jyvaskyla-logo

Yliopistonopettaja, matematiikka

1 kuukausi sitten | Viimeinen hakupäivä: Feb 28
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Jyväskylä
Yliopistonopettaja, matematiikka
University of Jyväskylä
The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 1 kuukausi sitten
Viimeinen hakupäivä helmikuuta 28
Sijainti: Jyväskylä, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Yliopistonopettaja, matematiikka

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, matematiikka, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos on kahden tieteenalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Matematiikan tutkimuksen pääalat ovat matemaattinen analyysi, geometria, stokastiikka ja inversio-ongelmien matematiikka. Matemaattisen analyysin ja geometrian tutkimusryhmät tutkivat geometrista analyysiä ja epälineaarisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä sekä metristen ryhmien geometriaa. Stokastiikan keskeisenä tutkimuskohteena on stokastinen analyysi. Inversio-ongelmien tutkimusryhmän tutkimuskohteita ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja geometrian inversio-ongelmat. Tutkimuksella on sovelluksia lääketieteellisissä ja teollisissa kuvantamismenetelmissä. Tilastotieteessä tutkimusalueita ovat spatiaalinen tilastotiede, aikasarja-analyysi, kustannustehokkuus kokeellisessa ja havainnoivassa tutkimuksessa, parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät sekä biometria ja ympäristötilastotiede.  Laitoksella toimii kahden Suomen Akatemian nimeämän tutkimuksen huippuyksikön, Inversio-ongelmien huippuyksikön (v. 2012-2025) sekä Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikön (v. 2008-2019), tutkimusryhmät.

Matematiikan yliopistonopettajan tehtävät ovat pääasiassa opetuspainotteisia, matematiikan aineopintotasoisen opetuksen toteuttamista luennoinnin, pienryhmäopetuksen ja -ohjauksen sekä opinnäytetöiden ohjauksen avulla.  Yliopistonopettajat toimivat matematiikan opetuksen kehittämisprojektin suunnittelijoina ja toteuttajina.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonopettajan tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistossa annettava opetus perustuu tutkimukseen, joten tutkimusansiot ja -aktiivisuus luetaan hakijalle eduksi ja mahdollisten tutkimusintressien odotetaan kohdistuvan laitoksen tutkimusprofiiliin soveltuville matematiikan aloille.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2475,31 €/kk - 2865,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Matematiikan ja tilastotieteiden laitoksen johtaja, professori Tero Kilpeläinen, sähköposti tero.kilpelainen@jyu.fi , puh. +358 40 805 3432.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje)

2) Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.

3) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista sekä tutkimusintresseistä.

4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.2.2018 sähköisellä hakulomakkeella. 

Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

25 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 25
Laboratorioinsinööri
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 29
Apulaisprofessori, yrittäjyys (tenure track)
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 04
Yliopistonlehtori, sukupuolentutkimus
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin....
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Sijainti: Jyväskylä, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 04
Yliopistotutkija, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin....