helsinki-uni-logo

Apulaisprofessori/professori, iberoromaaniset kielet (tenure track)

19 päivää sitten | Viimeinen hakupäivä: Apr 05
Tallenna suosikiksi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
University of Helsinki
Apulaisprofessori/professori, iberoromaaniset kielet (tenure track)
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 19 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä huhtikuuta 05
Sijainti: Helsinki, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Apulaisprofessori/professori, iberoromaaniset kielet (tenure track)

Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa!
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Humanistisessa tiedekunnassa (http://www.helsinki.fi/hum/) tutkitaan ja opetetaan Euroopassa ja muualla maailmassa puhuttavia kieliä ja kirjallisuutta, kaikkiaan lähes 40 kieltä. Lisäksi kehitetään kielitieteen, käännöstieteen ja kirjallisuudentutkimuksen yleistä teoriaa. Espanjalainen filologia on pääaineena keskimäärin 12:lla maisteriksi valmistuvalla vuodessa. 

Humanistinen tiedekunta hakee

IBEROROMAANISTEN KIELTEN APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA 

Tehtävän ala on iberoromaaniset kielet, erityisesti espanjan kieli.

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevan professorin tai määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Menestyksekäs hakija on laaja-alainen iberoromanistiikan asiantuntija, joka tutkii espanjan lisäksi vähintään yhtä iberoromaanista kieltä. Erityiseksi ansioksi katsotaan pätevyys tutkia ja opettaa myös portugalia. Tehtävään valittavan tutkimuskohteiden tai -metodien tulee täydentää hyvin tiedekunnassa harjoitettavaa kielentutkimusta. 

Apulaisprofessorin/professorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi hänen tulee osallistua tohtorikoulutukseen ja opetuksen kehittämiseen sekä hankkia tutkimusrahoitusta. Tehtävään valittava opettaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoita.

Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle. 

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset että opetukselliset ansiot. Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely sekä kansainväliset luottamustehtävät. Opetuksellisina ansioina huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte, sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Iberoromaanisten kielten professorilta/apulaisprofessorilta edellytetään erinomaista espanjan ja vähintään hyvää portugalin kielen taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Mikäli valittava henkilö ei osaa suomea/ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen/ruotsin kielen taito kohtuullisessa ajassa. Kielen opiskeluun tarjotaan tukea. 

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 7 (apulaisprofessori) ja 8-10 (professori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin bruttopalkka on 64.000- 96.000 euroa ja apulaisprofessorin 50.000-68.500 euroa vuodessa riippuen valittavan henkilön ansioista ja työkokemuksesta. 

Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisinä yhtenä pdf-tiedostona
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)
4) lyhyt selostus (1-2 sivua) siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään
5) julkaisuluettelo.

Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op...

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten. 

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). 

Lisätietoja tehtävästä antaa kielten osaston johtaja Ulla Tuomarla, ulla.tuomarla(at)helsinki.fi, tai varajohtaja, professori Sanna-Kaisa Tanskanen, sanna-kaisa.tanskanen(at)helsinki.fi.

Lisätietoa työurasta Helsingin yliopistossa ja tenure track -vakinaistamispolusta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Tietoa humanistisen tiedekunnan kielten tutkimuksesta ja koulutusohjelmista: https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tutkimus/tieteenalat/...

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Hae viimeistään 05.04.2018

 
Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

39 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy huhtikuuta 08
Biotuotannon kemian yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopisto on...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy maaliskuuta 26
Tohtorikoulutettava, oikeustieteen tohtoriohjelma
Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on neljä tutkijakoulua ja niissä kaikkiaan 32 tohtoriohjelmaa. (https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/tutkijakoulut-ja-toh...)...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy huhtikuuta 05
Afrikan tutkimuksen apulaisprofessori/professori (tenure track)
Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (http://www.helsinki.fi/hum/) on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja...
University of Helsinki
University of Helsinki
Sijainti: Helsinki, Suomi | Hakuaika päättyy huhtikuuta 02
Apulaisprofessori/professori, lääketieteellinen genetiikka (tenure track)
Lääketieteellinen tiedekunta tekee korkeatasoista tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetusta ja jatkokoulutusta. Tiedekunnan toiminta keskittyy Meilahden kampusalueelle, jossa on erinomaiset...