...
University of Turku

Biodiversiteetti & Liiketoiminta apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä

2022-02-14
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Tietoja työnantajasta

The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.

Käy työnantajan sivulla

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisen tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön kautta. Tarjoamme mielenkiintoisia urapolkuja, kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja panostamme yhteisömme hyvinvointiin. Tule meille tekemään työtä, jolla on merkitystä muuttuvassa maailmassa!

Turun kauppakorkeakoulu tunnetaan vaikuttavasta tutkimuksesta, innostavista oppimiskokemuksista, tulevaisuusorientoituneesta ajattelusta sekä monipuolisesta yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Tunnustuksena laadukkaasta toiminnastaan kauppakorkeakoululle on myönnetty kansainvälinen AACSB-akkreditointi.

Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitoksella on haettavana ’Biodiversiteetti & Liiketoiminta’ apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä. Tehtävä sijoitetaan johtamisen ja organisoinnin oppiaineeseen. Tenure track -urapolun apulaisprofessorin tehtävään haetaan lahjakasta ja jo ansioitunutta, urapolun alussa olevaa, tieteellistä potentiaalia osoittavaa tutkijaa.

Tehtävä vahvistaa biodiversiteetin ja kestävyyden tutkimusta Turun yliopistolla. Lisäksi tehtävä vahvistaa tutkimusta ja kehitystä Suomen Akatemian Profi6-rahoittaman BIODIFORM-tutkimuskonsortion puitteissa, jonka keskiössä on Biodiversiteetti ja systeeminen transformaatio. Näin ollen tehtävä on myös ainutlaatuinen suomalaisessa yliopistokentässä.

Tehtävä sijoittuu tieteiden väliseen kenttään biodiversiteettitutkimuksen ja liiketoimintatutkimuksen välissä, yhdistäen kaksi tieteenalaa, jotka ovat vasta alkaneet tunnistaa yhteistyön mahdollisuuksia ja tarpeita.

Haettu asiantuntijuuden ala sijoittuu laajasti kestävän liiketoiminnan kenttään, tehtävän määritelty fokusalue on biodiversiteetti ja liiketoiminta. Tavoitteena on mahdollistaa siirtymää kohti elonkirjoa kunnioittavaa liiketoimintaa. Aihetta voi tarkastella yritysten elonkirjo- ja kestävyysstrategioiden, liiketoimintamallien tai käytänteiden, monitoimijayhteistyön, toimijuuden muotojen, johtajuuden, tai systeemisen muutoksen polkujen kautta yksilö-, organisaatio ja yhteiskuntatasoilla. Vaikka tehtävä sijoittuu biodiversiteetti- ja johtamisen tutkimuksen välimaastoon, BIODIFORM-tutkimuskonsortion kautta tehtävä liittyy myös tulevaisuuden, humanistiseen ja taiteen, maantieteen, biologian ja kemian tutkimukseen, mahdollistaen avauksia, vertailua ja konsolidointia näiden tieteenalojen välillä.

Tenure track -urapolun apulaisprofessorin tehtävä on suunnattu post doc –vaiheen ohittaneille tutkijoille. Ensimmäiselle kaudelle valittaessa tarkastellaan erityisesti akateemista potentiaalia sekä kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle. Toiselle kaudelle valittaessa apulaisprofessorilla pitäisi jo olla merkittäviä tieteellisiä ansioita sekä selvää potentiaalia professorin tehtävään.

Tehtävään valitulta odotetaan yhteistyön asennetta sekä vastuun ottoa biodiversiteettiä kunnioittavan liiketoiminnan profilaation vahvistamisesta Turun yliopistolla. Kokemus tutkimusrahoituksen hankkimisesta, aikuiskoulutuksesta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta katsotaan hakijan eduksi.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan mukaisesti. Palkkaan otetaan kantaa ja siitä neuvotellaan työsopimusta laadittaessa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tarkemmat tiedot tehtävän täyttämisestä ja Turun yliopiston tenure track -järjestelmän kuvaus löytyvät tehtäväselosteesta.

Hakemukset tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella viimeistään maanantaina 14.2.2022 (kello 23:59 GMT+02:00 Helsinki). Tehtävän hakuilmoituksen alussa on linkki hakemuslomakkeeseen (Täytä hakemus).

Tiedusteluihin vastaa professori Satu Teerikangas, satu.teerikangas(a)utu.fi 040-706 5985. Rekrytointiprosessiin liittyviin tiedusteluihin vastaa hallintopäällikkö Sanna Kuusjärvi, sanna.kuusjarvi(a)utu.fi.

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Biodiversiteetti & Liiketoiminta apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä
Työnantaja
Sijainti
TURUN YLIOPISTO Turku, Suomi
Julkaistu
2022-01-14
Viimeinen hakupäivä
2022-02-14
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.

Käy työnantajan sivulla

Löydä vastaavanlaisia työpaikkoja

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
Lisää työpaikkoja

Vastaavia artikkeleita

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min arvioitu lukuaika
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min arvioitu lukuaika
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita