Tutkimusetiikan yliopistonlehtori
10 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: Dec 07
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Tampere
Tutkimusetiikan yliopistonlehtori
University of Tampere
The University of Tampere educates people who shape the future, understand the world and change it. The University emphasises the close connection of instruction and research and the social impact of its activities.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 10 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä joulukuuta 07
Sijainti: Tampere, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Tutkimusetiikan yliopistonlehtori

Tampere3-prosessissa Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat suomalaisessa korkeakoulukentässä uuden, innostavan ja globaalisti vetovoimaisen tutkimus- ja oppimisympäristön. Tampereelle rakentuu vaikuttava korkeakouluyhteisö, jossa yhdistyvät monitieteinen terveyden, tekniikan, talouden ja yhteiskunnan tutkimus. Lue lisää Tampere3 prosessista osoitteessa www.tampere3.fi.

Tampereen yliopistossa on haettavana tutkimusetiikan yliopistonlehtorin tehtävä 1.1.2018 lukien toistaiseksi. Tehtävä on Tampereen yliopiston (TaY) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhteinen ja vastaa molempien korkeakoulujen tohtorikoulutuksen tutkimusetiikan opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Tutkimusetiikan yliopistonlehtori sijoittuu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, filosofian tohtoriohjelman yhteyteen ja toimii läheisessä yhteistyössä TTY:n ja TaY:n tutkijakoulujen kanssa.

Yliopistonlehtorin tehtävät

Tutkimusetiikan yliopistonlehtori:

 • kehittää uuden korkeakouluyhteisön tutkimusetiikan koulutusta yhdessä tutkijakoulun kanssa
 • osallistuu uuden korkeakouluyhteisön tutkimusetiikkaan liittyvien prosessien suunnitteluun ja niistä tiedottamiseen.
 • antaa tutkimusetiikan koulutusta TTY:n ja TaY:n tohtoriopiskelijoille
 • tekee tutkimusetiikkaan liittyvää tutkimusta
 • koordinoi tutkimuseettisten koulutusten ja tilaisuuksien järjestämistä molemmissa yliopistoissa
 • toimii tohtoriopiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa yleisenä asiantuntijana tavallisimmissa tutkimuseettisissä kysymyksissä sekä
 • toimii TENK:n linjausten mukaisesti yhtenä korkeakoulujen tutkimusetiikan tukihenkilönä.

Tehtävään valittavalta edellytetään 

Tampereen yliopiston yleisten kelpoisuusvaatimusten mukaan tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus otetaan huomioon opetus- ja tutkimustehtävissä erityisesti professoria, yliopistonlehtoria, kliinistä opettajaa tai yliopisto-opettajaa valittaessa.

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • kykyä antaa korkeatasoista opetusta ja ohjausta
 • näyttöjä tehtävän alaan liittyvästä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä
 • erinomaista englannin kielen taitoa sekä
 • tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Lisäksi ansioksi luetaan:

 • kokemus tutkimusetiikan opetuksesta erityisesti tohtorikoulutuksen tasolla
 • filosofisen etiikan tutkimus ja opetus
 • yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus
 • ymmärrys eri tieteenalojen erityispiirteistä
 • kokemus toimimisesta monitieteisissä ympäristöissä sekä
 • kyky käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä ja resursseja.

Palkkausperuste

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Koeaika

Tehtävää täytettäessä käytetään 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakemus tulee jättää viimeistään 7.12.2017 klo 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla). Sähköiseen lomakkeeseen tulee liittää:

 1. vapaamuotoinen hakemuskirje (max. 2 sivua)

 2. Ansioluettelo (TENK:n ohjeen mukaisesti)

 3. julkaisuluettelo, johon on merkitty enintään 10 haettavan tehtävän kannalta relevanttia julkaisua

 4. selvitys opetusansioista (opetusportfolio)

 5. kuvaus tutkimustoiminnasta (max. 2 sivua) sekä

 6. suunnitelma tutkimusetiikan edistämiseksi ja opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi (max.1 sivu).

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antavat tutkijakoulun tutkimusjohtaja Pirjo Nikander, puh. 040 1901373, pirjo.nikander(at)uta.fi ja filosofian professori Arto Laitinen, puh. 050 3187018, arto.laitinen(at)uta.fi.
Tehtävän hakemiseen liittyen lisätietoja antaa hallintopäällikkö Paula Järvenpää, puh. 040 190 1390, paula.k.jarvenpaa(at)uta.fi. 

Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

SUBSCRIBE TO JOBS LIKE THIS

18 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 10
Rehtori
         Tampereen korkeakoulusäätiö hakee näkemyksellistä muutosjohtajaa uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi Nykyiset Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi säätiöyliopistoksi edellyttäen, että...
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 30
Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana tutkimusjohtajan tehtävä viisivuotiskaudeksi ajalle 1.1.2018 – 31.12.2022. Tutkimusjohtajan tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskukseen (WRC). Työelämän...
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 04
Vero-oikeuden professori tai apulaisprofessori
Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa. Tampereen...
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 04
Yrityksen johtamisen professori tai apulaisprofessori
Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa. Tampereen...

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

University Lecturer in Research Ethics
University of Tampere
Julkaistu 11 päivää sitten