Turun yliopisto
Tohtorikoulutettava / Projektitutkija
Turun yliopisto
Tutkimuksen ja koulutuksen ohella yliopiston tärkeä tehtävä on tutkimuksen kautta syntyneen uuden tiedon ja osaamisen jakaminen erilaisten palveluiden ja yhteistyöhankkeiden muodossa.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 1 kuukausi sitten
Viimeinen hakupäivä maaliskuuta 16
Sijainti: Turku, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Tohtorikoulutettava / Projektitutkija

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

Turun yliopiston Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella on haettavana tohtorikoulutettavan/projektitutkijan määräaikainen työsuhde ajaksi 1.5.2018–30.4.2020.

Etsimme tohtorikoulutettavaa/projektitutkijaa tekemään väitöskirjaa ”Participation in Long-Term Decision-Making” (PALO) -hankkeessa. Tarjoamme sinulle kokopäiväisen rahoituksen kahden ensimmäisen vuoden ajalle ja tuemme sinua jatkorahoituksen hakemisessa väitöskirjan loppuun saattamiseksi.

PALO on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama konsortio. PALO on 4-vuotinen hanke (1.9.2017-31.8.2021), jota johtaa professori Maija Setälä. Turun yliopiston lisäksi PALO-konsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus, Åbo Akademi ja Tampereen yliopisto.

PALO-konsortio käsittelee lyhytjänteisyyden ongelmaa julkisessa päätöksenteossa. PALO kartoittaa päätöksenteon aikajänteeseen liittyviä normatiivisia ja empiirisiä kysymyksiä. Miksi pitkän tähtäimen intressit tulisi ottaa huomioon kollektiivisessa päätöksenteossa? Miten pitkän tähtäimen intressit otetaan huomioon yksilöpäätöksenteossa sekä nykyisissä poliittisen päätöksenteon käytännöissä? PALO käsittelee myös instituutioiden suunnittelun kysymyksiä: Miten demokraattisia instituutioita voidaan kehittää siten, että pitkän aikavälin intressit otetaan paremmin huomioon? PALO kehittelee osallistumisen käytäntöjä, joiden avulla voidaan tehdä tulevaisuuden ja myös tulevien sukupolvien intressit huomioivia, demokraattisesti legitiimejä päätöksiä. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti demokraattisen deliberaation mekanismit, jotka todennäköisesti edesauttavat tulevaisuuden intressien huomioimista.  

Lisätietoja hankkeesta löydät nettisivulta http://www.paloresearch.fi (rakenteilla)

Tehtävä on ensisijaisesti jatkokoulutuspaikka. Oman tieteellisen jatko-opiskelun ja väitöskirjatutkimuksen lisäksi työtehtäviin kuuluu osallistuminen PALO-hankkeen aktiviteetteihin, esimerkiksi seminaaritoimintaan ja vuorovaikutukseen.

Tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Arvostamme seuraavia ominaisuuksia:

-        tutkimusintressit koskevat jotain PALO:n keskeisiä teemoja
-        jokin seuraavista (tai lähellä niitä oleva) koulutustausta: valtio-oppi, kansainväliset suhteet, politiikan teoria/filosofia
-        tutkimusmenetelmien hallitseminen

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 2 – 4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1 985,85 – 2 475,31 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemuksiin tulee liittää tutkimussuunnitelma (englanniksi), ansio- ja mahdollinen julkaisuluettelo tiedekunnan ohjeen mukaan

(http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/tiedekunta/ura) sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 16.3.2018 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat.

 Lisätietoja tehtävästä antaa professori Maija Setälä, +358 46 923 7859, maiset@utu.fi. Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Auli Kultanen-Leino, 029 450 2390 tai 050 570 7106, aukulta@utu.fi.

Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

50 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 05
Erikoistutkijan määräaikainen tehtävä 1.5.2018-30.4.2021
Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on haettavana erikoistutkijan määräaikainen tehtävä ajalle 1.5.2018–30.4.2021 Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 09
Projektitutkijan määräaikainen tehtävä
Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies ja Centre for the Study of Christian Cultures -keskusten alaisuudessa, on haettavana projektitutkijan osa-aikainen (22 h/viikko, 60 %) määräaikainen...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 11
Yliopistonlehtori
Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.  Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa on haettavana TALOUSTIETEEN...
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy helmikuuta 21
Biostatistikko
Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, hammaslääketieteen laitoksessa on haettavana Biostatistikon määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 5.3.2018-28.2.2019. Hammaslääketieteen laitoksen tutkimustoiminta on kansainvälisesti...