Aalto-yliopisto
Funktionaalisen vaatetus- ja asustesuunnittelun lehtorin sijainen
Aalto-yliopisto
Haluamme olla rohkea suunnannäyttäjä, joka osallistuu sekä suomalaisen yhteiskunnan että kansainvälisen akateemisen yhteisön ennakkoluulottomaan ja luovaan kehittämiseen.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 8 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä huhtikuuta 24
Sijainti: Espoo, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Funktionaalisen vaatetus- ja asustesuunnittelun lehtorin sijainen

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871.

Muotoilun laitos on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun suurin yksikkö noin 750 opiskelijallaan ja 120 työntekijällään. Muotoilun laitoksen koulutusohjelmista valmistuu muotoilualan ammattilaisia, joilla on kansainväliset valmiudet työskennellä tuotesuunnittelijoina sekä muotoilijoina teollisuuden, kaupan, kulttuurilaitosten ja median palveluksessa sekä myös muotoilujohtamisen asiantuntijatehtävissä, yrittäjinä ja tutkijoina. Muotoilun laitos tuo yhteen muotoilun ammattilaisia mm. teollisen muotoilun, muodin ja sisustusarkkitehtuurin aloilta ja tarjoaa heille mahdollisuuden oman ammattitaidon kehittämiseen ja muotoilun rajoja rikkovaan tieteelliseen ja taiteelliseen yhteistyöhön.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitos hakee

Funktionaalisen vaatetus- ja asustesuunnittelun lehtorin sijaista

Tehtävä on määräaikainen perhevapaan sijaisuus ajalle 08/2018 – 05/2019 ja se voidaan täyttää joko koko- tai osa-aikaisena jakaen kahteen erityisalueeseen.

Tehtävät

Lehtorin opetus- ja tutkimusalaan kuuluvat vaatetus- ja asustemuotoilun tärkeimmät osa-alueet. Keskeisessä osassa on monipuolinen materiaalituntemus, valmistusteknologioiden, funktionaalisten materiaalien ja viimeistelyjen hyödyntäminen ja innovatiivinen käyttö. Opetus kohdentuu pääosin muodin ja muotoilun pääaineisiin sekä Fashion, Collection and Textile Design -maisteriohjelmaan. Olennaisena osana lehtorin tehtävää on myös alan kehityksen seuraaminen ja yhteistyön tekeminen sekä yliopiston sisällä eri yksiköiden että yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Lehtorin tehtäviin kuuluu vaatetus- ja asustesuunnittelun opetus sekä kandidaatti- että maisteritasoilla, erilaisten projektien ohjaaminen sekä osallistuminen opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämiseen Muotoilun laitoksella. Lehtori osallistuu harjoitustöiden ja opinnäytteiden ohjaukseen ja arviointiin sekä tarvittaessa myös opiskelijavalintoihin.

Edellytykset

Funktionaalinen vaatetus- ja asustesuunnittelu on tulevaisuuden muotoiluosaamisen edelläkävijä ja se vaatii laaja-alaista kontekstin hallitsemista; toiminnallisten materiaalien ohella erilaisten aktiviteettien ja alan vaatimusten tuntemusta, ihmisen hyvinvoinnin huomioimista sekä globaalien ilmasto-olosuhteiden vaikutuksen ymmärtämistä muotoilu- ja suunnittelutyössä. Tehtävän hoitaminen edellyttää käyttäjälähtöisen suunnittelun ja tutkimuksen sekä prototyyppien testauksen merkityksen ymmärtämistä.

Lehtorilta edellytetään vähintään ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää opetustaitoa, yhteistyökykyä, kokemusta funktionaalisesta vaate- ja asustesuunnittelusta ja teollisista prosesseista sekä muodin ja funktionaalisen suunnittelun integroimistaitoja. Opetuskokemus korkeakoulutasolta, kokemus suunnitteluprojektien ohjaamisesta sekä pedagoginen koulutus luetaan eduksi.  Sujuva suomen ja englannin kielen taito on lehtorille edellytys, ja ruotsin kielen osaaminen lasketaan eduksi. Kyky ja halukkuus monialaiseen yhteistyöhön Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitosten ja Aalto-yliopiston koulujen välillä ja alan kansainvälisen toimintakentän tuntemus on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Palkkaus ja työaika

Tehtävän palkkauksessa sovelletaan yliopistojen palkkausjärjestelmää ja palkka määräytyy tehtävään valittavan henkilön pätevyyden ja kokemuksen mukaan. Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1624 tuntia vuodessa sisältäen noin 10-30 % omaa taiteellista työtä.

Hakemusasiakirjat ja hakuaika

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle lähetettävään hakemukseen tulee liittää

  • CV
  • Motivaatiokirje, joka sisältää oman näkemyksen alan kehityksestä tulevaisuudessa (max. 2 sivua)
  • Portfolio, joka sisältää korkeintaan viisi teosta, toteutettua suunnittelutyötä tai julkaistua artikkelia (kaikki työt yhdessä tiedostossa, jonka koko enintään 20 MB)
  • Selvitys opetusansioista ja omasta opetusnäkemyksestä (max. 2 sivua)

Laitoksen työryhmä varaa itselleen oikeuden pyytää hakijoilta tarvittaessa lisämateriaalia.

Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan sähköisen rekrytointijärjestelmä SAIMA:n kautta viimeistään 24.4.2018 (linkki sivun alalaidassa).

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Hakuprosessi

Hakijoita arvioidaan seuraavien osa-alueiden perusteella: taiteellis-ammatilliset ja/tai tutkimukselliset ansiot, opetustaito, yhteistyötaidot sekä toiminta taide- tai tutkimusyhteisössä että muodin ja muotoilun alojen yhteisöissä. Laitoksen työryhmä valitsee hakijoiden joukosta ne, joita pyydetään vierailemaan muotoilun laitoksella ja antamaan opetusnäyte 28.5. tai 29.5.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Työtehtävään liittyvissä kysymyksissä Professori Pirjo Kääriäinen, puh. 050 381 0217, pirjo.kaariainen(at)aalto.fi

Hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR-koordinaattori Päivi Niemi, puh. +358 50 501 8434, paivi.j.niemi(at)aalto.fi

Aallon arvot todeksi

Eettisesti toimivana yhteisönä Aalto-yliopisto haluaa varmistaa, että sen tutkimus, koulutus ja opetus vastaavat korkeita kansainvälisiä laatuvaatimuksia. Odotamme jokaiselta yhteisömme jäseneltä Aallon arvojen kunnioittamista, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassa ja käyttäytymisessä muita kohtaan. Jokainen Aalto-yhteisön jäsen on sitoutunut noudattamaan Aallon arvoja täsmentäviä Aalto-yliopiston eettisiä toimintaperiaatteita.

 
Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

45 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto
Sijainti: Espoo, Suomi | Hakuaika päättyy toukokuuta 31
Geoinformatiikan Tenure Track Professori
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli...
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto
Sijainti: Espoo, Suomi | Hakuaika päättyy toukokuuta 20
Professor of Practice and Research Fellow
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja...
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto
Sijainti: Espoo, Suomi | Hakuaika päättyy huhtikuuta 24
Vaatteiden kaavoituksen ja mallikappaleiden valmistamisen lehtorin sijainen
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja...
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto
Sijainti: Espoo, Suomi | Hakuaika päättyy huhtikuuta 19
Tutkijatohtori (kaupunkimaantiede)
Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.  TURUN YLIOPISTON LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TIEDEKUNNASSA ON...