Your job alert was successfully created.
Vaasan yliopisto
Tutkijatohtori, aluetiede
Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 27 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä joulukuuta 03
Sijainti: Vaasa, Suomi
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Tutkijatohtori, aluetiede

Vaasan yliopisto uudistuu ja investoi mittavasti tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen tulevien vuosien aikana. Tutkimuspanostukset suunnataan kolmen avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta: Vaasa Energy Business Innovation Centre - VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin. Tammikuusta 2018 alkaen uudistusta vahvistaa neljä akateemista yksikköä: Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Haemme nyt johtamisen akateemiseen yksikköön aluetieteen tutkijatohtoria 3 vuotta kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhde alkaa 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Aluetieteen päätutkimussuuntia ovat aluetalous ja aluekehittäminen. Tyypillisiä tutkimusaiheita ovat innovaatioympäristöt ja -verkostot, paikkaperustainen kehittäminen, yhdyskuntajärjestelmät, maaseutu-kaupunki hybridit sekä uudet aluekehittämisen ympäristöt. Oppiaineen opetus kohdentuu hallintotieteiden kandidaattiohjelmaan ja hallintotieteiden maisteriohjelmaan.  

Lisätietoja: https://www.univaasa.fi/fi/about/organisation/faculties/management/

Tehtävät:

Tehtävä sijoittuu johtamisen akateemiseen yksikössä (School of Management) Paikkaperustainen yhteiskunta ja aluekehittäminen tutkimustiimiin, joka kuuluu Deliberatiivisen hyvinvointipolitiikan johtamisen tutkimusryhmään.Tehtävän opetus- ja ohjauspanos kohdistuu pääasiassa hallintotieteiden koulutusohjelmien aluetieteen opetussuunnan opetukseen.  

Tukijatohtorin tehtäviin kuuluvat itsenäinen väittelyn jälkeinen tutkimustyö ja opetustehtäviä sekä yliopistohallinnon tehtäviä. Tutkijatohtori voi myös toimia opinnäytteiden ohjaajana kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa. Tehtävään sisältyy lisäksi hallintotieteiden alan koulutusohjelmien kehittämis- ja johtamistehtäviä. Tutkijatohtori osallistuu tutkimusryhmän jäsenenä myös täydentävän tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Tutkijatohtorin vuosittainen työaika on 1624 tuntia. Työtehtävistä sovitaan tarkemmin vuosittain laadittavassa kokonaistyöaikasuunnitelmassa. Jotta tehtävään valittava voi ottaa aktiivisesti osaa yksikön tutkimukseen ja opetukseen, edellytetään hänen työskentelevän Vaasassa keskimäärin kolmena päivänä viikossa.

Vaatimukset:

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta vaaditaan aluetieteen alan tai muu soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittava opetustaito. Haluamme täydentää opetus- ja tutkimustiimimme osaamista vastaamaan paremmin yhteiskunnan sekä työelämän tarpeita. Nyt täytettävässä tehtävässä haemme paikkatieto-osaajaa, joka opettaa paikkatietojärjestelmien käyttöä ja seuraa aktiivisesti digitaalisten järjestelmien hyödyntämistä niin tutkimuksessa, hallinnossa kuin erilaisissa suunnittelutehtävissäkin. Arvostamme erityisesti kykyä opettaa muitakin aluetieteen teemoja sekä menetelmiä yhdistelevää aloitteellisuutta, jossa esimerkiksi alue- ja hallintotieteen ilmiöitä tarkastellaan paikkatietojen valossa. Arvostamme kokemusta kansainvälisestä julkaisutoiminnasta.

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystä suomen kielellä, voidaan ottaa opetus- ja tutkimustehtävään sen estämättä, vaikka hän ei ole osoittanut säädettyä suomen kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee kuitenkin hankkia tehtävän hoidon kannalta riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa, jonka esimies määrittää yhteistyössä valittavan henkilön kanssa. Työnantaja tukee kielen oppimista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Palkka:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuustasokartan tasojen 5–6 (2894–3374 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (4 - 46,3%).

Hakeminen:

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla). Hakuaikaa on jatkettu 3.12.2018 saakka. Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen kentät huolellisesti ja liität hakulomakkeeseen seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

 Lisätietoja tehtävästä:

  • Dekaani Adam Smale, p. 029 449 8446,
  • Professori Seija Virkkala, p. 029 449 8335
  • Päällikkö, lähipalvelut ja johdon palvelut Kaisu Piirainen, p. 029 449 8428

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)univaasa.fi

Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: careers(a)univaasa.fi

 Tämä paikka löytyy englanniksi osoitteesta: www.univaasa.fi/careers


Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tehtäviin. Strategiset painoalamme ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät 5400 opiskelijaamme ja 500 työntekijäämme. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. 

Työantajana panostamme henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamalla laajan työterveyshuollon, joustavat työaikajärjestelyt ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Vaasan yliopistolle myönnettiin joulukuussa 2014 HR Excellence in Research tunnustus. Lue lisää meistä: www.univaasa.fi/rekry    

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli neljän miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 11 000 asiantuntijaa. Lue lisää Vaasasta ja seudusta www.vaasaregion.fi

Lue lisää

1 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto
Sijainti: Vaasa, Suomi | Hakuaika päättyy marraskuuta 19
Tohtorikoulutettava, johtamisen yksikkö (2 kpl)
Vaasan yliopisto uudistuu ja investoi mittavasti tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen tulevien vuosien aikana. Tutkimuspanostukset suunnataan kolmen avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta: Vaasa Energy Business Innovation Centre - VEBIC, Digital Economy sekä...

CAREER ADVICE

Who wouldn’t want to study or work in the happiest country in the world? Here are the essential steps to move to Finland.

By Academic Positions
Posted May 01, 2018 at 08:00am

During your PhD, you’re not just learning about your research topic. You’re also learning core skills that apply to jobs both in and out of academia.

By Academic Positions
Posted Sep 21, 2018 at 08:00am

We’ve all been there. You found the perfect job, wrote a great cover letter and aced the interview...only to not get the job.

By Academic Positions
Posted Nov 16, 2018 at 08:00am