TÄMÄN TYÖTEHTÄVÄN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT
Turun yliopisto
Yliopistonlehtori / Eduskuntatutkimuksen -keskus
Turun yliopisto
Tutkimuksen ja koulutuksen ohella yliopiston tärkeä tehtävä on tutkimuksen kautta syntyneen uuden tiedon ja osaamisen jakaminen erilaisten palveluiden ja yhteistyöhankkeiden muodossa.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 1 kuukausi sitten
Viimeinen hakupäivä marraskuuta 17
Sijainti: Turku, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Yliopistonlehtori / Eduskuntatutkimuksen -keskus

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

Yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

Turun yliopiston filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella on haettavana yliopistonlehtorin määräaikainen työsuhteinen tehtävä. Sijoituspaikkana poliittisen historian yhteydessä toimiva Eduskuntatutkimuksen -keskus. Tehtävä täytetään ajalle 1.1.2018–15.12.2019.


Eduskuntatutkimuksen -keskuksessa tutkitaan demokratiaa, eduskuntaa, parlamentarismia, puolueita ja puoluepolitiikkaa sekä yhteiskunnallisesta vallankäytöstä käytävää julkista keskustelua. Keskus antaa myös näihin aiheisiin liittyvää opetusta ja suorittaa yhteiskunnallista palvelutehtävää mm. antamalla asiantuntemustaan tiedotusvälineiden käyttöön.

Tehtävään valittava osallistuu keskuksen toiminnan kehittämiseen, tutkimushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yliopistonlehtorin tehtävänä on lisäksi osallistua poliittisen historian oppiaineen opetukseen perus-, aine- ja syventävien opintojen tasolla, ohjata opinnäytteiden tekijöitä ja osallistua jatkokoulutuksen ohjaukseen. Tehtäviin kuuluu lisäksi oppiaineen kehittäminen, opintojen suunnittelu, oma tieteellinen julkaisutoiminta, hallintotehtävät sekä yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tehtävät.

Tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä laajoja valmiuksia yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. 

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, käytännöllinen perehtyneisyys  tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte. Tehtävään valittavalta edellytetään Eduskuntatutkimuksen keskuksen tehtäviin soveltuvaa tutkijaprofiilia ja opetuskokemusta sekä aktiivista otetta yhteiskunnallisen palvelutehtävän suorittamiseen. Aktiivisuus tiedeyhteisössä, menestys tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja yhteiskunnalliset verkostot katsotaan hakijan eduksi.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen  5-7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 865,30 - 3 851,33 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukseen on liitettävä ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio tiedekunnan ohjeen mukaan sekä viisi hakijan tehtävän hoitamisen kannalta tärkeäksi arvioimaa julkaisua sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/tiedekunta/ura/. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Louis Clerc  029 450 3099 tai 050 326 5043, louis.clerc@utu.fi. Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Auli Kultanen-Leino,  029 450 2390 tai 050 570 7106, auli.kultanen-leino@utu.fi.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 17.11.2017 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.  Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa yliopiston www-sivuilla kohdassa Avoimet tehtävät 

Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

17 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 03
Kirurgian professori
Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.  Haemme nyt Kirurgian professoria Lääketieteelliseen tiedekuntaan...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 03
Geriatrian professori
Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.  Haemme nyt Lääketieteelliseen tiedekuntaan Geriatrian professoria...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 01
Tutkijatohtorin ma. tehtävä 1.1.2018-31.8.2020
Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.    Teoreettisen suurenergia-astrofysiikan tutkijatohtorin...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 28
Projektitutkijan määräaikainen tehtävä, Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE
Projektitutkijan tehtävä mukautetaan henkilön osaamisen ja kiinnostuksen mukaan johonkin seuraavista teemoista: -          koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo (näkökulmana esim. koulupudokkuus, sukupuolten väliset erot) -          oppilasvirrat...