helsinki-uni-logo

Työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori (tenure track)

8 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: May 07
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Helsinki
Työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori (tenure track)
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 8 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä toukokuuta 07
Sijainti: Helsinki, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori (tenure track)

Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/fi kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa. 

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta on maan johtava oikeustieteellinen koulutusyksikkö. Osa tiedekunnan tutkinnoista suoritetaan Vaasan kaksikielisessä koulutusyksikössä https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/vaas.... Tiedekunnan perustehtävänä on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja tutkimuslähtöisen opetuksen kautta osaavia ja eettisesti vastuuntuntoisia oikeuden ammattilaisia omaan maahamme ja myös kansainvälisille työmarkkinoille. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa perustutkinnon suomen kielellä, ruotsin kielellä, englannin kielellä sekä kaksikielisenä tutkintona ruotsin ja suomen kielillä. Tiedekunnassa työskentelee opetus- ja tutkimushenkilöstöä runsaat 120 ja opiskelee 2 400 tutkinto-opiskelijaa.

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta hakee 

TYÖ- JA SOSIAALIOIKEUDEN APULAISPROFESSORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä täytetään Helsingin yliopiston tenure track –vakinaistamispolun mukaisena apulaisprofessorin tehtävänä. Kolmetasoisessa vakinaistamispolkujärjestelmässä yliopisto palkkaa henkilön apulaisprofessoriksi (assistant professor) 3–5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka päättyessä henkilö voidaan siirtää vakinaistamispolulla toiseen 3–5 vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin (associate professor) työsuhteeseen. Apulaisprofessorikauden ajalta tehdyn arvioinnin perusteella menestyksekkäästi tehtävistään suoriutunut henkilö voidaan vakinaistaa professoriksi. 

Tehtävään valittavan tulee olla kelpoinen oikeustieteen apulaisprofessorin tehtävään ja hänellä tulee olla ansioita työ- ja sosiaalioikeuden opetuksessa ja tutkimuksessa. 

Työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessorin tehtävän painopiste on työlainopissa, niin kollektiivisessa kuin individuaalisessakin työoikeudessa. Apulaisprofessorin opetusalaan kuuluvat myös työperusteinen sosiaaliturva ja työturvallisuus. Opetusvelvollisuuteen sisältyy sekä perustutkinto- että jatkokoulutusta.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle. 

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset asiantuntija- ja luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hän antaa opetusta. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli tehtävään valittava henkilö ei puhu suomea, hänen tulee hankkia arkikäyttöön vaadittava suomen kielen taito kolmen vuoden sisällä tehtävän aloittamisesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. 

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävän bruttopalkka on noin 4500 - 5200 €/kk riippuen valittavan henkilön tieteellisistä ansioista ja urapolun vaiheesta.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset asiakirjat yhtenä pdf-tiedostona:

- ansioluettelo

- Helsingin yliopiston ohjeiden mukainen yliopistoportfolio (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/yliopistoportfolio)

- täydellinen julkaisuluettelo ja

- oman tutkimuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma (enintään 2 sivua).

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköiseen rekrytointijärjestelmään enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten. 

Lisätietoa työurasta ja tenure track -vakinaistamispolusta löytyy Helsingin yliopiston sivulta: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon/helsingin-yliopi....

Hakemus liitteineen jätetään yhtenä PDF-tiedostona Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa –linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). Hakuaika päättyy 07.05.2018.

Lisätietoa haettavana olevasta tehtävästä antaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi.

Lisätietoa rekrytointijärjestelmästä antaa henkilöstöasiantuntija Eeva Harju, eeva.harju(at)helsinki.fi. 

Mahdolliset hakujärjestelmän tekniseen toimintaan liittyvät yhteydenotot: rekrytointi(at)helsinki.fi. 

 
Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

33 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy toukokuuta 14
Muistisairauksien apulaisprofessori/professori (tenure track)
Lääketieteellinen tiedekunta tekee korkeatasoista tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetusta ja jatkokoulutusta. Tiedekunnan toiminta keskittyy Meilahden kampusalueelle, jossa on erinomaiset...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy huhtikuuta 22
Kuvataiteen lehtori
Viikin normaalikoulu – Helsingin yliopiston opettajiksi opiskelevien harjoittelukoulu - hakee perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon KUVATAITEEN LEHTORIA määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2018 – 31.7.2019. Opetuksen lisäksi työtehtäviin kuuluu...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy huhtikuuta 27
Yliopistotutkija, VERIFIN
Helsingin yliopiston kemian laitos on Suomen suurin ja monipuolisin kemian laitos. Sen tehtävinä ovat tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Laitoksella työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä henkilötyövuosina laskettuna on...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy huhtikuuta 19
Yliopistonlehtori, fysiikan didaktiikka
Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme monialaisin, kansainvälisesti arvostettu kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tutkimus ja opetus tähtäävät ihmisen kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen...