...
University of Turku

Apulaisprofessori (tenure track) alana Biodiversiteetti ja kestävä tulevaisuus

2022-02-14
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Tietoja työnantajasta

The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.

Käy työnantajan sivulla

Turun yliopisto on kansainvälisesti aktiivinen ja houkutteleva tutkimusyliopisto, jonka vahvuus on korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus. Tuemme koulutusta ja vapaata tiedettä. Koulutuksemme on tutkimukseen perustuvaa. Teemme läheistä yhteistyötä suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja otamme aktiivisesti osaa alueelliseen kehittämiseen. Yliopiston visio on olla korkeatasoinen, kansainvälisesti tunnettu tutkimusyliopisto, joka proaktiivisesti mahdollistaa hyvinvointia sekä kestävää tulevaisuutta.

Biodiversiteetti ja kestävä tulevaisuus-apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävä

Turun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana Biodiversiteetti ja kestävä tulevaisuus apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä. Tehtävä vahvistaa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön biodiversiteettiin, luontokatoon ja kestävään tulevaisuuteen liittyvää montieteistä tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Tehtävä vahvistaa biodiversiteetin ja kestävyyden tutkimusta Turun yliopistossa. Lisäksi tehtävä vahvistaa tutkimusta ja kehitystä Suomen Akatemian (Profi6) rahoittaman BIODIFORM-tutkimuskonsortion (Biodiversiteetti ja systeeminen transformaatio) puitteissa. Näin ollen tehtävä on myös ainutlaatuinen suomalaisessa yliopistokentässä.

BIODIFORM: Biodiversiteetti ja systeeminen transformaatio. Turun yliopiston strategia 2021-2030 tunnistaa kuusi temaattista kokonaisuutta (eli strategista tutkimus- ja opetusprofiilialuetta), jotka edistävät monitieteistä tutkimusta ja koulutusta tiedekuntien välillä, vahvistavat yliopiston sisäistä yhteistyötä, ja luovat alustoja verkostoille, yritysyhteistyölle, innovaatioille, ja strategisille kumppanuuksille. ’Biodiversiteetti ja kestävyys’-temaattista kokonaisuutta toteutetaan mm. Suomen Akatemian Profi6-rahoittaman BIODIFORM-konsortion kautta, joka käsittelee luontokatoa ja tarvetta systeemiselle transformaatiolle sekä luonnon- että ihmistieteiden näkökulmista. Konsortiota johtavat Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö) ja Turun kauppakorkeakoulu (Johtamisen ja yrittäjyyden laitos). Näiden lisäksi BIODIFORM-konsortioon kuuluvat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun kauppakorkeakoulu), Historian, Kulttuurin ja Taiteiden tutkimuksen laitos (Humanistinen tiedekunta), Kemian laitos, Biologian laitos sekä Maantieteen ja Geologian laitos (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta).

Tehtävä sijoittuu erityisesti biodiversiteettitutkimuksen ja liiketoimintatutkimuksen väliselle rajapinnalle, yhdistäen kaksi tieteenalaa, jotka ovat vasta alkaneet tunnistaa yhteistyön mahdollisuuksia ja tarpeita. Haetun asiantuntijuuden fokusalueena on siirtymä kohti biodiversiteettiä kunnioittavaa tulevaisuutta. Aihetta voi tarkastella esimerkiksi luontokadon monitieteisen ymmärtämisen ja pysäyttämisen kautta. Vaikka tehtävä sijoittuu biodiversiteetti- ja liiketoimintatutkimuksen rajapinnalle, BIODIFORM-konsortion kautta tehtävällä on kosketuspintoja myös tulevaisuuden tutkimukseen, humanistiseen tutkimukseen sekä maantieteen, biologian ja kemian tutkimukseen, mikä mahdollistaa avauksia näiden tieteenalojen välillä.

Tehtävä täytetään apulaisprofessorin (assistant tai associate professor) tasoisena määräaikaisena tehtävänä hakijan ansioiden mukaan. Apulaisprofessorin (assistant professor) tehtävään haetaan erittäin lahjakkaita ja ansioituneita post doc -vaiheen ohittaneita, urapolun alussa olevia, tieteellistä potentiaalia ja oma-aloitteisuutta osoittavia tutkijoita ja opettajia. Apulaisprofessorin (Associate Professor) tehtävään haetaan kokeneita ja kansainvälisesti ansioituneita asiantuntijoita, joilla on jo erinomainen julkaisutuotanto ja menestystä ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Edellytämme hakijalta tehtävän suorittamista tukevaa tieteellistä ja yhteiskunnallista verkostoitumista.

Hakijalta odotetaan kokemusta ja kiinnostusta monitieteiseen tutkimukseen sekä systeemistä, yhteistyöhön perustuvaa asennetta. Valintaprosessissa korostuvat hakijan kokemus tiimityöskentelystä ja yhteistyöstä sekä koordinointitaidot. Hakija liittyy monitieteiseen tutkimuskonsortioon, joka toimii edellä mainittujen tieteenalojen rajapinnoilla. Apulaisprofessorille nimetään mentori ja tehdään suunnitelma urapolulla etenemisestä.

Tehtävä sijoittuu Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköön, joka on osa Matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa. Apulaisprofessorin tutkimuksen tulee vahvistaa Turun yliopiston Biodiversiteetti ja kestävyys-temaattista kokonaisuutta (erityisesti Profi6 BIODIFORM-konsortion kautta).  Hakijalta edellytetään myös globaalin biodiversiteettikentän tuntemusta ja vahvaa kokemusta biodiversiteettitietoisuuden edistämisestä laajalle yleisölle. Huom. Samanaikaisesti Turun kauppakorkeakoulussa on avoinna toinen BIODIFORM-konsortion tenure track-professuuri (alana Biodiversiteetti ja liiketoiminta), joka sijoittuu Johtamisen ja yrittäjyyden laitokseen.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköön kuuluvat luonnontieteellinen museo, aerobiologian yksikkö sekä Turun yliopiston Tiedekeskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus Turun yliopiston kampusalueella, kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, Lapin tutkimuslaitos Kevo Utsjoella ja Saaristomeren tutkimuslaitos Seilin saarella. Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisen luonnon monimuotoisuuteen, eri eliöryhmien monimuotoisuus sekä Saaristomerta uhkaavat ongelmat ja näihin liittyvän tietoisuuden lisääminen tiede- ja luontomatkailun sekä ympäristökasvatuksen kautta ovat esimerkkejä aiheista, jotka näkyvät yksikön arjessa. Monitieteisen tutkimuksen ja opetuksen rinnalla yksikön toiminta painottuukin erityisen vahvasti yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Apulaisprofessori tekee ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa alaan liittyvää opetusta, ohjaa opinnäytteitä ja post doc -tutkijoita, seuraa tieteen kehitystä sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Hänen odotetaan toimivan yhteistyössä muiden tutkimusryhmien kanssa, muodostavan ja johtavan itsenäistä tutkimusryhmää sekä hankkivan kotimaista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta. Tehtävään valittavan odotetaan lisäksi osallistuvan aktiivisesti perus- ja jatko-opetukseen ja näiden kehittämiseen. Lisäksi hänen odotetaan osallistuvan hänelle määrättyihin yliopistohallinnollisiin tehtäviin.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Apulaisprofessorin palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän (YPJ) mukaisesti. Tehtävän palkkaukseen otetaan kantaa työsopimusta laadittaessa.

Tietoa Tenure track -järjestelmästä Turun yliopistossa ja professorin vakituiseen tai apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään (Tenure Track) rekrytoinnista ja hakuohjeet.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset löytyvät Turun yliopiston johtosäännöstä.

Yliopisto on sitoutunut edistämään yhteisömme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja moniarvoisuutta. Kaikkia kiinnostuneita hakijoita taustasta riippumatta kannustetaan hakemaan.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 11.2.2022 mennessä yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy tehtävän tiedoista ilmoituksen yläosasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja, professori Ilari Sääksjärvi (Puh. +358-40-5460976). Tiedusteluihin vastaa hallintopäällikkö Merja Fehlig, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.

Tutustu Turun yliopistoon työnantajana: Tervetuloa meille töihin! | Turun yliopisto (utu.fi)

  

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Apulaisprofessori (tenure track) alana Biodiversiteetti ja kestävä tulevaisuus
Työnantaja
Sijainti
TURUN YLIOPISTO Turku, Suomi
Julkaistu
2022-01-14
Viimeinen hakupäivä
2022-02-14
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.

Käy työnantajan sivulla

Löydä vastaavanlaisia työpaikkoja

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
Lisää työpaikkoja

Vastaavia artikkeleita

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min arvioitu lukuaika
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min arvioitu lukuaika
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita