Your job alert was successfully created.
jyvaskyla-logo

Tutkijatohtori, evoluutiobiologia

8 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: Sep 30
Tallenna suosikiksi
University of Jyväskylä
Tutkijatohtori, evoluutiobiologia
University of Jyväskylä
The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 8 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä syyskuuta 30
Sijainti: Jyväskylä, Suomi
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Tutkijatohtori, evoluutiobiologia

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, evoluutiobiologia, ajalle 1.1.2019-31.12.2020. 

Tutkijatohtori työskentelee akatemiatutkija Sara Calhimin tutkimusryhmässä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Sperm evolution across reproductive and fertilization modes". Tutkimuksessa käytetään mallilajina karhunkaisia, koska tällä lajiryhmällä esiintyy ainutlaatuinen monimuotoisuus niin niiden ekologiassa ja elinkiertohistoriassa kuin myös niiden siittiöiden rakenteessa. Monimuotoisuutensa takia, ne tarjoavatkin mahdollisuuden tutkia lisääntymiseen liittyvää evoluutiota. Hankkeessa hyödynnetään sekä kokeellisia että vertailevia tutkimusmenetelmiä. Tutkijatohtorin tehtäviin liittyy mm. lajien fylogenian rakentaminen olemassa olevia geneettisiä sekvenssejä hyödyntäen sekä lajeittain spesifisten lisääntymis- (morfologisten, käyttäytymismallien) ja ekologisten ominaisuuksien tutkiminen. Päätavoitteena on tehdä vertailevia analyyseja evolutiivisesti merkittävien lisääntymisominaisuuksien kehittämisestä.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Haemme innostunutta ja motivoitunutta jäsentä tutkimusryhmäämme. Täytettävään tehtävään edellytetään tohtorin tutkintoa evoluutiobiologiassa. Tehtävää voi hakea myös jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleva, jonka tohtorin tutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken. Hakijalta edellytetään huomattavaa kokemusta fylogeneettisistä tutkimusmenetelmistä sekä työskentelystä sekvenssitietokantojen kanssa. Lisäksi edellytetään myös erittäin hyviä näyttöjä englanninkielisestä kirjallisesta ja suullisesta viestintätaidoista, itsenäisestä ja luovasta ajattelusta sekä yhteistyöstä ja kyvystä toimia nuorempien ryhmän jäsenten mentorina. Eduksi katsotaan laboratorio-osaaminen molekyylibiologiassa tai mikroskooppikuvaus.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2893,95 €/kk - 3374,18 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Akatemiatutkija Sara Calhim, +358 40 874 5474, sara.calhim@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit/-suunnitelman.
  3. Julkaisuluettelo. 
  4. Kaksi suosituskirjettä henkilöiltä, jotka voidaan tavoittaa sähköpostilla tai puhelimella ennen haastattelua.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.

Lue lisää

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

14 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy syyskuuta 30
Tutkijatohtori, evoluutioekologia
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy syyskuuta 09
Tutkijatohtori, kemia
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy elokuuta 26
Yliopistotutkija tai tutkijatohtori oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksellisten prosessien tutkimus
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy elokuuta 31
4 tohtorikoulutettavaa, bio- ja ympäristötieteet
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin....

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

Tutkijatohtori, evoluutioekologia
University of Jyväskylä
Julkaistu 22 tuntia sitten
Postdoctoral Researcher in Evolutionary Biology
University of Jyväskylä
Julkaistu 8 päivää sitten

CAREER ADVICE

Who wouldn’t want to study or work in the happiest country in the world? Here are the essential steps to move to Finland.

By Academic Positions
Posted May 01, 2018 at 08:00am

While a good cover letter makes an explicit connection between how your past experience will help you succeed in the postdoc position, a great cover letter sparks the PI’s interest and ensures they read your CV.

By Academic Positions
Posted Aug 14, 2018 at 08:00am

In order to guarantee you make a good impression, here are the nine biggest interview mistakes to avoid.

By Academic Positions
Posted Aug 17, 2018 at 08:00am