...
University of Turku

3 tohtorikoulutettavan/projektitutkijan ma. tehtävää joka sään dronelogistiikkaan ja pitkän aikavälin drone-autonomiaan

2022-01-25
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Tietoja työnantajasta

The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.

Käy työnantajan sivulla

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

3 tohtorikoulutettavan/projektitutkijan ma. tehtävää joka sään dronelogistiikkaan ja pitkän aikavälin drone-autonomiaan


AeroPolis: Kestäviä ilmailun ekosysteemejä tulevaisuuden metropoleille

R3Swarms: Luotettavat, joustavat ja uudelleen konfiguroitavat parvet

Turun yliopiston Tietotekniikan laitoksella Turun älykkäiden sulautettujen ja robottijärjestelmien tutkimusryhmässä (tiers.utu.fi) on tarjolla 3 määräaikaista tehtävää tohtorikoulutettavalle / projektitutkijalle.

Tehtävät liittyvät pitkäaikaiseen drone-autonomiaan, turvalliseen autonomiseen telakointiin ja joka sään lentologistiikkapalveluihin. Tehtävät ovat osa TIERS-tutkimusryhmän kahta projektia: AeroPolis (Kestäviä ilmailun ekosysteemejä tulevaisuuden metropoleille) tai R3Swarms (Luotettavat, joustavat ja uudelleen konfiguroitavat parvet). Alla on kuvattu ne projektin aiheet, joihin avoimena olevat tehtävät sijoittuvat:

AeroPolis-projektin tehtävään hakijoiden odotetaan työskentelevän seuraavilla tutkimusalueilla:

 • Etätunnistus ja turvallinen autonominen telakointi huonolla säällä
 • Hajautettu droonien tilan havainnointi ja maa-ilma -koordinointi
 • Kestävien ja autonomisten ilmailu ekosysteemien suunnittelu älykkäille kaupungeille

R3Swarms-projektissa haetaan ehdokkaita johonkin seuraavista tutkimustoimialoista:

 • Hajautettu ja uudelleen konfiguroitava reuna-sumu-pilvi autonomiapino ROS2:lla
 • Tehtävien ja laskentaresurssien dynaaminen uudelleenallokointi ja optimointi heterogeenisissä monirobottijärjestelmissä

Tohtorikoulutettavien odotetaan suorittavan tekniikan tohtorintutkintoa työskennellessään projektissa sekä ohjaavan maisteriopiskelijoita ja tukevan TIERS-tutkimusryhmän syventävien kurssien opetustoimintaa.

Kaikki tehtävät ovat määräaikaisia ja niiden päättyminen riippuu siitä, kumpaan projektiin hakija valitaan: tehtävät päättyvät joko 15.5.2024 (R3Swarms) tai 31.12.2024 (Aeropolis). Työ on kokopäiväistä ja alkaa yhdessä sopien mahdollisimman pian, jopa 1.2.2022 alkaen.

Kelpoisuus ja edellytykset

Edellytämme hakijalta:

 • Itsenäistä työskentelyä, yhteistyökykyä ja analyyttisiä taitoja sekä motivaatiota työskennellä monikansallisessa ja tieteidenvälisessä tiimissä monirobottijärjestelmien, sulautetun tekoälyn, reunalaskennan ja DLT:n parissa.
 • Taustatutkintoa matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä, fysiikassa, tieto- tai konetekniikassa tai joltakin muulta soveltuvalta alalta
 • Kokemusta Python- ja C ++ -ohjelmoinnista
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa

Lisäksi katsomme eduksi myös seuraavien aiheiden tuntemuksen:

 • Syväoppiminen ja anturifuusio robotiikassa ja sulautetuissa järjestelmissä
 • Käytännön kokemusta mobiiliroboteista ja erityisesti droonien rakentamisesta, räätälöimisestä tai huollosta
 • Kokemusta UWB-teknologian hyödyntämisestä paikannuksessa
 • Kokemusta ohjausjärjestelmistä ja optimointialgoritmeista
 • Algoritmien tuntemusta 3D-lidarin, visuaalisen ja muun asiaankuuluvan anturidatan käsittelyä varten.

Valittaessa hakijoita eri tehtäviin yllämainittujen kriteerien lisäksi katsomme AeroPolis-projektiin valittavalle tutkijalle eduksi kokemuksen drooneista sekä anturifuusio- ja ohjausalgoritmeista. R3Swarms-projektiin valittavalta eduksi katsomme kokemuksen verkotetuista ja hajautetuista järjestelmistä, konttitekniikoista ja DevOpsista.

Odotamme tutkijoiden toteuttavan yhdessä monialaista tutkimusta eri aloilla ja hyödyntävän yhteistyömahdollisuuksia.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/organisaatio 

Tohtorikoulutettavan/projektitutkijan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto), jonka tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Jos valitulla henkilöllä on jo oikeus opiskella tohtorintutkintoa varten Turun yliopistossa, hänellä on oltava myös hyväksytty tutkimussuunnitelma sekä korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Jos valitulla henkilöllä ei ole jatko-opiskelupaikkaa Turun yliopistossa, hänen on haettava opiskeluoikeutta Turun yliopiston tutkijakoulusta keväällä 2022.

TIERS-tutkimusryhmä

Turun älykkäiden sulautettujen ja robottijärjestelmien laboratorio (https://tiers.utu.fi) toimii itsenäisesti toimivien robottien ja reunalaskennan aloilla keskittyen luotettavien monirobottijärjestelmien kehittämiseen reaalimaailmassa. Tutkimuksessa hyödynnetään yli 40 mikrodroonia, kolmea suurta droonia (2x DJI Matrice 300 RTK, DJI S1000) sekä muita keskikokoisia drooneja. Drooneja tukevat useat maassa liikkuvat alustat (Clearpath Husky UGV ja muut), yhteistoimintarobotit (2x Franka Emika Panda) ja testausympäristö, joka sisältää liikkeenkaappausjärjestelmän.

Algoritmisesta näkökulmasta tutkimuksemme keskiössä ovat yhteistyön autonomia, hajautettu ja yhteistyöhön perustuva havainnointi, lokalisointi ja navigointi erityisesti ympäristöissä, joissa ei ole käytettävissä satelliittipohjaista järjestelmää. Tutkimustuloksia voi soveltaa esim. etsintä- ja pelastustehtävissä, rakentamattomien ja tuntemattomien ympäristöjen tutkimuksessa. Reunalaskennan alueella teemme tutkimusta kevyestä ja sulautetusta koneoppimisesta, laskennan hajauttamisesta, lohkoketju- ja tilikirjateknologioista sekä laskennallisen kuormituksen jakautumisesta laajamittaisissa hajautetuissa robottijärjestelmissä.

Palkka ja hakuohjeet

Tohtorikoulutettavan/projektitutkijan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän tutkimus- ja opetushenkilöstön vaativuustasokartan tason 2-4 mukaisesti, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2078,27–2591,28 euroa kuukaudessa.  Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6% - 50% tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tehtävissä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään tiistaina 25.1.2022 (23:59) yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: www.utu.fi/tyopaikat 

Hakemukseen tulee sisällyttää:

1)      motivaatiokirje (1 sivu)

2)      ansioluettelo (maksimi 2 sivua)

3)      julkaisuluettelo

4)      kielitodistus (ks. englannin kielinen työpaikkailmoitus)

5)      tutkintotodistukset

6)      opintorekisteriote

7)      1-2 suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköposti)

8)      muut mahdolliset hakijan ansioita ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat (esimerkiksi myönnetyt apurahat, palkinnot, suosituskirjeet)

Lisätietoa tehtävästä antaa apulaisprofessori Tomi Westerlund, tomi.westerlund@utu.fi.
Lisätietoa hakemusprosessiin liittyen antaa henkilöstöasiantuntija Nina Reini, nina.reini@utu.fi.

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
3 tohtorikoulutettavan/projektitutkijan ma. tehtävää joka sään dronelogistiikkaan ja pitkän aikavälin drone-autonomiaan
Työnantaja
Sijainti
TURUN YLIOPISTO Turku, Suomi
Julkaistu
2022-01-12
Viimeinen hakupäivä
2022-01-25
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.

Käy työnantajan sivulla

Löydä vastaavanlaisia työpaikkoja

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
Lisää työpaikkoja

Vastaavia artikkeleita

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min arvioitu lukuaika
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min arvioitu lukuaika
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita