Your job alert was successfully created.
turku-logo

Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon professori tai apulaisprofessori (tenure track)

5 kuukautta sitten
Tallenna suosikiksi
University of Turku
Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon professori tai apulaisprofessori (tenure track)
University of Turku
The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 5 kuukautta sitten
Viimeinen hakupäivä Tehtävä täytetään mahdollisimman pian
Sijainti: Turku, Suomi
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon professori tai apulaisprofessori (tenure track)

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.


Lääketieteellisessä tiedekunnassa on haettavana Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon toistaiseksi täytettävä professorin tehtävä tai määräaikainen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä.


Tehtävän sijoituspaikka on Biolääketieteen laitos.

Professori/apulaisprofessori tekee ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seuraa tieteen kehitystä sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Professori/apulaisprofessori tekee ja ohjaa osaamisalueensa puitteissa lääkekehitykseen, erityisesti kliinisen vaiheen lääkekehitykseen, lääketutkimukseen ja rationaaliseen lääkehoitoon liittyvää tutkimustyötä sekä antaa alan opetusta lääketieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia perustutkintoja, tohtorin tutkintoja sekä alan täydennyskoulutusta varten ja osallistuu soveltuvin osin tiedekunnan antamaan muuhun koulutukseen.
 

Professorin tehtävään etsitään korkean kansainvälisen tason hakijaa. Tenure track -urapolun apulaisprofessorin tehtävään haetaan lahjakasta ja ansioitunutta, professorin urapolun alussa olevaa henkilöä, jolla on hyvät edellytykset menestyä kliinisen farmakologian tutkijana ja opettajana. Tehtävänimike (professori tai apulaisprofessori) sekä tehtävän tarkempi sisältö määritellään myöhemmin tehtävää hakeneiden henkilöiden tieteellisten ja muiden ansioiden perusteella.
 

Tehtäväkohtainen palkkaus noudattaa yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokarttaa. Professorin tehtävässä palkka määräytyy tasojen 8–10 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 4 702,72 – 5 994,29 euroa kuukaudessa. Apulaisprofessorin tehtävän palkkaus määräytyy tason 7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3 889,84 euroa kukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tarkemmat tiedot tehtävän täyttämisestä on luettavissa tehtäväselosteesta.
 

Hakemukset tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella viimeistään 08.07.2018 (klo 23:59). Tehtävän hakuilmoituksen alussa on linkki hakemuslomakkeeseen. Lisätietoja tehtävästä palvelupäällikkö Päivi Saloselta pahasa@utu.fi, p. 050 435 1268. Lisätietoja hakemisesta henkilöstösihteeri Anne Saarenpäältä, ansaare@utu.fi, p. 050 313 6771.

Lue lisää

15 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 15
Tutkimusavustaja (Pori)
Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa on haettavana tutkimusavustajan osa-aikainen (20 h/viikko, 55 %) määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä...
University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 29
Johtava rehtori
TURUN YLIOPISTOON KUULUVASSA RAUMAN NORMAALIKOULUSSA ON HAETTAVANA johtavan rehtorin vakinainen tehtävä 1.4.2019 alkaen. Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston harjoittelukoulu, jossa toimii yhtenäinen perusaste (vuosiluokat 1-9). Koulussa järjestetään...
University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 29
Johtava rehtori
TURUN YLIOPISTOON KUULUVASSA TURUN NORMAALIKOULUSSA ON HAETTAVANA johtavan rehtorin vakinainen tehtävä 1.8.2019 alkaen. Turun normaalikoulu on Turun yliopiston harjoittelukoulu, jossa toimii yhtenäinen perusaste (vuosiluokat 1-9) ja lukio. Lisäksi koulussa toimii Turun...
University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 26
Farmakologian ja lääkekehityksen yliopisto-opettaja 1.1.2019 - 31.12.2021
Tehtävä sijaitsee biolääketieteen laitoksessa, lääketieteellisessä tiedekunnassa. Yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu Turun yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakenteen toiselle portaalle. Yliopiston johtosääntö määrittelee kelpoisuusehdon...

CAREER ADVICE

Who wouldn’t want to study or work in the happiest country in the world? Here are the essential steps to move to Finland.

By Academic Positions
Posted May 01, 2018 at 08:00am

Certain professional skills including communication, leadership, teamwork, and project management are valued by employers across a wide range of sectors.

By Academic Positions
Posted Sep 04, 2018 at 08:00am

We’ve all been there. You found the perfect job, wrote a great cover letter and aced the interview...only to not get the job.

By Academic Positions
Posted Nov 16, 2018 at 08:00am