University of Jyväskylä

Apulaisprofessori (Assistant tai Associate Professor, tenure track), Liikuntapedagogiikka

2022-12-13
Tallenna suosikiksi

Tietoja työnantajasta

The JYU is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences.

Käy työnantajan sivulla

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana  

Apulaisprofessorin (Assistant tai Associate Professor, tenure track) tehtävä, jonka ala on Liikuntapedagogiikka.  

Tehtävä alkaa 1.8.2023 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Apulaisprofessorin tehtävä (Assistant tai Associate Professor, tenure track) täytetään kolmen tai viiden vuoden määräajaksi (ks. Tenure track -professorien vakinaistamispolku Jyväskylän yliopistossa).  

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta vastaa kaikkien Suomen liikunnanopettajien koulutuksesta sekä alan tohtorikoulutuksesta. Liikunnanopettajien koulutuksessa olennaista on vastuullisen asiantuntijuuden ja korkeatasoisen osaamisen kehittäminen sekä kulttuurisesti aikaisempaa moninaisempiin osaamistarpeisiin vastaaminen. Kyseinen liikuntapedagogiikan tehtävä painottuu erityisesti motivoivien ja aktivoivien liikkumis- ja oppimisympäristöjen tutkimukseen ja kehittämiseen koululiikunnan kontekstissa. Tehtävä vastaa kahteen Jyväskylän yliopiston tutkimuksen painopistealueista: oppiminen, opetus ja vuorovaikutus sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi.  

Tehtävät ja edellytykset  

Liikuntapedagogiikan apulaisprofessorin tehtävään sisältyy alaan liittyvä tutkimus ja koulutus sekä niiden kehittäminen yhdessä tiedekunnan muiden opettajien ja tutkijoiden kanssa. Apulaisprofessorin tehtävään kuuluu täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen, tutkimusprojektien johtaminen sekä väitöskirjojen ja pro gradu -tutkielmien ohjaaminen. Lisäksi tehtävään kuuluu oman alan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittäminen ja yhteistyöhön osallistuminen kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien ja verkostojen kautta.  

Tehtävässä edellytetään liikuntatieteen tai muun soveltuvan alan tohtorin tutkintoa, näyttöä liikuntapedagogiikkaan liittyvästä tutkimustyöstä ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä. Assistant -tasolla kokemus väitöskirjojen ohjauksesta katsotaan hakijalle eduksi. Associate -tasolla edellytetään kokemusta väitöskirjojen ohjauksesta. Kyseisen tehtävän valinnassa arvostamme näyttöjä motivoivien ja aktivoivien liikkumis- ja oppimisympäristöjen tutkimuksesta ja kehittämisestä erityisesti koululiikunnan kontekstissa. 

Tutustu tarkemmin tehtävän yleisiin edellytyksiin: apulaisprofessorin tehtävän yleiset edellytykset sekä yliopiston johtosääntö ja kielitaito-ohjeistus. Tehtävässä edellytetään sujuvaa englannin kielen taitoa. Pätevyysvaatimukset on täytettävä ennen hakuajan päättymistä.   

Huomaathan, että Assistant-tasolle haettaessa hakijalla tulee olla enintään 9 vuotta vanha tohtorin tutkinto. Erityiset syyt (esim. äitiys- ja isyysloma tai vanhempainvapaa, asepalvelus/siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus) pidentävät 9 vuoden määräaikaa syytä vastaavalla ajalla.  

Yliopisto noudattaa vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisia suosituksia.  

Mitä tarjoamme?  

Tenure track -urapolku  
  
Tuemme onnistumista urapolulla, kts. Tenure track -professorien vakinaistamispolku Jyväskylän yliopistossa. Määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus seuraavan portaan tehtävään.  

Yliopistomme tukee aloittavaa apulaisprofessoria ja professoria tutkimusryhmän muodostamisessa ja tutkimuksessa muun muassa rehtorin myöntämän starttirahoituksen muodossa.  

Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö  

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.   

Palkkaus   

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Assistant Professor -tasolla kuukausipalkka on n. 3900-4500e/kk ja Associate Professor -tasolla n. 4500-5200e/kk aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.  

Hakeminen  

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä pdf-tiedostoina:   

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää ja selkeää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli
2) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta  
3) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen kuvaus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista  
4) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen kuvaus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)  
5) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen kuvaus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä  
6) Viisi (5) tehtävään liittyvää pääjulkaisua  
7) Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta  

Hakemus tulee jättää viimeistään 13.12.2022 sähköisellä hakulomakkeella.  

Lisätietoja antaa tehtävään liittyen Professori, dekaani Sarianna Sipilä: sarianna.sipila@jyu.fi, 0408053593 ja rekrytointiprosessiin liittyen HR Partner Kia Nabb: kia.e.nabb@jyu.fi, 0408055123.  

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.  

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa. Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon sekä terveystieteiden opettajankoulutus.  

Liikuntatieteellinen tiedekunta on keskeinen toimija Jyväskylän yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella liikunta, terveys ja hyvinvointi.

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Apulaisprofessori (Assistant tai Associate Professor, tenure track), Liikuntapedagogiikka
Sijainti
Seminaarinkatu 15 Jyväskylä, Suomi
Julkaistu
2022-11-14
Viimeinen hakupäivä
2022-12-13
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

The JYU is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences.

Käy työnantajan sivulla

Kiinnostavia artikkeleita

...
Advancing Sport and Health Sciences with Artificial Intelligence University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Children’s Literacies in Our Hyperconnected World University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
...
Towards a Green and Ethical Future University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita