...
University of Jyväskylä

Tutkijatohtori

2022-02-01
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Tietoja työnantajasta

The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human an...

Käy työnantajan sivulla

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa psykologian laitoksella on haettavana tutkijatohtorin tehtävä alkaen 1.3.2022 enintään 2 vuoden ajaksi

Tehtävät ja edellytykset

Tutkijatohtorin tehtävä on tarkoitettu väitöksen jälkeisen itsenäisen tutkijauran aloittamisen edistämiseen. Tutkijatohtorin tehtävä on tarkoitettu viimeisen kolmen vuoden aikana väitelleille. Valittavalta hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Rahoitusjakson aikana tutkijatohtorin tulee hakea tutkimukselleen ulkoista rahoitusta. Tehtäviin kuuluvat tutkimus- ja opetustehtävät painottuen tutkimustehtäviin sekä niihin liittyvät muut tehtävät.  

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.  

Hakijoiden arvioinnissa painotetaan tutkimusnäyttöä psykologian laitoksen tutkimuksen vahvuusalueilla sekä tutkimussuunnitelman ja suunnitellun rahoitushaun toteuttamiskelpoisuutta ja laatua. Eduiksi katsotaan myös kokemus kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta, kansalliset tai kansainväliset yhteistyöverkostot ja hyvät yhteistyötaidot.   

Mitä tarjoamme?

Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeä. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5–6. Palkkasi on noin 3 100 €–4 300 € euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi. 

Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (tiedoston nimessä on mainittava aina hakijan nimi):

1) Motivaatiokirje

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts.TENK:n ohje).

3) Numeroitu julkaisuluettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaenSuomen Akatemia ohjeistusta.

4) Lyhyt (2 – 3 sivua) selostus hakijan jatkotutkimussuunnitelmasta ja siihen liittyvästä rahoituksen hakusuunnitelmasta.

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.2.2022 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja antaa: Professori Juha Holma, juha.m.holma@jyu.fi, puh. +358 40 8053488 

Yliopisto  noudattaa vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisia suosituksia.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti kestävää tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnan missiona on Oppiminen ja hyvinvointi kestävän tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajana.  Opettajankoulutuksessa sekä psykoterapeuttikoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Tiedekunnan korkeatasoisen ja kansainvälisesti tunnetun tutkimuksen vahvuuksia ovat oppiminen, opetus ja vuorovaikutus.  Tutkimuksen viisi painopistettä ovat: Koulutus, opetus ja interventiot; Oppimisen psykologinen ja neurokognitiivinen perusta; Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt; Lapsuus, perhe, vuorovaikutus ja hyvinvointi sekä Hyvinvointi, oppiminen ja vuorovaikutus työssä. Tiedekunnassa koordinoitavia infrastruktuureja ja verkostoja ovat mm.  monitieteinen aivotutkimus (CIBR), ihmistieteiden metodikeskus (IHME), psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka, monitieteinen perhe- ja lapsuustutkimus sekä oppimisen ja opetuksen tutkimus (CLT).  

Lisätietoa työpaikasta

Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human an...

Käy työnantajan sivulla

Löydä vastaavanlaisia työpaikkoja

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
Lisää työpaikkoja

Vastaavia artikkeleita

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
...
Advancing Sport and Health Sciences with Artificial Intelligence University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Towards a Green and Ethical Future University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
How to Use Cognitive Science Research to Create Stronger Passwords University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita