Apulaisprofessorin tehtävä, yrityksen taloustiede (tenure track)
5 kuukautta sitten | Viimeinen hakupäivä: Jul 23
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
TÄMÄN TYÖTEHTÄVÄN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT
University of Jyväskylä
Apulaisprofessorin tehtävä, yrityksen taloustiede (tenure track)
University of Jyväskylä
The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 5 kuukautta sitten
Viimeinen hakupäivä heinäkuuta 23
Sijainti: Jyväskylä, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Apulaisprofessorin tehtävä, yrityksen taloustiede (tenure track)

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), yrityksen taloustiede,  1.1.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Viestinnän johtamisen oppiainetta profiloi tutkimuksellisesti sen tutkijoiden tekemä empiirinen ja teoreettinen organisaatioviestinnän, sidosryhmien ja yhteisöviestinnän profession tutkimus: oppiaine vastaa moneen nousevaan yhä digitalisoituvan yhteiskunnan kysymykseen liittyen vaikuttamiseen ja aineettomiin pääomiin, sekä muuttuvaan yhteistyöhön organisaatioiden, yksilöiden ja median välillä. Viestinnän johtamisen apulaisprofessorin tehtävä (tenure track) jatkaa ja vahvistaa viestinnän johtamisen tutkimusta ja opetusta.

Valittavan henkilön odotetaan tekevän digitaalisen organisaatioviestinnän, viestinnän johtamisen tai yhteisöviestinnän tutkimusta, esimerkiksi suuntautuen strategiseen viestintään, sidosryhmien monitorointiin ja viestinnän arvon mittaamiseen sekä määrällisiin tutkimusmenetelmiin.

Tehtävän täytössä painotetaan sekä tieteellistä että käytännön osaamista digitaalisen viestinnän tutkimuksessa, viestinnän mittaamisesta sekä määrällisten aineistojen hyödyntämistä. Hakijalla tulee olla näyttöä kyvystään julkaista tutkimustuloksia viestinnän johtamisen parhaissa kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa. Lisäksi ansioksi katsotaan tutkimusnäytöt, joissa viestinnän johtamisen tutkimus yhdistyy johtamiseen ja digitaaliseen liiketoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimukset, joissa mitataan viestinnän onnistumista digitaalisessa sidosryhmäympäristössä tai organisaation muutosprosessissa. Hakijoilta odotetaan näyttöjä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta, kansainvälisistä tutkimusverkostoista ja ansiokkaasta yliopistotason opetus- ja ohjaustyöstä.

Valittavan henkilön tehtävänä on vastata osaltaan viestinnän johtamisen tutkimuksesta ja opetuksesta, jatko-opiskelijoiden ohjauksesta sekä osallistua kansainvälisen tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittämiseen ja täydentävän tutkimusrahoituksen hankintaan. Tehtävään valittavan henkilön tulee myös osallistua viestinnän johtamisen oppiaineen ja kauppakorkeakoulun hallinnollisiin tehtäviin ja työryhmiin.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. 

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: professori Vilma Luoma-aho, vilma.luoma-aho@jyu.fi
 
Hakemusasiakirjat tulee laatia englanniksi. Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää pdf-tiedostona:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) suunnitelma tutkimuksen kehittämisestä, enintään 2 sivua

3) numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään

4) enintään 10 pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (yhtenä pdf-tiedostona)


Hakemus tulee jättää viimeistään 23.7.2017 sähköisellä hakulomakkeella.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

18 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 12
Yliopistonopettaja, ruotsin kieli
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 09
Projektitutkija
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy lokakuuta 27
Yliopistonlehtori, laskentatoimi
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy lokakuuta 27
1-6 tohtorikoulutettavaa
Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä....