Your job alert was successfully created.

Yliopisto-opettaja, hoitotiede

5 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: Dec 17
Tallenna suosikiksi
University of Oulu
Yliopisto-opettaja, hoitotiede
University of Oulu
The University of Oulu is an international science university which creates innovation for the future, well-being, and knowledge through multidisciplinary research and education.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 5 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä joulukuuta 17
Sijainti: Oulu, Suomi
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Yliopisto-opettaja, hoitotiede

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 14 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin. 

Yliopisto-opettaja, hoitotiede

Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu 1624 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus-, ohjaus-, tutkimus- ja kehitystyö hoitotieteessä erityisesti terveystieteiden opettajakoulutuksessa. Keskeisenä osa-alueena tehtävässä on vastuu opetusharjoittelun ohjauksesta, opintojen ohjauksesta, opetussuunnitelmatyöstä, koulutuksen ja työelämäyhteistyön kehittämisestä yhteistyössä hoitotieteen ja terveystieteiden opettajakoulutuksen oppiaineen opetustiimien kanssa.

Tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogista pätevyyttä (60 op). Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, kokemusta opetussuunnitelmatyöstä, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hoitotieteen  tuntemusta, käytännön perehtyneisyyttä tehtävänalaan, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä taitoa tuottaa oppimateriaalia. Eduksi katsotaan tutkimustyö, joka liittyy Oulun yliopiston hoitotieteen tutkimuksen painopistealueisiin.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opetus englannin kielellä on myös mahdollista.

Työsuhteen palkkaus

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä täytetään 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 17.12.2018.

Lisätietoja: professori, tutkimusyksikön johtaja Helvi Kyngäs (helvi.Kyngas@oulu.fi, puh. 050 453 0121)  

Hakemukseen liitetään:

 1. Lyhyt ansioluettelo (curriculum vitae), maksimi pituus 3 sivua

 2. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

  A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa

  B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

  C Tieteelliset kirjat (monografiat)

 • kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

  D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

  E Patentit ja keksintöilmoitukset

 • myönnetty patentti, keksintöilmoitus

3.Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään opetusportfolion (maksimi 5 sivua), tai vastaavan selvityksen muodossa. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi tämän selosteen lopussa olevaa jäsennysrakennetta

4. Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista (1 sivu) sekä lyhyt tutkimus- ja toimintasuunnitelma (enintään 2 sivua)                  

Opetusportfolion sisältöjäsennys (maksimi 5 sivua): 

1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
-opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajan ja opetustyön tekijänä.

2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen

3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö

4.Oman opetusosaamisen ylläpitäminen

5.Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)

6 .Opetuksen kehittämisen visio
-tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa hoitotieteen oppiaineessa

Lue lisää

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

17 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 11
Yliopistonlehtori, hoitotiede
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 14 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 07
Projektitutkija tai tutkijatohtori
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 14 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy tammikuuta 04
Tutkimusjohtaja, mikroyrittäjyys
Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia on laaja ja erityislaatuinen tieteenalojen kokonaisuus, nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet...
University of Oulu
University of Oulu
Sijainti: Oulu, Suomi | Hakuaika päättyy joulukuuta 31
Postdoctoral positions at MRC Oulu for 2019
Medical Research Center Oulu (MRC Oulu) is a strategic research organization of the Northern Ostrobothnia Hospital District and the University of Oulu. MRC Oulu offers a multidisciplinary research environment for clinical, translational and health care socioeconomic research,...

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

Yliopistonlehtori, hoitotiede
University of Oulu
Julkaistu 5 päivää sitten

CAREER ADVICE

Who wouldn’t want to study or work in the happiest country in the world? Here are the essential steps to move to Finland.

By Academic Positions
Posted May 01, 2018 at 08:00am

On-campus interviews are an essential step in the faculty member, PhD student, or postdoc hiring process.

By Academic Positions
Posted Dec 07, 2018 at 08:00am

Emailing a professor is different from emailing a friend or family member.

By Academic Positions
Posted Dec 04, 2018 at 08:00am