...
VID Specialized University

Rådgiver studieseksjonen

2022-02-01
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Tietoja työnantajasta

January 1, 2016 Diakonhjemmet University College, Haraldsplass Deaconess University College, Betanien University College and School of Mission and ...

Käy työnantajan sivulla

Om enheten

Avdeling for utdanning er en dynamisk og fremoverrettet avdeling, med fokus på forbedringsprosesser og digitalisering. Veksten i organisasjonen og ambisjonene om å bli universitetet gjør at vi søker etter dyktige medarbeidere som skal jobbe med studieadministrasjon og utdanningskvalitet.

Studieseksjonen er en administrativ enhet i Avdeling for utdanning, og består av i underkant av 30 ansatte. De ansatte har arbeidssted i Bergen, Oslo og Stavanger, og det er nå ledig fast heltidsstilling som rådgiver med arbeidssted Bergen.

Den som tilsettes i stillingen vil blant annet ha ansvar for høyt kvalifisert saksbehandling, utviklingsarbeid og oppfølging av studieløp og eksamen innenfor det studieadministrative fagområdet. Stillingen inneholder også forvaltning og kvalitetsarbeid i det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS).

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppretting og nedlegging av studieprogrammer og emner, emnekombinasjoner, vurderingsenheter og undervisningsenheter i Felles studentsystem (FS)
 • Være ressursperson og yte brukerstøtte og opplæring i FS og eksamen.
 • Delta i ulike utrednings-/utviklingsoppgaver innenfor FS-området, herunder lage rutinebeskrivelser for FS- arbeid i tråd med gjeldende retningslinjer
 • Kvalitetskontroll av grunnlagsdata i FS og av rapportering av studentdata til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH)
 • Ansvar for eksamensplanlegging og eksamensgjennomføring, og bidra til å videreutvikle bruk av digital eksamen
 • Studentkontakt og oppfølging av studieløp
 • Informasjonsarbeid overfor studenter, ansatte, sensorer og eksamensvakter
 • Selvstendig saksbehandling av studentsaker, som tilrettelegging av eksamen, vedlikeholde utdanningsplan, klager på karakterfastsetting m.m.
 • Inngå i seksjonens faggruppe for komplekse studentsaker, herunder tolkning av forskrifter og annet regelverk, samt veiledning av fakultetene i klage-, fuske og skikkethetssaker
 • Bidra til utvikling av rutiner, bestemmelser og retningslinjer innenfor Studieseksjonens ansvarsområder
 • Annet arbeid innenfor studieadministrasjon og utdanningskvalitet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole med mastergrad eller tilsvarende. Dokumentert realkompetanse for stillingens oppgaver kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant administrativ saksbehandlingserfaring

Følgende vil i tillegg bli vektlagt ved rangering:

 • Gode IKT-ferdigheter og stor interesse for å jobbe i datasystemer
 • Kompetanse og interesse for å jobbe med digitalisering og robotisering
 • Kjennskap til administrative systemer er ønskelig (FS, læringsplattformer, Visma, Public 360 eller tilsvarende)
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Det er et krav om å beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk både muntlig og skriftlig

Egenskaper

Til spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø søker vi en ansvarsbevisst, strukturert, løsningsorientert og nøyaktig medarbeider med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

I perioder kan det være hektisk, så det forutsettes at den som tilsettes kan håndtere et høyt arbeidstempo. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som tilsettes må ha høy problemløsnings- og gjennomføringsevne, samt interesse for å utvikle det studieadministrative fagområdet, herunder digitalisering av tjenester.

Vi kan tilby

 • Interessante arbeidsoppgaver ved en høgskole i utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingens ansvarsområder.

Søknad og kontakt

Søknad med vedlegg sendes via lenken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde søknad med CV, Vitnemål og attester.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Tiltredelse 1. mars 2022, eller etter avtale.

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen kan ta kontakt med teamleder Heidi Olsen heidi.olsen@vid.no tlf. 22451916, kontorsjef Margrete Thorstad margrete.thorstad@vid.no tlf. 22963755 eller studiesjef Margrethe Løfqvist margrethe.lofqvist@vid.no tlf. 22963773

Om VID vitenskapelig høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.
Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.
 

Per oktober 2020 har VID 5590 studenter, 560 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.
Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Rådgiver studieseksjonen
Sijainti
Diakonveien 14-18 Oslo, Norja
Julkaistu
2022-01-10
Viimeinen hakupäivä
2022-02-01
Työpaikan tyyppi
Tallenna suosikiksi Luo Paikkavahti

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

January 1, 2016 Diakonhjemmet University College, Haraldsplass Deaconess University College, Betanien University College and School of Mission and ...

Käy työnantajan sivulla

Löydä vastaavanlaisia työpaikkoja

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 kuukausi sitten
Lisää työpaikkoja

Vastaavia artikkeleita

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min arvioitu lukuaika
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min arvioitu lukuaika
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita