Tampere University

Väitöskirjatutkija (WasteMatters-hanke)

2024-08-01 (Europe/Helsinki)
Tallenna työpaikka

Tietoja työnantajasta

Tampere University is one of the most multidisciplinary universities in Finland. We are building a new model for higher education and research in F...

Käy työnantajan sivulla

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta hakee väitöskirjatutkijaa Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaan WasteMatters-hankkeeseen 3 vuodeksi ajalle 1.9.2024–31.8.2027.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimii professori Olli Pyyhtisen johtama projekti “Ontologies of Waste: A Relational Study of How Waste Comes to Matter for Humans, Society, and Future (WasteMatters)” ajalla 1.9.2022–31.8.2027. Hanke tarjoaa kannustavan ja innostavan työskentely-ympäristön ja erinomaiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja kehittyä tutkimusuralla kansainvälisessä ympäristössä.

WasteMatters-hanke tutkii ihmistä ja yhteiskuntaelämän tilallisia ja ajallisia mittakaavoja jätteen näkökulmasta. Se keskittyy ensisijaisesti ruokahävikkiin, muovijätteeseen, jätteenpolttotuhkaan ja ydinjätteeseen ja tarkastelee jätteen aktiivisia vaikutuksia: millaisia suhteita, toimijuuksia ja mittakaavoja se omaksuu, tuottaa ja ylläpitää; millaisia riskejä, vastuita ja mahdollisuuksia se esittää; millaisiin tulevaisuuksiin yhteiskunta sitoutuu vallitsevilla jätekäytännöillään ja mitä meistä tulee ihmisinä niin yksilöinä kuin kollektiivisesti jätteen kanssa. Hanke toteutetaan empiirisenä kenttätyönä kotitalouksissa, yrityksissä, biokaasulaitoksilla, jätteenpolttolaitoksilla ja ydinjätteen loppusijoituspaikoilla useissa maissa. Se tuottaa tietoa jätteestä häviämättömänä ympäristömme osana, joka samanaikaisesti on elimellinen osa taloutta ja yhteiskuntaa ja häiritsee niitä.    

Tehtävänkuvaus

Väitöskirjatutkijan tehtävänä on tutkia haltuunottoa pakenevan jätteen hallintaa. Tutkimus toteutetaan pääasiassa haastatteluin ja osallistuvan havainnoinnin keinoin. Väitöskirjatutkijan tehtäviin kuuluvat aineiston kerääminen ja analyysi. Valittavalla henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa oman tutkimuksensa painotuksiin WasteMatters-hankkeen tavoitteiden puitteissa. 

Tehtävään sisältyy aineistonkeruuta yhdessä muun tiimin kanssa. Tehtävään valittavan edellytetään aktiivisesti edistävän jatko-opintojaan ja väitöskirjaansa. Lisäksi hänen tulee osallistua säännöllisiin projektikokouksiin, tutkimusryhmän toimintaan sekä esittelevän tutkimustuloksiaan oman alansa seminaareissa sekä akateemisissa konferensseissa. 

Edellytykset

Väitöskirjatutkijan tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa soveltuvalta alalta, kuten sosiologia, antropologia, sosiaalipsykologia tai filosofia. 

Valitun henkilön tulee hakea ja tulla hyväksytyksi opiskelemaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmassa syyslukukauden 2024 aikana.

Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä harjoittaa riippumatonta tieteellistä tutkimusta. Hakijalla tulee olla erinomaiset analyyttiset ja metodologiset taidot, ja hänen on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että yhteistyössä osana tutkimusryhmää. Edellytämme osaamista laadullisesta tutkimuksesta yhteiskuntatieteissä. Lisäksi edellytämme matkustusvalmiutta sekä motivaatiota toimia osana tutkimusryhmää. Katsomme myös eduksi, mikäli hakijalla on kokemusta etnografisesta kenttätyöstä.

Hakijoilla tulee olla erinomainen kirjallinen ja suullinen suomen ja englannin kielen taito. Olethan valmis esittämään pyydettäessä todisteet ansioistasi.

Tarjoamme

Työsuhde on määräaikainen ajalle 1.9.2024-31.8.2027. Aloituspäivämäärästä voidaan neuvotella. Työsuhteessa sovelletaan työsopimuslain mukaista kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Aloittelevan väitöskirjatutkijan vaativuustaso on 2. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Väitöskirjatutkijan aloituspalkka on noin 2600 euroa.

Hakuohjeet

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.8.2024 klo 23:59 (UCT+3:00) yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla). Kärkihakijoiden haastattelut järjestetään ja valinta tehdään elokuun aikana.

Hakemus tulee jättää englanniksi ja siihen tulee liittää seuraavat liitteet:

(1)    CV, jossa mukana mahdollinen julkaisuluettelo (max. 3 sivua)

(2)    Suositukset kahdelta (2) henkilöltä 

(3)    Alustava tutkimussuunnitelma (max. 3 sivua), jonka tulee sisältää:

    i.    lyhyt kuvaus aiemmasta tutkimuskokemuksesta (esim. pro gradu);

    ii.    ideapaperi/visio omaa väitöskirjaa varten, josta käy ilmi, miksi tutkimuksen aihepiiri kiinnostaa ja miten sitä haluaisi lähestyä;

    iii.    motivaatio haettavaan tehtävään ja tutkimusryhmässä toimimiseen

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antaa WasteMatters-hankkeen johtaja professori Olli Pyyhtinen, olli.pyyhtinen(at)tuni.fi 

Lisätietoa työpaikasta

Otsikko
Väitöskirjatutkija (WasteMatters-hanke)
Työnantaja
Sijainti
Kalevantie 4 Tampere, Suomi
Julkaistu
2024-06-12
Viimeinen hakupäivä
2024-08-01 23:59 (Europe/Helsinki)
2024-08-01 22:59 (CET)
Työpaikan tyyppi
Tallenna työpaikka

Lisää työpaikkoja tältä työnantajalta

Tietoja työnantajasta

Tampere University is one of the most multidisciplinary universities in Finland. We are building a new model for higher education and research in F...

Käy työnantajan sivulla

Kiinnostavia artikkeleita

...
“You Can Think Big Here” Tampere University 4 min arvioitu lukuaika
...
The genetic detectives discovering who we really are University of Turku 5 min arvioitu lukuaika
...
Promoting Exercise for Good Health Free University of Bozen - Bolzano 4 min arvioitu lukuaika
...
Advancing Sport and Health Sciences with Artificial Intelligence University of Jyväskylä 4 min arvioitu lukuaika
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min arvioitu lukuaika
Lisää artikkeleita