnologian laitoksen tutkimusprofiilia. Apulaisprofessorin odotetaan osallistuvan laitoksella toimivien tutkimuskeskittymien toimintaan. 

Apulaisprofessorin tehtävissä painottuvat aktiivinen tutkimustyö, tutkimusprojektien johtaminen sekä osallistuminen kansainväliseen tutkimus- ja opetusyhteistyöhön. Lisäksi tehtävissä on keskeistä väitöskirjojen ja pro gradu -tutkielmien ohjaaminen sekä perus- ja jatkokoulutukseen kuuluvan opetuksen antaminen. Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu laitoksen oppiaineita yhdistävän tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen laitoksen ja Jyväskylän yliopiston strategisten linjausten mukaisesti. Apulaisprofessorilta edellytetään aktiivisuutta täydentävän rahoituksen hankkimisessa sekä osallistumista laitoksen hallintoon. 

Hakijalla tulee olla vahvoja aikaisempia näyttöjä kriisien ja yhteiskunnallisten muutosten tutkimuksesta sekä kokemusta suomalaisen ja/tai pohjoismaisen ja eurooppalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin tutkimuksesta. Eduksi katsotaan menestyminen täydentävän rahoituksen hankinnassa, opinnäytteiden ohjaamisessa sekä hallinnollinen kokemus. Arvioinnissa painotetaan vahvaa kansainvälistä tutkimusprofiilia, opetus- ja ohjauskokemusta ja näyttöjä tutkimusryhmän johtamisesta. Lisäksi hakijalta edellytetään laaja-alaista ja monipuolista erilaisten teorioiden, menetelmien ja lähdeaineistojen tuntemusta ja vahvoja näyttöjä niiden menestyksellisestä soveltamisesta tutkimuksessa, opetuksessa sekä tutkimushankkeissa. 

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset.

Apulaisprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 851,33 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa professori Jari Ojala, s-posti: jari.ojala@jyu.fi), puh. +358 400 247 387. 

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä:

  1. Hakemus,
  2. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli),
  3. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista,
  4. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio:  https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio)
  5. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan kansainvälisestä toiminnasta ja toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella,
  6. Lyhyt (2–3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historiaan kuuluvaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta,
  7. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään (ks. http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/),
  8. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.5.2017 sähköisellä hakulomakkeella.

Lue lisää

26 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy lokakuuta 31
Apulaisprofessori (tenure track), Valtio-oppi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi
Apulaisprofessori (tenure track), Journalistiikka
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy lokakuuta 31
Apulaisprofessori (tenure track), Musiikkitiede
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy syyskuuta 30
Tutkijatohtori, kemia
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

Apulaisprofessori (tenure track), Musiikkitiede
University of Jyväskylä
Julkaistu 6 päivää sitten
Associate Professor (tenure track), Music Science
University of Jyväskylä
Julkaistu 6 päivää sitten
Professor or Assistant/Associate Professor (Tenure Track) of the Art History
University of Turku
Julkaistu 7 kuukautta sitten

CAREER ADVICE

Who wouldn’t want to study or work in the happiest country in the world? Here are the essential steps to move to Finland.

By Academic Positions
Posted May 01, 2018 at 08:00am

Certain professional skills including communication, leadership, teamwork, and project management are valued by employers across a wide range of sectors.

By Academic Positions
Posted Sep 04, 2018 at 08:00am

Twitter has a lot of value for academics as a professional social network and news service. 1 in 40 scholars in the US and UK use Twitter and that number continues to grow. If you’re not already on Twitter here’s how to use it to share your research, connect with your peers,...

By Academic Positions
Posted Sep 11, 2018 at 08:00am