Your job alert was successfully created.
turku-logo

Yliopistotutkijan ja/tai tutkijatohtorin tehtävä (2-4 tehtävää)

5 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: Jan 01
Tallenna suosikiksi
University of Turku
Yliopistotutkijan ja/tai tutkijatohtorin tehtävä (2-4 tehtävää)
University of Turku
The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 5 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä tammikuuta 01
Sijainti: Turku, Suomi
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Yliopistotutkijan ja/tai tutkijatohtorin tehtävä (2-4 tehtävää)

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

Turun kauppakorkeakoulun keskeisenä arvona on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimusta, joka tukee yrittäjämäisen, innovatiivisen ja vastuullisen liiketoiminnan syntymistä ja kestävän yhteiskunnan rakentamista. Arvojen mukaisesti Digitaaliset tulevaisuudet –teema-alue vahvistaa ja uusintaa kauppakorkeakoulun tutkimuksen vahvuusalueita, joita ovat yrittäjyys, johdon ohjaus, verkostot liiketoiminnassa sekä talouspolitiikka ja markkinat.

Turun kauppakorkeakoulussa on haettavana

2-4 YLIOPISTOTUTKIJAN JA/TAI TUTKIJATOHTORIN MÄÄRÄAIKAISTA TYÖSUHDETTA 31.12.2020 saakka. Aloitus mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Tehtävät kuuluvat Turun yliopiston Digitaaliset tulevaisuudet -teema-alueelle. Teema-alue kuuluu monitieteiseen digitalisaatiokehityksen tutkimukseen, joka kattaa oikeustieteitä, kauppatieteitä, tieteentutkimusta, tulevaisuuden tutkimusta, digitaalisiin aineistoihin perustuvaa lääketiedettä ja paikkatietotutkimusta. Digitaalisten tulevaisuuksien kokonaisuus perustuu Turun yliopistossa vahvaan liiketoiminnan ja hallinnon, digitaalisen median ja kulttuurin, modernin lingvistiikan, oppimisympäristöjen sekä lääketieteen ja terveyden tutkimukseen. Tavoitteena on hyödyntää modernia tietotekniikkaa eri alojen sovelluksissa ja tutkia digitalisaatiota ja sen vaikutuksia nykyisessä ja tulevaisuuden liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa.

Turun kauppakorkeakoulussa Digitaaliset tulevaisuudet –teema-alueella tarkastellaan digitalisaatiota laaja-alaisesti kauppatieteellisestä näkökulmasta. Teema-alue suuntautuu erityisesti uuden tiedon sekä digitaalisen tiedon merkityksen, hallinnan ja hyödyntämisen tutkimukseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota uusiin tapoihin kommunikoida, sekä tutkia ja hyödyntää tutkimustietoa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa.

Tehtävät sijoittuvat Turun kauppakorkeakoulussa tarkoituksenmukaisille alueille (esimerkiksi liiketoimintaosaaminen, yrittäjyys, johdon laskentatoimi, tietojärjestelmätiede, tulevaisuudentutkimus ja ennakointi). Tehtävissä työskennellään yhteistyössä yli oppiaine- ja yksikkörajojen Digitaaliset Tulevaisuudet –teemaan liittyvien tutkijoiden ja oppiaineiden, käynnissä olevien hankkeiden (mm. SWiPE) ja Digital Futures -living lab ja Business Disruption -laboratorion kanssa. Tehtävien rahoituksen mahdollistaa Suomen Akatemian Turun yliopistolle myöntämä profilaatiorahoitus.

Tehtävissä edellytetään vahvaa tutkimusorientaatiota, yhteistyötaitoja, proaktiivisuutta ja erinomaista englanninkielen taitoa. Näissä nimenomaisissa tehtävissä ansioiksi katsotaan jo osoitettu tutkijaosaaminen tietojohtamisen, tieteen ja teknologian tutkimuksen, tiedonhallinnan, verkostoituneen digitaalisen liiketoiminnan ja/tai digitaalisten tulevaisuuksien teema-alueelle sijoittuvien aiheiden alueella.

Yliopistotutkijan tehtävänä on itsenäinen tieteellinen tutkimustyö yhteistyössä edellä mainittujen laboratorioiden ja hankkeiden tutkijoiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu tutkimusrahoituksen hankinta digitaalisten tulevaisuuksien osaamisalueella. Yliopistotutkija harjoittaa ja ohjaa kansainvälistä tieteellistä, teema-alueelle liittyvää tutkimustyötä ja antaa siihen perustuvaa perus- ja jatkokoulutusta. Tehtävään kuuluu lisäksi yliopistohallintoon liittyviä tehtäviä.

Yliopistotutkijan tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään kykyä hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta. Hakijan ansioita arvioitaessa arvostetaan näyttöjä kansainvälisestä tutkimus- ja yhteistyöstä. Kelpoisuusvaatimuksista on määrätty Turun yliopiston johtosäännössä.

Tutkijatohtorin tehtävänä on tieteellisen tutkimuksen tekeminen yhteistyössä edellä mainittujen laboratorioiden ja hankkeiden tutkijoiden kanssa. Tehtäviin kuuluu perus- ja jatkotutkintotasoista opetusta ja ohjausta sekä muita opetukseen liittyviä tehtäviä. Tutkijatohtori osallistuu tutkimusrahoituksen hankkimiseen teema-alueelle. Tehtävään kuuluu lisäksi yliopistohallintoon liittyviä tehtäviä. Tutkijatohtorin tehtävän tarkoituksena on edistää hiljattain väitelleiden pätevöitymistä ammattitutkijoiksi. Tehtävä on suunnattu enintään viisi vuotta sitten soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittaneelle.

Tutkijatohtorin tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Osoitettu laadukas kansainvälinen tutkimus ja näytöt tutkimusrahoituksen hankinnassa luetaan hakijalle eduksi. Kelpoisuusvaatimuksista on määrätty Turun yliopiston johtosäännössä.

Tehtävissä on kuuden kuukauden koeaika.

Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokehikon tasolle 6-7, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3374,18–3889,84 euroa kuukaudessa. Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkkaus perustuu tasolle 5–6, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2893,95–3374,18 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemuksiin tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV, akateeminen portfolio, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma ja muut hakijan pätevyyttä ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat. Akateemisen portfolion tulee olla Turun yliopiston ohjeen mukaan laadittu, ks. ohje.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.1.2019 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä lomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (Täytä hakemus).

Lisätietoa antavat professori Anne Kovalainen +358 50 502 7022 anne.kovalainen(a)utu.fi ja johtamisen yrittäjyyden laitoksen johtaja, professori Jukka Heikkilä +358 50 581 8361 sekä henkilöstöasiantuntija Sanna Hirvola sanna.hirvola(a)utu.fi.  

Lue lisää

14 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 07
Yrittäjyyden professorin tai apulaisprofessorin tehtävä (tenure track)
YRITTÄJYYDEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI II-TASON APULAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ  Tehtävä on sijoitettu johtamisen ja yrittäjyyden laitokselle yrittäjyyden oppiaineeseen. Tehtävään haetaan ensisijaisesti...
University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 15
Tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä
Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, kliinisessä laitoksessa on haettavana Tutkijatohtorin määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.4.2019–31.12.2020 Tehtävä alkaa 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän kesto on 21 kk, mutta se...
University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 12
Tutkimusavustaja Brahea-keskukseen
Turun yliopiston Brahea-keskuksessa on haettavana tutkimusavustajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 2.1.2019 – 15.4.2019 Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) on Turun yliopiston erillislaitos, jonka toimialaa ovat...
University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 12
Biostatistikon toistaiseksi täytettävä tehtävä
Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.  Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, kliinisessä...

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

Projektitutkija tai tutkijatohtori
University of Oulu
Julkaistu 8 päivää sitten
Tutkimusjohtaja, mikroyrittäjyys
University of Oulu
Julkaistu 25 päivää sitten
Postdoctoral positions at MRC Oulu for 2019
University of Oulu
Julkaistu 23 tuntia sitten
University Research Fellows and/or Postdoctoral Researchers (2-4 positions)
University of Turku
Julkaistu 7 päivää sitten

CAREER ADVICE

Who wouldn’t want to study or work in the happiest country in the world? Here are the essential steps to move to Finland.

By Academic Positions
Posted May 01, 2018 at 08:00am

To ensure you get strong letters of recommendation, follow these simple dos and don’ts.

By Academic Positions
Posted Nov 20, 2018 at 08:00am

On-campus interviews are an essential step in the faculty member, PhD student, or postdoc hiring process.

By Academic Positions
Posted Dec 07, 2018 at 08:00am