tampere-logo

Apulaisprofessori (geriatria) osa-aikainen 50 %, tenure track, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

20 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: Jun 28
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Tampere
Apulaisprofessori (geriatria) osa-aikainen 50 %, tenure track, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
University of Tampere
The University of Tampere educates people who shape the future, understand the world and change it. The University emphasises the close connection of instruction and research and the social impact of its activities.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 20 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä kesäkuuta 28
Sijainti: Tampere, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Apulaisprofessori (geriatria) osa-aikainen 50 %, tenure track, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön toiminta, henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät 1.1.2019 lukien Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön. Lue lisää: www.tampere3.fi

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa on haettavana geriatrian apulaisprofessorin tenure track –tehtävä 2.1.2019 lukien. Tehtävä täytetään vakinaistamispolkujärjestelmän mukaisesti viiden vuoden määräajaksi.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta tekee korkeatasoista tutkimusta lääketieteen ja bioteknologian alueella sekä tarjoaa tutkimukseen läheisesti kytkeytyvää opetusta perustutkinto- ja jatkotutkintotasoilla. Tiedekunnan tutkimuksen painoalueita ovat kantasolut; sydän- ja verisuonitutkimus, erityisesti ateroskleroosin tutkimus; rokotetutkimus, immunologia, keliakian tutkimus; syöpätaudit, erityisesti eturauhas- ja rintasyöpä; vanheneminen, sisältäen mitokondriaaliset sairaudet; proteomiikka sekä bioinformatiikka. Tiedekunnassa toimii myös Ficam-keskus, joka kehittää ja validoi ihmissolujen käyttöön perustuvia kudos- ja elinmalleja sekä jakaa tietoa vaihtoehtoisista menetelmistä ja kouluttaa asiantuntijoita. Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa poikkitieteisessä tutkimusympäristössä panostetaan infrastruktuurin lisäksi tuen tarjoamiseen tutkijoille kaupallistamiseen liittyvissä asioissa. 

Tampereen kaupunkiseutu on yksi nopeimmin kasvavista kaupunkialueista Suomessa. Tampere on Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki ja perinteikäs teollisuuden keskus. Nykyisin kaupunkiseutu tunnetaan korkean teknologian osaamisesta ja monipuolisesta tietotaidosta lukuisilla alueilla. Tampere on myös Suomen suosituin opiskelukaupunki. Tampereen yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten työterveyspalvelut, joustavat työajat, hyvät liikuntamahdollisuudet ja edullisen ruokailun kampuksilla.

Tehtävä

Apulaisprofessorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen tai taiteen kehitystä alallaan sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa lääketieteen alan apulaisprofessorin tehtäviin kuuluvat pääsääntöisesti samat opetustehtävät kuin yliopistonlehtoreilla ja kliinisillä opettajilla, mutta tämän lisäksi apulaisprofessorin tehtäviin sisältyy vaativia opetustehtäviä ja opetukseen liittyviä erityisvastuita. Apulaisprofessorilla tulee olla oma tutkimuslinja, hän johtaa omaa tutkimusryhmää ja hankkii aktiivisesti täydentävää rahoitusta. Apulaisprofessorille kuuluu myös tutkimuksen ohjaustehtäviä.

Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:n mukainen sivu-/rinnakkaisvirka on työsuhteen alkaessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä/Tays.

Kelpoisuusvaatimukset

Jokaiselta Tampereen yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon apulaisprofessoria valittaessa.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa kliinisen lääketieteen alan apulaisprofessorilta edellytetään dosentin arvoa; kyseisen alan erikoislääkärin tutkintoa, omaa tunnustettua asemaa omalla tutkimusalallaan ja omaa selvästi tunnistettavaa tutkimuslinjaa sekä sitä, että henkilö on osallistunut monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja, että hänellä on riittävä opetuskokemus.

Apulaisprofessorilta (geriatria, osa-aikainen 50 %) edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Käytännöllinen perehtyneisyys osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella.

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen hallintaa.

Palkkausperuste

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Koeaika

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Sähköiseen hakemukseen on liitettävä: rehtorille osoitettu hakemus, ansioluettelo, lyhyt kirjallinen selvitys täytettävän tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta, julkaisuluettelo, selvitys opetusansioista (opetusportfolio). CV ja ansioselvitykset on toimitettava myös englannin kielellä.

Edellä mainittujen lisäksi pyydetään toimittamaan 4 kappaleena enintään 20 julkaisua ja muuta työtä, jotka hakija edellyttää otettavan huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuuttaan ja ansioitaan täytettävänä olevaan tehtävään. Julkaisut toimitetaan paperimuodossa osoitteeseen: Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, hallintopäällikkö Niina Puronurmi, PL 100, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite: Arvo Ylpön katu 34, C218).

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät yksikön www-sivuilta.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.6.2018 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla).

Lisätietoja tehtävästä antavat valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@uta.fi, ja tehtävän täyttöprosessista hallintopäällikkö Niina Puronurmi p. 050 349 7036, niina.puronurmi@uta.fi.

Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

14 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy heinäkuuta 03
Väitöskirjatutkijan määräaikainen tehtävä luonnontieteiden tiedekunnassa
Uusi Tampereen yliopisto ja korkeakouluyhteisö aloittavat toimintansa 1.1.2019. Tampereen teknillinen yliopisto, nykyinen Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja...
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy heinäkuuta 03
Korkeakouluhallinnon yliopistotutkija johtamiskorkeakouluun
Uusi Tampereen yliopisto ja korkeakouluyhteisö aloittavat toimintansa 1.1.2019. Tampereen teknillinen yliopisto, nykyinen Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja...
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy heinäkuuta 03
Julkisoikeuden professori tai apulaisprofessori (tenure track)
Uusi Tampereen yliopisto ja korkeakouluyhteisö aloittavat toimintansa 1.1.2019. Tampereen teknillinen yliopisto, nykyinen Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja...
University of Tampere
University of Tampere
Sijainti: Tampere, Suomi | Hakuaika päättyy heinäkuuta 03
Tietojenkäsittelytieteen professori tai apulaisprofessori (tenure track)
Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen yliopiston ja...