tampere-logo

Väitöskirjatutkijan määräaikainen tehtävä kasvatustieteiden tiedekunnassa

14 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: May 02
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Tampere
Väitöskirjatutkijan määräaikainen tehtävä kasvatustieteiden tiedekunnassa
University of Tampere
The University of Tampere educates people who shape the future, understand the world and change it. The University emphasises the close connection of instruction and research and the social impact of its activities.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 14 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä toukokuuta 02
Sijainti: Tampere, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Väitöskirjatutkijan määräaikainen tehtävä kasvatustieteiden tiedekunnassa

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Tampere3 luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa lupaavalle tutkijauran alussa olevalle henkilölle mahdollisuuden väitöskirjatyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen väitöskirjatutkijan tehtävässä.

Haemme ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä määräaikaiseen 1-4 vuoden mittaiseen työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen. Työsuhteesi aikana suoritat tohtorin tutkinnon ja osallistut kasvatustieteiden tiedekunnan opetuksen toteutukseen ja muihin tiedekunnan tehtäviin, jotka tukevat tutkintoon sisältyviä opintojasi. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön toiminta, henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät 1.1.2019 lukien Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön.

Väitöskirjatutkijan valinnassa painotetaan hakijan tieteellistä lupaavuutta tutkijanuralle. Arvostamme myös, että väitöskirjatutkimuksesi sijoittuu kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusprofiiliin ja että sinulla on aiempaa kokemusta tutkimustyöstä.

Työsuhteen edellytyksenä on myös, että sinulla on jatko-opinto-oikeus kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmaan. Jos sinulla ei vielä ole tätä opinto-oikeutta, voit hakea sitä erillisellä hakemuksella samaan aikaan kun haet väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhdetta.

Tohtorintutkinnon suorittamisen tavoiteaika on neljä (4) vuotta ja työsopimus tehdään 1-4 vuodeksi. Työsuhteen pituus määräytyy opiskelijakohtaisen opiskelutilanteen ja valmistumistavoitteen mukaisesti. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika.

Väitöskirjatyöstä sovitaan ja sen etenemistä seurataan vuosittain opinto- ja ohjaussuunnitelman perusteella työn ohjaajan kanssa.

Väitöskirjatutkijan tehtävän palkkaus on yliopistojen palkkausjärjestelmän mukainen: vaativuustaso on opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasokartan tason 2-4 mukainen. Taso määräytyy tutkimustyön vaiheen perusteella. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Jätä hakemuksesi viimeistään 2.5.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä englanninkielisellä hakulomakkeella (linkki alla).

Liitä hakemukseesi seuraavat suomen- tai englanninkieliset liitteet, jotka sinun tulee tallentaa hakujärjestelmään pdf-muodossa (sukunimi_etunimi_liitteen_nimi):

1. Hakukirje, jossa kerrot akateemisen urasi tavoitteita ja ilmoitat sinulle myönnetyt tutkimusrahoitukset ja jossa kuvaat väitöskirjatutkimuksesi sijoittumisen kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusprofiiliin (enintään 2 sivua).

2. Ansioluettelo (ml. julkaisuluettelo), joka on laadittu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan.

3. Tutkimussuunnitelma, jonka laajuus on enintään 2500 sanaa sisältäen lähteet. Suunnitelma laaditaan seuraavan rakenteen mukaisesti: 

Kansilehti 
- tutkimustyön tekijä, yhteystiedot ja suoritettava jatkotutkinto 
- tutkimustyön alustava nimi 
Tutkimuksen lähtökohdat  
- tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen: miten hanke liittyy aiempaan kansainväliseen ja kansalliseen tutkimukseen
- tutkimuksen asemointi kasvatustieteen kentällä
- tutkimuksen sijoittuminen kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksen painopistealueille
Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja aikataulu
- tutkimuksen tavoitteet 
- tutkimuskysymykset 
- tutkimusmenetelmät ja aineiston kerääminen 
- tutkimuksen aineisto ja analyysimenetelmät 
- tutkimuksen aikataulu
- tutkimustulosten/johtopäätösten kasvatustieteellinen ja yhteiskunnallinen merkitys

Julkaisusuunnitelma ja rahoitussuunnitelma  
Lähdeluettelo 

4. Opintosuunnitelma
Jos sinulla on jo jatko-opinto-oikeus kasvatustieteiden tiedekuntaan, liitä hakemukseesi ajantasainen ja ohjaajan hyväksymä jatko-opintojen opintosuunnitelma sekä ohjaussopimus.

Jos sinulla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta ja olet hakemassa sitä kevään 2018 aikana, laadi alustava henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kirjaa suunnitelmaan
- väitöskirjatutkimuksesi ja jatko-opintojesi etenemisaikataulu
- julkaisusuunnitelma, josta käy ilmi tohtoriopintojesi aikana valmistuvien tieteellisten referoitujen julkaisujen arvioidut julkaisuajankohdat sekä –foorumit.
- tulevat konferenssiesitykset
- tutkimuksesi mahdolliset kansalliset ja kansainväliset yhteistyötahot

Väitöskirjatutkijan tehtävää koskevat tiedustelut
Professori Kirsti Karila
kirsti.karila(at)uta.fi; p. 050 396 9675

Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset:
Hallintopäällikkö Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; p. 050 433 6261

Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

33 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy huhtikuuta 30
Kansainvälisen politiikan professorin määräaikainen tehtävä ajalle 15.8.2018-14.8.2023
Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen yliopiston ja...
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy toukokuuta 31
Pohjoismaisten kielten professori tai apulaisprofessori(tenure track)
Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen yliopiston ja...
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy kesäkuuta 06
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median professori tai apulaisprofessori (tenure track), alana tiedonhaku
Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen yliopiston ja...
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy kesäkuuta 04
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median professori tai apulaisprofessori (tenure track), alana tietokäytännöt
Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen yliopiston ja...