Your job alert was successfully created.
Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto
Vaasa, Finland

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin. Yliopiston alat ovat

  •     Hallintotieteet
  •     Kauppatieteet
  •     Kielet ja viestintä
  •     Tekniikka
Vaasan yliopiston strategisia painoaloja ovat rahoitus, johtaminen, energia ja monikielisyys. Painoalat ovat monitieteisiä opetuksen ja tutkimuksen teemoja, jotka olemme valinneet ja joihin keskitymme erityisesti. Tutkimuksessa olemme kiinni ajassa ja tuotamme tieteellisesti korkeatasoista uutta tietoa aiheista, joista on hyötyä yhteiskunnalle ja liike-elämälle. Vastaamme nykypäivän vaatimuksiin myös antamalla kaikille opiskelijoillemme valmiudet kansainvälisiin tehtäviin ja liiketoimintaosaamiseen. Yliopistomme vahvuutena on yhteisöllisyys, joka edesauttaa monialaista opiskelua ja valmistaa vastuullisiin tehtäviin työelämässä.

Työnantajan sijainti