...
University of Turku

Tohtorikoulutettava / projektitutkija metallikomplekseihin perustuvien virtausakkujen kehityksen alalle

2022-02-07
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Tietoja työnantajasta

The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.

Käy työnantajan sivulla
   

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. Turun yliopisto laajentaa tutkimustaan materiaali- ja konetekniikkaan, ja vuoden 2021 alusta aloitti uusi Teknillinen tiedekunta ja sen myötä Kone- ja Materiaalitekniikan laitos ja tähän liittyen ollaan avaamassa uusi tutkijapaikka.

Haemme yhtä tohtorikoulutettavaa/projektitutkijaa määräaikaiseen tehtävään metallikomplekseihin perustuvien virtausakkujen kehityksen alalle A.Prof. Pekka Peljon johtamaan ryhmään. Tehtävä on määräaikainen ja tehtävän aloitusaika on 15.2.2022 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Tohtorikoulutettavan/projektitutkijan työsuhteen kesto on 4 vuotta. Paikkaa voivat myös hakea pian valmistumassa olevat maisterin tai DI- tutkinnon opiskelijat, jolloin tehtävänimike on tutkimusavustaja, ja sopimuksen kesto 6 kuukautta. Hankkeen aloittaminen maisterin- tai DI-tutkinnon opinnäytetyöllä on mahdollista.

Haluatko olla mukana kehittämässä uusiutuvan energian varastointia? Onko sinulla kokemusta sähkökemiasta, epäorgaanisesta liuoskemiasta tai fysikaalisesta kemiasta?

Tehtävä liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan Tekoälyavusteinen virtausakkumateriaalien kehitys- projektiin. Hankkeessa tulet olemaan osa Akkumateriaalien ja teknologioiden tutkimusryhmää, jota johtaa Prof. Pekka Peljo. Akkumateriaalien ja teknologioiden tutkimusryhmämme on yksi Euroopan suurimmista virtausakkujen sähkökemiaan keskittyvistä ryhmistä, ja siihen tulee kuuluumaan 7-8 jatko-opiskelijaa ja 3 post-doc tutkijaa. Ryhmämme tutkimusaiheet keskittyvät uusiutuvan energian varastoinnissa käytettävien materiaalien kehittämiseen, liittyen lähinnä virtausakkuihin. Kehitämme myös erilaisia menetelmiä tutkia uusien materiaalien soveltuvuutta ja ominaisuuksia. Ryhmä on hyvin kansainvälinen, ja teemme läheistä yhteistyötä mm. orgaanisten, laskennallisten kemistien kanssa sekä Suomessa että Euroopassa. Saatu ERC-rahoitus on osoitus siitä, että tutkimuksemme on Euroopan huippua.

Tässä kokeellisessa osahankkeessa tutkitaan ja kehitetään erilaisia metallikomplekseja virtausakkuihin. Tarkoituksena on tehdä metallikompleksien kombinatoriaalista synteesiä hyödyntäen esimerkiksi pipetointirobottia, sekä kehittää kompleksien nopeaa sähkökemiallista testausta. Tavoitteena on tuottaa suuria määriä luotettavaa kokeellista dataa Aalto-yliopistossa tehtävää tekoälyanalyysia varten, mahdollistaen uusien kompleksien kriittisten ominaisuuksien ennustamisen mittauksia tekemättä. Tehtävä edellyttää aktiivista työotetta, huolellisuutta ja yhteistyökykyjä sekä kokemusta laboratoriotyöskentelystä sekä erinomaisesti suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa  esim. kemian, materiaalitieteiden tai fysiikan alalta.

 Seuraavat osaamisalat ovat eduksi (huom. hakijan ei tarvitse omata kaikkia seuraavia tietoja ja taitoja):

  • sähkökemian osaaminen tai kiinnostus sähkökemiaan
  • hyvä fysikaalisen kemian osaaminen
  • kiinnostusta synteesin ja mittausten automatisointiin
  • kokemusta virtausakuista
  • kokemusta epäorgaanisesta liuoskemiasta tai orgaanisesta synteesistä

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä. Johtosäännön mukaan projektitutkijan/tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi tohtorikoulutettavalta edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Ylempi korkeakoulututkinto tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Tässä tehtävässä tulet hakemaan jatko-opiskeluoikeutta Turun Yliopistolta (käytännössä keväällä/syksyllä 2022), joten huomioi, että sinun tulee täyttää paikan saamiseen liittyvät kriteerit.

Lisäksi tehtävässä sinulta odotetaan sujuvaa kirjallista ja suullista englanninkielen osaamista

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön mukaisesti. tohtorikoulutettavan/projektitutkijan tehtävän aloituspalkka on arviolta 2200 - 2400 €/kk riippuen aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta. Tohtorikoulutettavan/projektitutkijan tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Mikäli tehtävään palkataan tutkimusavustaja, palkkaus aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta riippuen on tehtävässä n. 2000 euroa kuukaudessa. Tutkimusavustajan tehtävässä koeaika on 3 kuukautta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 7.2.2022 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: http://www.utu.fi/tyopaikat. Hakemukseen on liitettävä CV, tutkintotodistukset, julkaisuluettelo ja motivaatiokirje. Lisää motivaatiokirjeeseen kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot. Hakemuksessasi voit kertoa tarkemmin opinnoistasi, tulevaisuuden opintosuunnitelmista sekä soveltuvuudesta tutkimushankkeeseen.

Lisätietoja tehtävästä antaa materiaalitekniikan apulaisprofessori Pekka Peljo (pekka.peljo@utu.fi) Lisätietoja hakuprosessiin ja hakemiseen liittyen antaa henkilöstöasiantuntija Sarian Kotka (sarian.kotka@utu.fi)

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Tohtorikoulutettava / projektitutkija metallikomplekseihin perustuvien virtausakkujen kehityksen alalle
Työnantaja
Sijainti
TURUN YLIOPISTO Turku, Suomi
Julkaistu
2022-01-05
Viimeinen hakupäivä
2022-02-07
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

The university is a unique, creative and inspirational work environment. Here you will work with top experts, pedagogues and researchers.

Käy työnantajan sivulla

Löydä vastaavanlaisia työpaikkoja

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 2 kuukautta sitten
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 2 kuukautta sitten
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 2 kuukautta sitten
Lisää työpaikkoja

Vastaavia artikkeleita

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min arvioitu lukuaika
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min arvioitu lukuaika
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita