...
University of Oulu

Psykologian yliopisto-opettaja

2022-01-02
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Tietoja työnantajasta

The University of Oulu is an international science university which creates innovation for the future, well-being, and knowledge through multidisci...

Käy työnantajan sivulla


Oulun yliopisto - uutta osaamista kouluttamassa. Olemme vetovoimainen opiskelu- ja työpaikka sekä koulutamme haluttuja osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Oulun yliopiston vahvuuksia ovat mittava monitieteinen ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä läheiset yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin. Yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa muodostamme Oulun korkeakoulukonsernin.

Tule mukaan luomaan uutta, tekemään historiaa, vaikuttamaan koulutukseen ja tutkimukseen!

Haemme nyt Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan psykologian yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.3.2022 alkaen.  Tehtävä sijoittuu tutkimusyksikköön Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit. Lisätietoa psykologian koulutusohjelmasta: https://www.oulu.fi/yliopisto/hakijalle/psykologia

Yliopisto-opettajan opetustehtäviin kuuluu opetusta pääasiassa psykologian tutkinto-ohjelmaan kuuluvilla opintojaksoilla. Opetettavat opintojaksot valikoituvat hakijan perehtyneisyyden ja kiinnostusten ja psykologian koulutusohjelman tarpeiden mukaan. Yliopisto-opettaja osallistuu myös psykologian kliinisten työelämävalmiuksien opetukseen. Psykologian yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu lisäksi opiskelijoiden opintojen ohjaamista (omaopettajatoiminta) ja opinnäytetöiden ohjausta, tutkimus- ja julkaisutoimintaan osallistumista sekä pienessä määrin hallinnollisia tehtäviä.

Tehtävä edellyttää hakijalta laillistetun psykologin pätevyyttä ja käytännön perehtyneisyyttä tehtävän alaan laillistettuna psykologina. Ansiona huomioidaan kansainvälinen vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus- ja julkaisutoiminta tehtävän alalta ja sitä kautta osoitettu sisällöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan. Lisäksi henkilöllä tulee olla alaan liittyvää opetus- ja ohjauskokemusta.

Eduksi lasketaan pedagoginen koulutus ja muut opetukseen liittyvät meriitit sekä julkaisutoiminnalla, lisäkoulutuksella ja erilaisissa psykologin työtehtävissä hankittu asiantuntemus psykologian sovellusaloilta. Lisäansioksi luetaan maisterivaiheen jälkeinen loppuun saatettu tai suoritteilla oleva yliopistollisen jatkokoulutuksen tuottama erikoispsykologin pätevyys jollain psykologian erikoistumisalalla tai suoritteilla olevat tohtoriopinnot soveltuvalta alalta.

Mitä tarjoamme?

Meillä on psykologiassa innokas tiimi, johon odotamme uusia jäseniä. Uudessa tutkinto-ohjelmassa pääset vaikuttamaan psykologikoulutuksen muotoutumiseen ja psykologian tutkimustoimintaan. Työ tarjoaa itsenäisyyttä ja vapautta, mutta samalla saat tarpeen mukaan tukea esihenkilöltä ja koko tiedekunnalta, kuten myös yliopiston kattavilta tukipalveluilta, jotka tukevat opetus- ja tutkimustoimintaa. Saat mahdollisuuden olla vaikuttamassa yhteiskunnallisesti tulevaisuuden kehitykseen ja tutkimukseen. Lisäksi pääset nauttimaan ison organisaation kehittymismahdollisuuksista, viihtyisästä työympäristöstä nykyaikaisilla työvälineillä, joustavasta työajasta, monipaikkatyömahdollisuuden sekä kattavan kulttuuri- ja liikuntaedun.

Voit myös halutessasi hakea tehtävää osa-aikaisesti, jolloin Oulun yliopiston sivutoimiohje huomioiden on mahdollista hakea sivutoimilupaa esimerkiksi oman vastaanottotoiminnan pitämiseen Yliopisto-opettajan toimen ohelle.

 

Palkka

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuusasteikon tasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tyypillisesti palkka työsuhteen alkaessa on noin 2900 € - 3400 €. Työsuhde alkaa 1.3.2022. Työsuhteeseen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Hakuohjeet

Hakemus tulee jättää sähköisellä hakulomakkeella viimeistään 2.1.2022. Liitä mukaan:

1. Ansioluettelo (max. 4 sivua).

2. Opetustaito arvioidaan opetusportfolion (max 4 sivua) ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Opetusportfolion toivotaan noudattelevan seuraavaa jäsennystä:

 1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
 2. Opetustyössä opetuksen kehittämisestä saavutettu käytännön kokemus
 3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttäminen
 4. Opetusosaamisen ylläpitäminen
 5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)
 6. Opetuksen kehittämisen visio (suunnitelma oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi suhteessa psykologian tutkinto-ohjelmaan).

3. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

 1. Artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö
 2. Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö
 3. Artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö
 4. Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö
 5. Tieteelliset monografiat
 6. Muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.

4. Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen


Ansioluettelon tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (ohje: http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae  ja pohja: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/CV_english_270613.pdf).

Julkaisuluettelon rakenteessa tulee noudattaa Suomen Akatemian julkaisukategorioihin liittyvää ohjeistusta: https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/how-to-apply-for-funding/az-index-of-application-guidelines2/list-of-publications/.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva 1.3.2021 alkaen. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

 

Lisätietoa

Psykologian professori, Mirka Hintsanen, +358 50 569 5243, mirka.hintsanen(at)oulu.fi

Dekaani, professori Kati Mäkitalo, +358 50 501 9802, kati.makitalo(at)oulu.fi

Lisätietoa työpaikasta

Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

The University of Oulu is an international science university which creates innovation for the future, well-being, and knowledge through multidisci...

Käy työnantajan sivulla

Löydä vastaavanlaisia työpaikkoja

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 päivä sitten
...
Solar Energy Assistant/Associate Professor University of Nizwa 10 kuukautta sitten
...
Assistant Professor in Marketing Wenzhou-Kean University 3 kuukautta sitten
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 päivä sitten
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 päivä sitten
Lisää työpaikkoja

Vastaavia artikkeleita

...
Making Perception Engineering a Reality University of Oulu 4 min arvioitu lukuaika
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min arvioitu lukuaika
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
...
Advancing Sport and Health Sciences with Artificial Intelligence University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Towards a Green and Ethical Future University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita