Your job alert was successfully created.
turku-logo

Saksan kielen yliopistonlehtori

12 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: Feb 04
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Turku
Saksan kielen yliopistonlehtori
University of Turku
The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 12 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä helmikuuta 04
Sijainti: Turku, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Saksan kielen yliopistonlehtori

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa on haettavana saksan kielen yliopistonlehtorin tehtävä. Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2019 alkaen.

Saksan kielen oppiaine on osa Kieli- ja käännöstieteiden laitosta, joka on aktiivinen, monipuolinen ja kansainvälinen kielten tutkimuksen ja opetuksen keskus. Saksan oppiaineessa tehdään kieli-, kulttuuri- ja käännöstieteellistä tutkimusta. Saksan kielen opinnot antavat opiskelijalle syvällisen asiantuntemuksen saksan kielestä, saksankielisen alueen kulttuurista ja yhteiskunnista sekä monikielisyydestä muuttuvan yhteiskunnan muuttuvassa työelämässä. Opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa opetus- ja käännösalan tehtävissä sekä muissa monipuolista kieliasiantuntijuutta edellyttävissä viestintätehtävissä. Opintojen ja tutkimuksen lähestymistapa on ensisijaisesti nykykieleen keskittyvä. Lisätietoja on oppiaineen verkkosivuilla: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/saksa

Yliopistonlehtorin tehtävä on yliopiston tehtävärakenteen mukaisesti kolmannen portaan tehtävä. Yliopistonlehtorin tehtävänä on osallistua oppiaineen opetukseen humanististen tieteiden kandidaatin (saksan kielen perus- ja aineopinnot) ja filosofian maisterin tutkinnossa (syventävät opinnot). Maisteritason tutkinto-ohjelmat, joissa Turun yliopistossa koulutetaan saksan kielen asiantuntijoita, ovat: Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma, Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma ja Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma. Yliopistonlehtori ohjaa opinnäytteitä, osallistuu opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen, opiskelija­valintaan, hallintotyöhön ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä harjoittaa aktiivisesti omaa tieteellistä tutkimusta.

Turun yliopiston johtosäännön 32 § mukaan yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.

Lisäksi kyseisessä tehtävässä rekrytoitavalta henkilöltä edellytetään vahvaa näyttöä väitöksen jälkeisestä tutkimus­toiminnasta, suunnitelmallista tutkimusta ja syntyperäisen kielenpuhujan tasoista saksan kielen hallintaa. Valmius antaa opetusta ja ohjausta myös muiden kuin saksan kielen opiskelijoille katsotaan eduksi.  

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5–7 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2903,61–3903,56 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Ansioituneimmiksi katsotuille hakijoille annetaan mahdollisuus antaa opetusnäyte. Tilaisuus on julkinen. Opetusnäyte arvostellaan, ja opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijoiden opetusansioista. Parhaaksi arvioidut hakijat voidaan haastatella.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa seuraavat liitteet:

  1. CV eli ansioluettelo
  2. yliopiston ohjeen mukaan laadittu akateeminen portfolio
  3. julkaisuluettelo (ryhmittely Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti)
  4. korkeintaan kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma (miten hakija aikoo kehittää saksan kielen alaan liittyvää tutkimusta ja opetusta oppiaineessa).

Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat. Hakuasiakirjat laaditaan joko suomeksi tai englanniksi.

Hakijan on ilmoitettava, miten hänet tavoitetaan rekrytointimenettelyn aikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Leena Kolehmainen, leena.kolehmainen@utu.fi.

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Maija Österlund, maija.osterlund@utu.fi, puh. +358 50 461 7549.

Hakemukset jätetään sähköisen eRekry -rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään maanantaina 4.2.2019 klo 23:59. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (Täytä hakemus) ja sivulla www.utu.fi/avoimet.

Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

25 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy helmikuuta 07
Arkeologian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana arkeologian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi Yliopisto-opettajan tehtävä on itsenäinen opetustehtävä, johon...
University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy helmikuuta 07
Suomen historian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana Suomen historian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi Yliopisto-opettajan tehtävä on historian kulttuurin ja...
University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy helmikuuta 07
Kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä (Pori)
Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa on haettavana kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2019 alkaen...
University of Turku
University of Turku
Sijainti: Turku, Suomi | Hakuaika päättyy helmikuuta 07
Englannin kielen ma. prosessori
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnassa on haettavana englannin kielen professorin määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2019–30.7.2021. Määräaikaisuuden peruste on avoimen tehtävän hoito. Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen...

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

University Lecturer (German)
University of Turku
Julkaistu 16 päivää sitten

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

  • Check for spelling mistakes
  • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list