Vaasan yliopisto
Tenure track -tehtävä, julkisjohtaminen
Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin.
Vieraile työnantajan sivuilla
TYÖTEHTÄVÄN KUVAUS
Julkaistu: 30 päivää sitten
Viimeinen hakupäivä heinäkuuta 26
Sijainti: Vaasa, Suomi
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan
Mainitse hakiessasi, että löysit tämän työpaikan Academic Positionsista.
JAA TÄMÄ TYÖPAIKKA

Tenure track -tehtävä, julkisjohtaminen

Vaasan yliopisto uudistuu ja investoi mittavasti tutkimukseen ja toimintansa kehittämiseen. Tutkimuspanostukset suuntaamme kolmen avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta: Vaasa Energy Business Innovation Centre - VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin, yrittäjyyteen sekä avoimen tieteen ilmentymiin. Tammikuussa 2018 uudessa organisaatiossa aloitti neljä akateemista yksikköä: Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Haemme ensisijaisesti professorin tai apulaisprofessorin (Tenure track) uravaiheessa olevaa henkilöä julkisjohtamisen oppiaineeseen. Tehtävä voidaan täyttää myös tutkijatohtorin (Tenure track) nimikkeellä. Taso rippuu hakijan ansioista ja uravaiheesta. 

Tehtävä kiinnittyy yliopiston Innovation and Entrepreneurship Innolab –tutkimusalustaan. InnoLab on ilmiölähtöisyyteen ja monitieteiseen tutkimukseen perustuva avoin tutkimusalusta, jonka keskeisiä tutkimuskohteita ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys sekä julkisen sektorin innovaatiot ja uudistaminen. Lisäksi InnoLab kannustaa soveltamaan kansalaistiedettä, avointa tiedettä ja design-ajattelua. InnoLabin tavoitteena on synnyttää innovatiivista, uutta luovaa tutkimusta ja edistää uusia tapoja tehdä tiedettä. Yhdistäviä tekijöitä näiden kaikkien taustalla ovat osallistaminen, luovuus, madaltuvat hierarkiat ja aktiiviset kansalaiset. InnoLab panostaa hyvään, dynaamiseen yhteistyöhön ulkoisten kumppaniensa kanssa sekä viestintään, joka on kiinnostavaa ja mukaan kutsuvaa kaikenlaisille yleisöille.

Tehtävä

Täytettävänä oleva Tenure track -tehtävä sijoittuu Johtamisen akateemiseen yksikköön (School of Management) ja sen tutkimusalana on julkisjohtaminen. Se keskittyy viimeaikaiseen kehitykseen kohti avoimempaa, innovatiivisempaa ja arvoa tuottavaa julkista hallintoa. Se pyrkii tiedon lisäämiseen siitä, miten muodostetaan responsiivisempia julkisia organisaatioita julkisen sektorin innovaatioiden, hallinnon avoimuuden, kansalaisten vaikutuksellisen osallistumisen ja digitaalisen hallinnon älykkään käytön avulla. Tutkimuksen kohteina voivat olla myös julkisen sektorin uudistusten mukanaan tuomat eettiset ja johtamiseen liittyvät haasteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot. 

Vaadittu erityisosaaminen voi liittyä (mutta ei rajoitu) mm. seuraaviin aihealueisiin:

  • Kuinka julkinen hallinto ja laajempi julkinen sektori tuottavat julkista arvoa innovaatioiden avulla
  • Innovaatiot esimerkiksi inklusiivisissa, osallistavissa ja deliberatiivisissa julkisen johtamisen malleissa
  • Uusiin julkisten palveluiden malleihin, hallinnon avoimuuteen ja digitalisaatioon (mm. sähköinen hallinto, sähköiset palvelut) liittyvät eettiset kysymykset)
  • Kumppanuuksiin sekä julkisen hallinnon, kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän järjestöjen ja muiden monenkeskisten instituutioiden rajat ylittäviin verkostoihin liittyvien eettisten ja johtamiseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen 
  • Integriteetti ja arvot nykyisissä ja uusissa julkisen hallinnan muodoissa

Tehtävät ja vastuut määritellään tehtävään valitun uravaiheen mukaan. Tenure Track -tehtävä on tutkimuspainotteinen mutta siihen sisältyy myös opetusta, opinnäytetöiden ohjausta ja ulkopuolisen rahoituksen hakua tutkimushankkeille ja näiden tutkimushankkeiden johtamista. Työtehtävistä sovitaan vuosittain työsuunnitelmassa (1624 h/vuosi).

Tehtävän opetusvelvollisuus kohdistuu hallintotieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelmaan (www.univaasa.fi/hakijat/hakukohteet/kandidaattiohjelmat/hallintotieteet).

Kaikilta hakijoilta vaaditaan soveltuva tohtorin tutkinto, erinomaisia akateemisia ansioita ja näyttöä potentiaalista tuottaa erinomaista tutkimusta. Olemme erityisen kiinnostuneita hakijoista, joiden mielenkiinnon kohteet ovat poikkitieteellisiä ja joilla on näyttöä korkeatasoisesta opetuksesta tai potentiaalia tuottaa sitä. Hakijoiden arvioinnissa otetaan myös huomioon alustavan tutkimussuunnitelman innovatiivisuus ja sen kiinnittyminen tutkimusalustan ohjelmaan oman oppiaineen näkökulmasta.  

Yksityiskohtaiset tiedot tehtävästä, vaatimuksista ja täyttömenettelystä löytyvät täyttösuunnitelmasta: https://www.univaasa.fi/fi/rekry/hakuprosessi/yliopistoura/particulars/tt-julkisjohtaminen/

Palkkaus ja edut

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tyypillinen aloituspalkkataso:

  • Tutkijatohtori: 3180-3700 €/kk
  • Apulaisprofessori: 3700-4280 €/kk
  • Professori: 5170 – 6600 €/kk

Huomioimme ja palkitsemme henkilökuntaamme monin eri keinoin mm. palkkioilla korkeatasoisista julkaisuista. Panostamme henkilöstön työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin tarjoamalla laajan työterveyshuollon, joustavat työaikajärjestelyt sekä mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja osaamisen kehittämiseen. Vaasan yliopistolle myönnettiin joulukuussa 2014 HR Excellence in Research –tunnustus. Lue lisää: www.univaasa.fi/fi/rekry/

Tenure track Vaasan yliopistossa

Tenure track -menettelyssä (vakinaistamispolku) yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle polun, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta kyseisen tieteenalan professorin tehtävään. Valittavan henkilön kokemuksen ja pätevyyden perusteella tehtävään otetaan määräajaksi joko tutkijatohtoriksi (2-5 vuotta) tai apulaisprofessoriksi (3 – 5 vuotta). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan ottaa suoraan professorin tehtävään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Lue lisää Vaasan yliopiston tenure track –menettelystä: https://www.univaasa.fi/en/rekry/hakuprosessi/yliopistoura/tenure_track_general_guidelines/

Hakeminen

Tehtävää haetaan Vaasan yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus -painike alla).  Hakemuksesi käsittely edellyttää, että täytät hakulomakkeen ja lisäät hakemukseesi täyttösuunnitelmassa määritellyt liitteet. Hakuaikaa jatkettu 26.7.2018 saakka. Aiemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja:

·         Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan

·         Asettautumispalveluita Suomen ulkopuolelta saapuvalle työntekijälle

·         Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika

·         Lisätietoja: Adam Smale, dekaani, Johtamisen akateeminen yksikkö, puh. +358 29 449 8446, adam.smale@univaasa.fi (3.-26.7.2018 välisenä aikana lisätiedot sähköpostitse)

·         Rekrytointijärjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä: careers(a)univaasa.fi (lomien johdosta 17.-26.7. tulleisiin viesteihin vastataan viiveellä)


Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tehtäviin. Strategiset painoalamme ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Suomen kauneimmalla kampuksella meren rannalla viihtyvät 5400 opiskelijaamme ja 500 työntekijäämme. Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen: meitä on yli 80 maasta. Lue lisää: www.univaasa.fi/

Vaasa

Merenrantakaupunki Vaasa on lähes 70 000 asukkaan vireä ja kansainvälinen kulttuurin, koulutuksen ja matkailun keskus läntisessä Suomessa. Vaasassa sijaitsee pohjoismaiden merkittävin kestävän kehityksen teknologian ja energiaratkaisujen osaamiskeskittymä. Keskittymän kansainvälisten vientivetureiden ja alihankkijoiden yli neljän miljardin liikevaihto tuottaa 30 prosenttia koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistää 11 000 asiantuntijaa. Lue lisää Vaasasta ja seudusta www.vaasaregion.fi 

Lue lisää
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy tallentaaksesi tämän työpaikan

TILAA TÄMÄN KALTAISIA TYÖPAIKKOJA

3 TÄMÄN TYÖNANTAJAN TYÖPAIKAT

Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto
Sijainti: Vaasa, Suomi | Hakuaika päättyy heinäkuuta 26
Tenure track -tehtävä, julkisoikeus
Vaasan yliopisto uudistuu ja investoi mittavasti tutkimukseen ja toimintansa kehittämiseen. Tutkimuspanostukset suuntaamme kolmen avoimen ja monitieteisen tutkimusalustan kautta: Vaasa Energy Business Innovation Centre - VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and...
Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto
Sijainti: Vaasa, Suomi | Hakuaika päättyy heinäkuuta 26
Tenure track position in Public Law
The University of Vaasa is renewing itself and is making significant investments in the development of its research and operations. The research investments will be directed through three open, multidisciplinary research platforms: Vaasa Energy Business Innovation Centre -...
Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto
Sijainti: Vaasa, Suomi | Hakuaika päättyy heinäkuuta 26
Tenure track position in Public Management
The University of Vaasa is renewing itself and is making significant investments in the development of its research and operations. The research investments will be directed through three open, multidisciplinary research platforms: Vaasa Energy Business Innovation Centre -...

SAMANLAISIA TEHTÄVIÄ

Tenure track position in Public Management
Vaasan yliopisto
Julkaistu 30 päivää sitten
Assistant Professor (5-year tenure track) in entrepreneurship and management
Hanken Svenska handelshögskolan
Julkaistu 2 kuukautta sitten