Natural Resources Institute Finland (Luke)

Forskare, Skötsel av torvmarksskogar

Useita sijainteja Latokartanonkaari 9 Helsinki, Suomi
Itäinen pitkäkatu 4 A 7 krs Turku, Suomi
2024-07-31 (Europe/Helsinki)
Tallenna työpaikka

Tietoja työnantajasta

We offer our customers research and development services based on our outstanding biological and technological expertise.

Käy työnantajan sivulla

Vi söker en forskare i skötseln och utnyttjandet av torvmarksskogar, med fokus på förhållandena i norra Finland. I forskarens arbetsuppgifter ingår forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller föryngringen, odlingen och skötseln av torvmarksskogar, nä

Naturresursinstitutet söker en forskare i skötseln och utnyttjandet av torvmarksskogar, med fokus på förhållandena i norra Finland. Forskarens placeringsort kommer att vara Naturresursinstitutets verksamhetsställe i Uleåborg eller Rovaniemi. Forskarens arbetsuppgifter omfattar forskning och praktisk utvecklingsverksamhet, ansökan om finansiering, planeringen av forskningsprojekt och försöksverksamhet i anknytning till dessa samt rapporteringen av resultat som gäller föryngringen, skötseln, utnyttjandet av torvmarksskogarna i norra Finland samt näringsförsörjningen, virkesproduktionen och miljökonsekvenserna av utnyttjandet i torvmarksskogarna. Dessutom ingår i arbetsuppgifterna deltagandet i kommunikation om temat med intressentgrupperna och ordnandet av eventuella kundfinansierade utbildningar om temat.

Av sökanden förväntar vi oss

Uppgiften förutsätter lämplig doktorsexamen, t.ex. i skogsvård, torvmarksskogsvetenskap, skogstaxering eller skogsbiologi och tidigare erfarenhet av och prov på förtrogenhet med skötselmetoder för torvmarksskogar som används i Finland och forskningsteman som gäller utnyttjandet av torvmarksskogar. Vi förutsätter också att forskaren har kännedom om växtplatssystemen för torvmarkerna i Finland. Av forskaren krävs praktisk erfarenhet av arbete med intressentgrupperna inom skogsbranschen och överföringen av forskningsdata på finska. Vi förutsätter att forskaren har flytande skriftliga och muntliga kunskaper i finska och engelska för vetenskaplig och allmänspråklig rapportering och kommunikation av forskningsresultat. I uppgiften behövs även ett självständigt och aktivt arbetssätt. För att kunna sköta forskningsuppgifterna med framgång förutsätts kunskaper i statistikmetoder och erfarenhet av statistisk modellering genom att använda t.ex. R- eller SAS-program. Vi räknar som merit för den sökande tidigare erfarenhet av de ovannämnda arbetsuppgifterna samt modelleringen och kalkyler av skogstillväxt. Vi värdesätter dessutom god social kompetens och samarbetsförmåga samt kunskaper i svenska, såsom även kännedom om skogsodlingsmetoder för torvmarker samt metoder för hanteringen av närings- och vattenförsörjningen. Vad gäller anskaffningen av forskningsfinansiering är kännedom om verksamhetsfältet för skogsskötseln i Finland och de nordiska länderna meriterande.

FörmånerVår personals välbefinnande och en attityd som uppmuntrar innovation och utveckling är särskilt viktiga för oss. Vi har en mobil arbetskultur och då arbetsuppgifter möjliggör det, uppmuntrar vi dig att arbeta där det passar dig bäst i Finland. Vi erbjuder flexibla arbetstider, lunchförmån samt motions-/kulturstöd eller reseersättning, och då din anställning förlängs får du långa semestrar.

Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Ville Kankaanhuhta
Gruppchef, Specialforskare (anträffbar 18.-19.6.2024 ja 24.-31.7.2024)
+358295324850
ville.kankaanhuhta@luke.fi
Hannu Hökkä
Specialforskare (anträffbar 18.-20.6.2024 ja 29.-31.7.2024)
+358295324528
hannu.hokka@luke.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

Organisation

Naturresursinstitutet (Luke) är en forsknings- och expertorganisation som byggas välbefinnande och hållbar framtid från förnybara naturresurser. Med forskning skapar vi värde och lösningar för våra kunder och hela samhället – vi svarar på utmaningarna lokalt och globalt.

Saker som förenar Luke-människor är nyfikenhet och ett öppet sinne samt en stark vilja att vara med och påverka världen i en positiv riktning. Vi värdesätter att våra medarbetare kommer från olika bakgrunder och kulturer och vi främjar jämlikhet. Samhällsansvar genomsyrar hela vår verksamhet.

plats
Helsingfors, Åbo

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Forskare, Skötsel av torvmarksskogar
Sijainti
Latokartanonkaari 9 Helsinki, Suomi
Itäinen pitkäkatu 4 A 7 krs Turku, Suomi
Julkaistu
2024-06-19
Viimeinen hakupäivä
2024-07-31 16:00 (Europe/Helsinki)
2024-07-31 15:00 (CET)
Työpaikan tyyppi
Tallenna työpaikka

Tietoja työnantajasta

We offer our customers research and development services based on our outstanding biological and technological expertise.

Käy työnantajan sivulla

Kiinnostavia artikkeleita

...
More Plants on Our Plates: Transforming the Food System With Fermentation Free University of Bozen - Bolzano 4 min arvioitu lukuaika
...
5 Reasons to Pursue Your PhD at EMBL European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 4 min arvioitu lukuaika
...
The genetic detectives discovering who we really are University of Turku 5 min arvioitu lukuaika
...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min arvioitu lukuaika
...
Harnessing the Rhizosphere to Protect Our Soil Free University of Bozen - Bolzano 5 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita